LOADING ...

Luyện nghe bài hát Three and a Half Letters

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm 37 old
to my childhood sweetheart
Two beautiful girls, two and a and four
Worked nine years at the where my father worked
And his before him
I a B.A. but laid off seven months ago
It's hard tough so many others
But I believe
Can you help,
Can you

I a job
I a job
I'm to work
But I a job

I in the street
With a in my hand
But I the work
I a job, yeah

I just returned from
Spent four in the military service
I'm 24, strong and I can't find in my hometown
I'm married one beautiful son
Seven months old
had a chance to buy a home
Can't afford the apartment been living in
in with Debbie's parents, whose home is now in foreclosure
Can you

I a job
I a job
I'm to work
But I a job

I stand in the
a sign in my hand
I'm willing to
But I a job

I'm sorry this is hand-written but I don't have a computer
I have access to one
I'm 51 old
I my wife to breast cancer three years ago
Lost my job of 26 years one later
I'm homeless with no one to to
I've been through a lot,
I heard you like to help
Well, I need

I a job
I a job
I'm to work
But I a job

I in the street
With a sign in my
I'm to work
But I a job

Got nothin'
it all
Can I get to zero
Zero, zero, zero, zero,
I a job

Yeah, I a job
I a job

And the last letter
I'm nine old and homeless.
Fuck!

Videos

CHICKENFOOT "THREE AND A HALF LETTERS" (HD) OFFICIAL NEW VIDEO!
CHICKENFOOT "THREE AND A HALF LETTERS" (HD) OFFICIAL NEW VIDEO!
Chickenfoot - Three and a Half Letters
Chickenfoot - Three and a Half Letters
Three And A Half Letters
Three And A Half Letters
Chickenfoot - Three And A Half Letters (I Need A Job)
Chickenfoot - Three And A Half Letters (I Need A Job)
Three and a Half Letters - Chickenfoot III
Three and a Half Letters - Chickenfoot III
Chickenfoot III Podcast: #7 - Three And A Half Letters
Chickenfoot III Podcast: #7 - Three And A Half Letters
CHICKENFOOT-Three And A Half Letters Live-Metro Chicago 11/5/2011
CHICKENFOOT-Three And A Half Letters Live-Metro Chicago 11/5/2011
Chickenfoot (Three And A Half Letters)
Chickenfoot (Three And A Half Letters)
Chickenfoot   Three and A Half Letters  Chickenfoot III Full Album Free download
Chickenfoot Three and A Half Letters Chickenfoot III Full Album Free download
Chickenfoot - Three And A Half Letters @ Paris Olympia
Chickenfoot - Three And A Half Letters @ Paris Olympia
Chickenfoot - Three and a Half Letters - Live at Brixton Academy London England 14 January 2012
Chickenfoot - Three and a Half Letters - Live at Brixton Academy London England 14 January 2012
Chickenfoot - Three and a Half Letters (Live from 013 Tilburg)
Chickenfoot - Three and a Half Letters (Live from 013 Tilburg)
CHICKENFOOT "Three and a Half Letters" Live in NYC, 11/8/11
CHICKENFOOT "Three and a Half Letters" Live in NYC, 11/8/11
CHICKENFOOT: Three and A Half Letters [Montage of Images]
CHICKENFOOT: Three and A Half Letters [Montage of Images]
Chickenfoot - Three and a Half Letters - Live - St Louis The Pageant November 2011
Chickenfoot - Three and a Half Letters - Live - St Louis The Pageant November 2011
chickenfoot three and a half letters live in st louis
chickenfoot three and a half letters live in st louis
Chickenfoot III
Chickenfoot III
"Three and a Half Letter" - "Chickenfoot" - "Chickenfoot III"
"Three and a Half Letter" - "Chickenfoot" - "Chickenfoot III"
Chickenfoot "Three and a Half Letters" Live @ Avalon Hollywood, Hollywood, CA, November 2, 2011
Chickenfoot "Three and a Half Letters" Live @ Avalon Hollywood, Hollywood, CA, November 2, 2011
Chickenfoot- Webster Hall (The Original Ritz)Three And A Half Letters
Chickenfoot- Webster Hall (The Original Ritz)Three And A Half Letters