LOADING ...

Luyện nghe bài hát Through Your Hands

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You were dreaming on a park
a broad highway somewhere
When the music the carillon
to hurl your heart out there

Past the scientific
Past the fireflies that
To an bending down
To wrap you in her coat

And you ask, "What am I not doing?"
She says, "Your cannot command
In time, you will move
It come through your hand"

Still you argue for an
you angle for your case
Like you know a burning bush
If it blew up in face

Yeah, we scheme about the
And we dream about the
just a simple reaching out
Might a bridge that lasts

And you ask, "What am I not doing?"
She says, "Your voice command
In time, you will move
It come through your hand, your hand"

So your hands find to do
You must do with all your
There are enough
To blow men's minds and tear worlds apart

a healing touch to find you
On that broad somewhere
To lift you high as music
Through the angel's

ask what you are not doing
Because your voice cannot
In time we will mountains
And it will come through your

Through your
your hands
Through your
...

Videos

Through Your Hands
Through Your Hands
through your hands  Don Henley
through your hands Don Henley
John Hiatt - Through Your Hands (live)
John Hiatt - Through Your Hands (live)
Henley, Don - Through Your Hands (Karaoke & Lyrics)
Henley, Don - Through Your Hands (Karaoke & Lyrics)
Through your hands - John Hiatt
Through your hands - John Hiatt
Through Your Hands
Through Your Hands
John Hiatt & The Combo, Through Your Hands
John Hiatt & The Combo, Through Your Hands
Through Your Hands
Through Your Hands
Don Henley
Don Henley
Through Your Hands in the style of Don Henley karaoke version
Through Your Hands in the style of Don Henley karaoke version
John Hiatt "Through Your Hands"
John Hiatt "Through Your Hands"
Don Henley, Eagles
Don Henley, Eagles
don henley
don henley
John Hiatt at The Egg - Through your Hands
John Hiatt at The Egg - Through your Hands
B11.wmv  Through your Hands
B11.wmv Through your Hands
DON HENLEY
DON HENLEY
DON HENLEY
DON HENLEY
Don Henley mix
Don Henley mix
Don Henley
Don Henley
Don Henley
Don Henley