LOADING ...

Luyện nghe bài hát This Is A Test

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Are you playing a
you gotta play by the rules, sugar
How do you think you can
Guessing, I take you to school, be there at nine o'clock

you get in the class baby
You to learn what type of man
For you to be one, you gotta talk talk
Two you gotta know talkin' about

Alright, this is test
Come on, come on hit me with your very y'all
I ain't taking nothing less
see if we can go all the way, all the way

Alright, this is test
Come on, come on hit me with very best y'all
I ain't taking less y'all
see if we can go all the way, all the way

Show me you can on that level
Tell me you got more just now
'Cause I'm in the mood to take mind places
I'm in the to get in the mood

Hit me all in my boy
Make me forget you
'Cause I to know it's only mine baby
Before you get my skirt look around my waist, it now

Alright, this is y'all
Come on, come on hit me with your very y'all
I ain't taking nothing y'all
see if we can go all the way, all the way

Alright, this is y'all
Come on, come on hit me your very best y'all
I ain't taking nothing less
see if we can go all the way, all the way

Tell me you won't me now
I hate to have to put you
we can see eye to eye
You gotta make me give it try

But still you can't too fast
You know we gotta the lovin' last
The of you gives me chills
Why don't you show me how you feel?

If love is a piece of cake, I just got to to win in the end
You won't have to play
If love is a of cake, I just got to play to win in the end
You won't to play again

Alright, this is y'all
on, come on hit me with your very best y'all
I ain't taking nothing less
see if we can go all the way, all the way

Alright, this is y'all
Come on, come on hit me with your very y'all
I ain't taking nothing less
see if we can go all the way, all the way

Alright, is test y'all
Come on, come on hit me with very best y'all
I ain't taking nothing y'all
see if we can go all the way, all the way

Alright, this is test
Come on, on hit me with your very best y'all
I taking nothing less y'all
see if we can go all the way, all the way

Videos

Chante Moore - This is a Test
Chante Moore - This is a Test
Chante Moore - This Is A Test
Chante Moore - This Is A Test
Chante Moore -  REAL ONE (Official Video)
Chante Moore - REAL ONE (Official Video)
My Chante Moore playlist
My Chante Moore playlist
Wendy test Chante' Whistle Notes
Wendy test Chante' Whistle Notes
Chante Moore - It's Alright
Chante Moore - It's Alright
Chante Moore "Special"
Chante Moore "Special"
Chanté Moore's Vocal Showcase: R&B Divas (F3 - E♭7)
Chanté Moore's Vocal Showcase: R&B Divas (F3 - E♭7)
Chante Moore  - "Precious" @ Huntington Beach Library 2
Chante Moore - "Precious" @ Huntington Beach Library 2
Chante Moore whistle range
Chante Moore whistle range
Chante' Moore - High Notes
Chante' Moore - High Notes
Without Your Love
Without Your Love
Chante' Moore's Whistle Notes
Chante' Moore's Whistle Notes
CHANTE MOORE   Amazing    R&B
CHANTE MOORE Amazing R&B
Chanté Moore / Down On My Knees
Chanté Moore / Down On My Knees
Chanté Moore - Better Than Making Love
Chanté Moore - Better Than Making Love
Singer Chanté Moore that voice
Singer Chanté Moore that voice
Chanté Moore High Notes 2013
Chanté Moore High Notes 2013
Chante Moore & Kenny L.
Chante Moore & Kenny L.
Chante Moore - Can't Do It
Chante Moore - Can't Do It