LOADING ...

Luyện nghe bài hát This Is Me Missing You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

My heart, feels like
But I can't explain this funny
This is me, you

Oh wow, all my day concentrate
Ain't no use
This is me, you

And I'm holding you
in my heart (here in my heart)
And I'm your name
you are (wherever you are)

And night in my dreams
You're the one that I to
And is me, missing you

is me missing you

Oh your face up
In my cup
no denying
This is me, you

I'm cold, I know
I feel like
is me, missing you

Yeah I'm holding you
Here in my (here in my heart)
And I'm your name
you are (wherever you are)

And every in my dreams
You're the one I come to
And is me, missing you

And mister let me you
And and listen good
is me missing you

I go I see ya
Baby nothing can between us

And I'm holding you
Here in my (here in my heart)
And I'm your name
you are (wherever you are)

And every in my dreams
You're the one that I to
And is me, missing you

Yeah this is me you

Videos

This Is Me Missing You
This Is Me Missing You
Top Tracks - Joey Daniels
Top Tracks - Joey Daniels
All Tracks - Joey Daniels
All Tracks - Joey Daniels
Joey Daniels ~ Take Me Off The Market
Joey Daniels ~ Take Me Off The Market
Joey Daniels ~ I'll Be Your Whiskey
Joey Daniels ~ I'll Be Your Whiskey
If You Love Me
If You Love Me
Take Me Off The Market
Take Me Off The Market
Joey Daniels - Topic
Joey Daniels - Topic
Miracle
Miracle
Joey
Joey
JANIEL IS BACK!
JANIEL IS BACK!
R&B
R&B
Joey Graceffa
Joey Graceffa
Daniel's songs
Daniel's songs
ME MISSING YOU  ( Western Partner Dance )
ME MISSING YOU ( Western Partner Dance )
Darius Rucker - If I Told You
Darius Rucker - If I Told You
Brooks and Dunn - Missing You (Official Video)
Brooks and Dunn - Missing You (Official Video)
Me songs
Me songs
Freestyle
Freestyle
considered songs
considered songs