LOADING ...

Luyện nghe bài hát Thunder In Your Heart

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You're taking a chance, it all
For the of the party
Taking a stand, but you're gonna
You've known it
They're to shake you,
going to break you
And the going is rough, you're not strong enough to take it

'Cause there's in your heart
Every move is a lightning
But the in the dark, and you're to weak to break it
There's a fire start
And you know they're under
You can light the dark when they hear heart of thunder.

Cry of the wind, of fire
The heart of a
Taking control, desire
Your never dying

Don't lose that
ever stop believing
There's one more moment of truth and you're gonna it

'Cause there's thunder in your
Every is like a lightning
the power you feel when you get your taste of the glory
There's a gonna start
and you they're going under
you can light the dark when they hear your of thunder.

When they your heart of thunder.

'Cause there's thunder in your
And you know they're going
You can light the dark when they your heart of thunder.

There is in your heart
And you know they're under
You can light the dark they hear your heart of thunder.

Videos

John Farnham - Thunder In Your Heart
John Farnham - Thunder In Your Heart
RAD (1986) ending credits "thunder in your heart"
RAD (1986) ending credits "thunder in your heart"
John Farnham - Thunder In Your Heart
John Farnham - Thunder In Your Heart
Thunder in Your Heart (From the Movie "Rad") (Extended Version)
Thunder in Your Heart (From the Movie "Rad") (Extended Version)
John Farnham - Break the Ice (RAD theme)
John Farnham - Break the Ice (RAD theme)
Rocky Tribute - Thunder In Your Heart (John Farnham)
Rocky Tribute - Thunder In Your Heart (John Farnham)
RAD- Thunder in your heart
RAD- Thunder in your heart
Top Tracks - John Farnham
Top Tracks - John Farnham
Thunder in Your Heart (from the Movie "Rad")
Thunder in Your Heart (from the Movie "Rad")
American Dad - Rad
American Dad - Rad
Thunder in Your Heart
Thunder in Your Heart
Thunder In Your Heart (Re-imagined by Frank W. Torres and Unset.)
Thunder In Your Heart (Re-imagined by Frank W. Torres and Unset.)
London & Kendrick   Thunder In Your Heart
London & Kendrick Thunder In Your Heart
Rocky III: Thunder In Your Heart
Rocky III: Thunder In Your Heart
rad soundtrack john farnham-thunder in your heart
rad soundtrack john farnham-thunder in your heart
Thunder In Your Heart Family Guy
Thunder In Your Heart Family Guy
John Farnham - Thunder In Your Heart HQ
John Farnham - Thunder In Your Heart HQ
Stan Bush - Thunder in Your Heart (new album "The Ultimate" 2014)
Stan Bush - Thunder in Your Heart (new album "The Ultimate" 2014)
Stan Bush: Thunder in Your Heart (from the album "The Ultimate")
Stan Bush: Thunder in Your Heart (from the album "The Ultimate")
Thunder in Your Heart
Thunder in Your Heart