LOADING ...

Luyện nghe bài hát This Is Me Missing You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

My heart, like rain
But I can't this funny shining
This is me, you

Oh wow, all my day concentrate
Ain't no use
This is me, you

And I'm you near
Here in my (here in my heart)
And I'm your name
you are (wherever you are)

And every night in my
You're the one I come to
And this is me, you

is me missing you

Oh your face up
In my cup
no denying
This is me, you

Down I'm cold, I
I feel like
This is me, you

Yeah I'm you near
Here in my (here in my heart)
And I'm calling your
you are (wherever you are)

And every night in my
the one that I come to
And is me, missing you

And let me tell you
And listen and good
This is me you

I go I see ya
Baby nothing can come us

And I'm holding you
in my heart (here in my heart)
And I'm your name
you are (wherever you are)

And every night in my
You're the one I come to
And is me, missing you

Yeah is me missing you

Videos

This Is Me Missing You
This Is Me Missing You
Top Tracks - Joey Daniels
Top Tracks - Joey Daniels
All Tracks - Joey Daniels
All Tracks - Joey Daniels
Joey Daniels ~ Take Me Off The Market
Joey Daniels ~ Take Me Off The Market
Joey Daniels ~ I'll Be Your Whiskey
Joey Daniels ~ I'll Be Your Whiskey
Take Me Off The Market
Take Me Off The Market
Miracle
Miracle
If You Love Me
If You Love Me
Joey + Rory - "If I Needed You" | Live at the Grand Ole Opry | Opry
Joey + Rory - "If I Needed You" | Live at the Grand Ole Opry | Opry
Exile sings "Kiss You All Over" on Larry's Country Diner
Exile sings "Kiss You All Over" on Larry's Country Diner
Joey Daniels - Topic
Joey Daniels - Topic
Joey Rock
Joey Rock
Joey Graceffa
Joey Graceffa
JOEY AND DANIEL DO MY MAKEUP!
JOEY AND DANIEL DO MY MAKEUP!
Joey
Joey
Crime Watch Daily
Crime Watch Daily
Joe Clyde Daniels
Joe Clyde Daniels
GHOST TITS (ft. Olivia Munn)
GHOST TITS (ft. Olivia Munn)
GUESS WHY BIG YOUTUBERS ARE FIGHTING TODAY! Here we go...
GUESS WHY BIG YOUTUBERS ARE FIGHTING TODAY! Here we go...
Giulio Bonaccio & Melonie Daniels - Thank You (Mark Di Meo Classic Remix)
Giulio Bonaccio & Melonie Daniels - Thank You (Mark Di Meo Classic Remix)