LOADING ...

Luyện nghe bài hát To Build A Home

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There is a house built out of
floors, walls and window sills...
Tables and worn by all of the dust...
This is a place where I don't alone
This is a place where I at home...

And I a home
For you
For me

you disappear
me
you

And now, it's time to and turn to dust...

Out in the garden where we planted the
is a tree as old as me
Branches were by the color of green
Ground had arose and it's knees

By the cracks of his I climbed to the top
I the tree to see the world
When the gusts around to blow me down
on as tightly as you held onto me
Held on as tightly as you held me...

And, I built a
For you
For me

Until you
me
you

And now, it's time to and turn to dust...

Videos

To Build a Home - The Cinematic Orchestra (Lyrics)
To Build a Home - The Cinematic Orchestra (Lyrics)
The Cinematic Orchestra - 'To Build A Home'
The Cinematic Orchestra - 'To Build A Home'
To Build A Home
To Build A Home
Cinematic Orchestra feat. Patrick Watson - To Build A Home (Live)
Cinematic Orchestra feat. Patrick Watson - To Build A Home (Live)
The Cinematic Orchestra - To Build a Home
The Cinematic Orchestra - To Build a Home
That Home/To Build A Home - The Cinematic Orchestra (TEEZ Mashup)
That Home/To Build A Home - The Cinematic Orchestra (TEEZ Mashup)
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (cover by Rusty Clanton)
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (cover by Rusty Clanton)
To build a home, The Cinematic Orchestra, piano
To build a home, The Cinematic Orchestra, piano
Step Up 4 Revolution - To Build Home HQ
Step Up 4 Revolution - To Build Home HQ
To Build a Home - The Cinematic Orchestra
To Build a Home - The Cinematic Orchestra
[HD]The Cinematic Orchestra - To Build A Home (1 Hours)
[HD]The Cinematic Orchestra - To Build A Home (1 Hours)
The Cinematic Orchestra - To Build A Home
The Cinematic Orchestra - To Build A Home
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (Music Video) (HD)
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (Music Video) (HD)
The Cinematic Orchestra - To Build A Home | Live | Moshcam
The Cinematic Orchestra - To Build A Home | Live | Moshcam
Cinematic Orchestra 'To Build A Home'
Cinematic Orchestra 'To Build A Home'
432Hz The Cinematic Orchestra - To Build a Home
432Hz The Cinematic Orchestra - To Build a Home
The Cinematic Orchestra - To Build A Home (Instrumental Version)
The Cinematic Orchestra - To Build A Home (Instrumental Version)
Cinematic Orchestra - That Home
Cinematic Orchestra - That Home
The Cinematic Orchestra -  To Build A Home  (Legendado)
The Cinematic Orchestra - To Build A Home (Legendado)
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur / Full Album
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur / Full Album