LOADING ...

Luyện nghe bài hát Thunder In Your Heart

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You're a chance, risking it all
For the thrill of the
a stand, but you're gonna fall
You've known it
They're dying to you,
They're to break you
And though the going is rough, not strong enough to take it

'Cause there's in your heart
move is like a lightning
But the shadows in the dark, and to weak to break it
There's a gonna start
And you they're going under
You can light the dark when hear your heart of thunder.

Cry of the wind, of fire
The heart of a
Taking control, desire
flame never dying

Don't lose that
ever stop believing
There's one more moment of truth and you're face it

'Cause there's thunder in heart
Every is like a lightning
the power you feel when you get your taste of the glory
There's a fire gonna
and you know they're going
you can light the dark they hear your heart of thunder.

When hear your heart of thunder.

'Cause there's in your heart
And you know going under
You can light the dark when they hear your of thunder.

There is thunder in heart
And you know they're under
You can light the dark when they hear your of thunder.

Videos

John Farnham - Thunder In Your Heart
John Farnham - Thunder In Your Heart
Thunder in Your Heart (From the Movie "Rad") (Extended Version)
Thunder in Your Heart (From the Movie "Rad") (Extended Version)
RAD (1986) ending credits "thunder in your heart"
RAD (1986) ending credits "thunder in your heart"
John Farnham - Thunder In Your Heart
John Farnham - Thunder In Your Heart
John Farnham - Break the Ice (RAD theme)
John Farnham - Break the Ice (RAD theme)
RAD- Thunder in your heart
RAD- Thunder in your heart
Rocky Tribute - Thunder In Your Heart (John Farnham)
Rocky Tribute - Thunder In Your Heart (John Farnham)
Thunder in Your Heart
Thunder in Your Heart
Top Tracks - John Farnham
Top Tracks - John Farnham
Thunder in Your Heart (from the Movie "Rad")
Thunder in Your Heart (from the Movie "Rad")
John Farnham - Thunder In Your Heart HQ
John Farnham - Thunder In Your Heart HQ
John Farnham Thunder In Your Heart (good quality)
John Farnham Thunder In Your Heart (good quality)
Scott Sellers - "Thunder In Your Heart" (John Farnham cover / Theme to Rad)
Scott Sellers - "Thunder In Your Heart" (John Farnham cover / Theme to Rad)
Rad Intro HD 'Break The Ice' by John Farnham
Rad Intro HD 'Break The Ice' by John Farnham
Thunder In Your Heart - John Farnham ("Rad", 1986)
Thunder In Your Heart - John Farnham ("Rad", 1986)
American Dad - Rad
American Dad - Rad
THUNDER IN YOUR HEART - JOHN FARNHAM - RAD
THUNDER IN YOUR HEART - JOHN FARNHAM - RAD
Stan Bush - Thunder In Your Heart (Rocky Balboa - Saga) (Subtitulado)
Stan Bush - Thunder In Your Heart (Rocky Balboa - Saga) (Subtitulado)
Thunder in Your Heart
Thunder in Your Heart
Thunder in your heart - John Farnham cover from the movie RAD
Thunder in your heart - John Farnham cover from the movie RAD