LOADING ...

Luyện nghe bài hát Thunder In Your Heart

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You're taking a chance, it all
For the of the party
Taking a stand, but you're gonna
always known it
They're dying to you,
They're to break you
And though the going is rough, you're not strong to take it

there's thunder in your heart
Every move is like a
But the shadows in the dark, and to weak to break it
There's a fire start
And you they're going under
You can light the dark when hear your heart of thunder.

Cry of the wind, of fire
The of a lion
Taking control, desire
Your flame dying

Don't that feeling
Don't stop believing
There's one more of truth and you're gonna face it

there's thunder in your heart
Every is like a lightning
It's the power you feel when you get your taste of the
There's a gonna start
and you know going under
you can light the dark when they your heart of thunder.

they hear your heart of thunder.

'Cause there's thunder in heart
And you know going under
You can light the dark when hear your heart of thunder.

There is thunder in your
And you they're going under
You can light the dark when they hear heart of thunder.

Videos

John Farnham - Thunder In Your Heart
John Farnham - Thunder In Your Heart
John Farnham - Thunder In Your Heart
John Farnham - Thunder In Your Heart
Thunder in Your Heart (From the Movie "Rad") (Extended Version)
Thunder in Your Heart (From the Movie "Rad") (Extended Version)
RAD (1986) ending credits "thunder in your heart"
RAD (1986) ending credits "thunder in your heart"
Thunder in Your Heart (from the Movie "Rad")
Thunder in Your Heart (from the Movie "Rad")
Top Tracks - John Farnham
Top Tracks - John Farnham
Rocky Tribute - Thunder In Your Heart (John Farnham)
Rocky Tribute - Thunder In Your Heart (John Farnham)
John Farnham - Break the Ice (RAD theme)
John Farnham - Break the Ice (RAD theme)
RAD- Thunder in your heart
RAD- Thunder in your heart
SpongeBob - Thunder in Your Heart (from RAD)
SpongeBob - Thunder in Your Heart (from RAD)
Thunder in Your Heart
Thunder in Your Heart
Rocky III: Thunder In Your Heart
Rocky III: Thunder In Your Heart
Stan Bush - Thunder in Your Heart (new album "The Ultimate" 2014)
Stan Bush - Thunder in Your Heart (new album "The Ultimate" 2014)
Stan Bush: Thunder in Your Heart (from the album "The Ultimate")
Stan Bush: Thunder in Your Heart (from the album "The Ultimate")
DBZ AMV: Thunder In Your Heart (Rad Soundtrack)
DBZ AMV: Thunder In Your Heart (Rad Soundtrack)
Thunder In Your Heart Family Guy
Thunder In Your Heart Family Guy
THUNDER IN YOUR HEART - JOHN FARNHAM - RAD
THUNDER IN YOUR HEART - JOHN FARNHAM - RAD
Thunder In Your Heart Video Teaser
Thunder In Your Heart Video Teaser
John Farnham - Thunder In Your Heart HQ
John Farnham - Thunder In Your Heart HQ
John Farnham
John Farnham