LOADING ...

Luyện nghe bài hát Thunder In Your Heart

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You're taking a chance, it all
For the thrill of the
Taking a stand, but you're fall
always known it
They're to shake you,
They're going to you
And though the going is rough, you're not strong to take it

'Cause there's thunder in your
Every move is like a
But the shadows in the dark, and you're to to break it
There's a fire start
And you know going under
You can light the dark when they hear heart of thunder.

Cry of the wind, spirit of
The of a lion
Taking control, desire
Your flame dying

Don't lose feeling
Don't ever stop
There's one more moment of truth and gonna face it

'Cause thunder in your heart
move is like a lightning
It's the power you feel you get your taste of the glory
a fire gonna start
and you know they're under
you can light the when they hear your heart of thunder.

When they hear your of thunder.

'Cause there's thunder in heart
And you know they're under
You can light the dark when hear your heart of thunder.

There is thunder in heart
And you know going under
You can light the dark when they your heart of thunder.

Videos

John Farnham - Thunder In Your Heart
John Farnham - Thunder In Your Heart
John Farnham - Thunder In Your Heart
John Farnham - Thunder In Your Heart
RAD (1986) ending credits "thunder in your heart"
RAD (1986) ending credits "thunder in your heart"
Thunder in Your Heart (From the Movie "Rad") (Extended Version)
Thunder in Your Heart (From the Movie "Rad") (Extended Version)
Thunder in Your Heart (from the Movie "Rad")
Thunder in Your Heart (from the Movie "Rad")
John Farnham - Break the Ice (RAD theme)
John Farnham - Break the Ice (RAD theme)
RAD- Thunder in your heart
RAD- Thunder in your heart
Top Tracks - John Farnham
Top Tracks - John Farnham
Rocky III: Thunder In Your Heart
Rocky III: Thunder In Your Heart
Rocky   Thunder in Your Heart   John Farnham RAD soundtrack
Rocky Thunder in Your Heart John Farnham RAD soundtrack
Thunder In Your Heart - John Farnham ("Rad", 1986)
Thunder In Your Heart - John Farnham ("Rad", 1986)
Thunder In Your Heart Video Teaser
Thunder In Your Heart Video Teaser
John Farnham - Thunder In Your Heart HQ
John Farnham - Thunder In Your Heart HQ
Thunder in your heart - John Farnham cover from the movie RAD
Thunder in your heart - John Farnham cover from the movie RAD
All Tracks - John Farnham
All Tracks - John Farnham
rad soundtrack john farnham-thunder in your heart
rad soundtrack john farnham-thunder in your heart
Stan Bush - Thunder In Your Heart (Rocky Balboa - Saga) (Subtitulado)
Stan Bush - Thunder In Your Heart (Rocky Balboa - Saga) (Subtitulado)
John Farnham – Thunder In Your Heart
John Farnham – Thunder In Your Heart
John Farnham
John Farnham
American Dad - Rad
American Dad - Rad