LOADING ...

Luyện nghe bài hát This Is Me Missing You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

My heart, feels like
But I can't explain this shining
This is me, you

Oh wow, all my day can't
Ain't no use
is me, missing you

And I'm holding you
in my heart (here in my heart)
And I'm your name
you are (wherever you are)

And every in my dreams
You're the one that I to
And is me, missing you

is me missing you

Oh your face up
In my cup
There's no
is me, missing you

Down I'm cold, I
I feel like
This is me, you

I'm holding you near
Here in my (here in my heart)
And I'm your name
you are (wherever you are)

And every night in my
You're the one I come to
And this is me, you

And mister let me you
And listen and good
This is me you

I go I see ya
Baby can come between us

And I'm you near
in my heart (here in my heart)
And I'm calling your
you are (wherever you are)

And night in my dreams
the one that I come to
And this is me, you

Yeah this is me you

Videos

This Is Me Missing You
This Is Me Missing You
Top Tracks - Joey Daniels
Top Tracks - Joey Daniels
All Tracks - Joey Daniels
All Tracks - Joey Daniels
Joey Daniels ~ Take Me Off The Market
Joey Daniels ~ Take Me Off The Market
Joey Daniels ~ I'll Be Your Whiskey
Joey Daniels ~ I'll Be Your Whiskey
Take Me Off The Market
Take Me Off The Market
Miracle
Miracle
If You Love Me
If You Love Me
Joey + Rory - "If I Needed You" | Live at the Grand Ole Opry | Opry
Joey + Rory - "If I Needed You" | Live at the Grand Ole Opry | Opry
Exile sings "Kiss You All Over" on Larry's Country Diner
Exile sings "Kiss You All Over" on Larry's Country Diner
Joey Daniels - Topic
Joey Daniels - Topic
Joey Rock
Joey Rock
Joey Graceffa
Joey Graceffa
JOEY AND DANIEL DO MY MAKEUP!
JOEY AND DANIEL DO MY MAKEUP!
Joey
Joey
Crime Watch Daily
Crime Watch Daily
Joe Clyde Daniels
Joe Clyde Daniels
GHOST TITS (ft. Olivia Munn)
GHOST TITS (ft. Olivia Munn)
GUESS WHY BIG YOUTUBERS ARE FIGHTING TODAY! Here we go...
GUESS WHY BIG YOUTUBERS ARE FIGHTING TODAY! Here we go...
Giulio Bonaccio & Melonie Daniels - Thank You (Mark Di Meo Classic Remix)
Giulio Bonaccio & Melonie Daniels - Thank You (Mark Di Meo Classic Remix)