LOADING ...

Luyện nghe bài hát Through Your Hands

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You dreaming on a park bench
'Bout a broad highway
When the from the carillon
Seemed to hurl your heart out

Past the scientific
Past the fireflies float
To an angel bending
To wrap you in her warmest

And you ask, "What am I not doing?"
She says, "Your voice cannot
In time, you will move
It will through your hand"

Still you for an option
Still you angle for your
Like you wouldn't a burning bush
If it blew up in face

Yeah, we about the future
And we dream about the
When a simple reaching out
Might build a bridge lasts

And you ask, "What am I not doing?"
She says, "Your voice command
In time, you will move
It come through your hand, your hand"

So your hands find to do
You do with all your heart
There are enough
To blow men's and tear great worlds apart

a healing touch to find you
On that broad highway
To you high as music flying
Through the hair

ask what you are not doing
Because voice cannot command
In time we will move
And it come through your hands

your hands
Through hands
Through your
...

Videos

Through Your Hands
Through Your Hands
through your hands  Don Henley
through your hands Don Henley
Through Your Hands
Through Your Hands
John Hiatt - Through Your Hands (live)
John Hiatt - Through Your Hands (live)
Through Your Hands
Through Your Hands
Don Henley   Through Your Hands  Karaoke Version
Don Henley Through Your Hands Karaoke Version
DON HENLEY
DON HENLEY
Don Henley's Greatest Hits | Best Songs of Don Henley - Full Album Don Henley NEW Playlist 2017
Don Henley's Greatest Hits | Best Songs of Don Henley - Full Album Don Henley NEW Playlist 2017
Don Henley
Don Henley
Through your hands
Through your hands
Don Henley
Don Henley
Don Henley
Don Henley
Don Henley Songs
Don Henley Songs
Don Henley
Don Henley
DON HENLEY
DON HENLEY
Don Henley
Don Henley
Don Henley for Helen
Don Henley for Helen
Henley, Don - Through Your Hands (Karaoke & Lyrics)
Henley, Don - Through Your Hands (Karaoke & Lyrics)
don henley
don henley
Through Your Hands in the style of Don Henley karaoke version
Through Your Hands in the style of Don Henley karaoke version