LOADING ...

Luyện nghe bài hát To Build A Home

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

There is a built out of stone
Wooden floors, and window sills...
and chairs worn by all of the dust...
This is a place where I feel alone
is a place where I feel at home...

And I a home
For you
For me

you disappear
me
you

And now, it's time to leave and to dust...

Out in the where we planted the seeds
is a tree as old as me
Branches were sewn by the color of
Ground had arose and passed it's

By the of his skin I climbed to the top
I the tree to see the world
When the gusts came around to blow me
on as tightly as you held onto me
Held on as as you held onto me...

And, I a home
For you
For me

you disappeared
me
you

And now, it's to leave and turn to dust...

Videos

The Cinematic Orchestra - 'To Build A Home'
The Cinematic Orchestra - 'To Build A Home'
The Cinematic Orchestra - To Build A Home;; Lyrics
The Cinematic Orchestra - To Build A Home;; Lyrics
The Cinematic Orchestra - To Build a Home
The Cinematic Orchestra - To Build a Home
Cinematic Orchestra feat. Patrick Watson - To Build A Home (Live)
Cinematic Orchestra feat. Patrick Watson - To Build A Home (Live)
To Build A Home (Radio Version)
To Build A Home (Radio Version)
Step Up 4 Revolution - To Build Home HQ
Step Up 4 Revolution - To Build Home HQ
The Cinematic Orchestra _ To Build a Home
The Cinematic Orchestra _ To Build a Home
To build a home, The Cinematic Orchestra, piano
To build a home, The Cinematic Orchestra, piano
to build a home cinematic orchestra
to build a home cinematic orchestra
The Cinematic Orchestra - To Build A Home (feat. Patrick Watson)
The Cinematic Orchestra - To Build A Home (feat. Patrick Watson)
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (Tessa & Tom Cover) | Music Video
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (Tessa & Tom Cover) | Music Video
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (cover by Rusty Clanton)
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (cover by Rusty Clanton)
To Build A Home - Cinematic Orchestra (cover)
To Build A Home - Cinematic Orchestra (cover)
The Cinematic Orchestra - To Build A Home
The Cinematic Orchestra - To Build A Home
To Build A Home - The Cinematic Orchestra Cover (Legendado/Tradução)
To Build A Home - The Cinematic Orchestra Cover (Legendado/Tradução)
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (Cello & Guitar Cover)
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (Cello & Guitar Cover)
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (Holly Henry Cover)
To Build A Home - The Cinematic Orchestra (Holly Henry Cover)
Cinematic Orchestra 'To Build A Home'
Cinematic Orchestra 'To Build A Home'
The Cinematic Orchestra - To Build A Home - Piano Tutorial + SHEETS
The Cinematic Orchestra - To Build A Home - Piano Tutorial + SHEETS
To Build a Home (Instrumental) Cinematic Orchestra Cover (Re-mastered)
To Build a Home (Instrumental) Cinematic Orchestra Cover (Re-mastered)