LOADING ...

Luyện nghe bài hát To Build A Home

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There is a built out of stone
floors, walls and window sills...
Tables and worn by all of the dust...
This is a place where I feel alone
This is a where I feel at home...

And I a home
For you
For me

Until you
me
you

And now, it's time to leave and to dust...

Out in the garden where we the seeds
is a tree as old as me
Branches were sewn by the color of
Ground had arose and it's knees

By the cracks of his I climbed to the top
I climbed the tree to see the
When the gusts came to blow me down
Held on as tightly as you onto me
Held on as tightly as you onto me...

And, I built a
For you
For me

you disappeared
me
you

And now, it's time to leave and to dust...

Videos

To Build a Home - The Cinematic Orchestra (Lyrics)
To Build a Home - The Cinematic Orchestra (Lyrics)
The Cinematic Orchestra - 'To Build A Home'
The Cinematic Orchestra - 'To Build A Home'
The Cinematic Orchestra - To Build a Home
The Cinematic Orchestra - To Build a Home
Cinematic Orchestra feat. Patrick Watson - To Build A Home (Live)
Cinematic Orchestra feat. Patrick Watson - To Build A Home (Live)
That Home/To Build A Home - The Cinematic Orchestra (TEEZ Mashup)
That Home/To Build A Home - The Cinematic Orchestra (TEEZ Mashup)
[HD]The Cinematic Orchestra - To Build A Home (1 Hours)
[HD]The Cinematic Orchestra - To Build A Home (1 Hours)
To build a home, The Cinematic Orchestra, piano
To build a home, The Cinematic Orchestra, piano
Cinematic Orchestra - That Home
Cinematic Orchestra - That Home
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (cover by Rusty Clanton)
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (cover by Rusty Clanton)
Step Up 4 Revolution - To Build Home HQ
Step Up 4 Revolution - To Build Home HQ
The Cinematic Orchestra - To Build A Home
The Cinematic Orchestra - To Build A Home
"To Build a Home" - Kincade Dance Industries, Minneapolis III
"To Build a Home" - Kincade Dance Industries, Minneapolis III
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (Music Video) (HD)
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (Music Video) (HD)
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur / Full Album
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur / Full Album
Farid Ben Miles - To Build a Home (The Cinematic Orchestra) // One Shot Sessions #3 (Free Audio&Tab)
Farid Ben Miles - To Build a Home (The Cinematic Orchestra) // One Shot Sessions #3 (Free Audio&Tab)
To Build a Home - The Cinematic Orchestra
To Build a Home - The Cinematic Orchestra
To Build A Home - The Cinematic Orchestra ☾ Sub. Español
To Build A Home - The Cinematic Orchestra ☾ Sub. Español
The Cinematic Orchestra -  To Build A Home  (Legendado)
The Cinematic Orchestra - To Build A Home (Legendado)
The Cinematic Orchestra - To Build A Home (Construir un hogar) - Subtitulada
The Cinematic Orchestra - To Build A Home (Construir un hogar) - Subtitulada
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (Tessa & Tom Cover) | Music Video
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (Tessa & Tom Cover) | Music Video