LOADING ...

Luyện nghe bài hát Through Your Hands

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You were dreaming on a bench
a broad highway somewhere
When the music from the
Seemed to hurl heart out there

Past the scientific
the fireflies that float
To an bending down
To you in her warmest coat

And you ask, "What am I not doing?"
She says, "Your voice command
In time, you move mountains
It come through your hand"

you argue for an option
Still you for your case
Like you wouldn't know a bush
If it blew up in face

Yeah, we scheme about the
And we dream the past
When just a reaching out
build a bridge that lasts

And you ask, "What am I not doing?"
She says, "Your cannot command
In time, you will mountains
It will through your hand, your hand"

So whatever your find to do
You must do all your heart
are thoughts enough
To blow men's minds and tear great worlds

There's a healing touch to you
On that highway somewhere
To lift you high as music
the angel's hair

Don't ask you are not doing
Because your voice command
In time we will mountains
And it will come your hands

Through hands
your hands
Through your
...

Videos

Through Your Hands
Through Your Hands
through your hands  Don Henley
through your hands Don Henley
Through Your Hands
Through Your Hands
John Hiatt - Through Your Hands (live)
John Hiatt - Through Your Hands (live)
John Hiatt - Through Your Hands with lyrics
John Hiatt - Through Your Hands with lyrics
Through Your Hands
Through Your Hands
John Hiatt "Through Your Hands"
John Hiatt "Through Your Hands"
Through your hands - John Hiatt
Through your hands - John Hiatt
Henley, Don - Through Your Hands (Karaoke & Lyrics)
Henley, Don - Through Your Hands (Karaoke & Lyrics)
Through Your Hands
Through Your Hands
Don Henley   Through Your Hands  Karaoke Version
Don Henley Through Your Hands Karaoke Version
Through Your Hands (Live) (1994/State Theater, Portland, ME)
Through Your Hands (Live) (1994/State Theater, Portland, ME)
SC2298 05   Henley, Don   Through Your Hands [karaoke]
SC2298 05 Henley, Don Through Your Hands [karaoke]
LINDA sings "THROUGH YOUR HANDS"
LINDA sings "THROUGH YOUR HANDS"
John Hiatt & The Combo, Through Your Hands
John Hiatt & The Combo, Through Your Hands
Through Your Hands in the style of Don Henley karaoke version
Through Your Hands in the style of Don Henley karaoke version
Don Henley 36 videos
Don Henley 36 videos
Through Your Hands (In the Style of Don Henley) (Karaoke Version)
Through Your Hands (In the Style of Don Henley) (Karaoke Version)
Through Your Hands [In the Style of Don Henley] (Karaoke Version)
Through Your Hands [In the Style of Don Henley] (Karaoke Version)
Through Your Hands
Through Your Hands