LOADING ...

Luyện nghe bài hát This Is A Test

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Are you playing a
Then you gotta play by the rules,
How do you think you can
Guessing, I gotta take you to school, be there at nine

When you get in the class
You to learn what type of man
For you to be one, you gotta talk talk
Two you gotta know talkin' about

Alright, this is test
Come on, come on hit me with your very y'all
I ain't taking nothing y'all
see if we can go all the way, all the way

Alright, this is y'all
Come on, come on hit me with your very y'all
I ain't nothing less y'all
see if we can go all the way, all the way

Show me you can think on level
me you got more than just now
'Cause I'm in the mood to take your mind
I'm in the mood to get in the

Hit me all in my boy
me never forget you
'Cause I need to it's only mine baby
Before you get my look around my waist, hold it now

Alright, this is test
Come on, on hit me with your very best y'all
I ain't taking less y'all
see if we can go all the way, all the way

Alright, this is test
Come on, come on hit me with your best y'all
I ain't taking less y'all
see if we can go all the way, all the way

Tell me you won't me now
I hate to to put you down
we can see eye to eye
You make me wanna give it try

But still you can't move too
You know we gotta make the lovin'
The of you gives me chills
Why you show me just how you feel?

If love is a of cake, I just got to play to win in the end
You won't to play again
If love is a piece of cake, I just got to to win in the end
You won't have to play

Alright, this is test
Come on, come on hit me your very best y'all
I taking nothing less y'all
see if we can go all the way, all the way

Alright, this is test
Come on, come on hit me with very best y'all
I ain't taking nothing y'all
see if we can go all the way, all the way

Alright, is test y'all
Come on, come on hit me with your best y'all
I ain't nothing less y'all
see if we can go all the way, all the way

Alright, this is y'all
on, come on hit me with your very best y'all
I taking nothing less y'all
see if we can go all the way, all the way

Videos

Chante Moore - This is a Test
Chante Moore - This is a Test
Chante Moore - This Is A Test
Chante Moore - This Is A Test
Wendy test Chante' Whistle Notes
Wendy test Chante' Whistle Notes
My Chante Moore playlist
My Chante Moore playlist
Chante Moore - It's Alright
Chante Moore - It's Alright
Chanté Moore - Bitter
Chanté Moore - Bitter
Chante Moore -  REAL ONE (Official Video)
Chante Moore - REAL ONE (Official Video)
Shanice vs. Chante Moore vs. Mariah Carey (studio vocal battle)
Shanice vs. Chante Moore vs. Mariah Carey (studio vocal battle)
Chante Moore Whistle note extroadinaire!! MUST SEE!!
Chante Moore Whistle note extroadinaire!! MUST SEE!!
Chanté Moore On What Makes Mariah Carey a Diva!
Chanté Moore On What Makes Mariah Carey a Diva!
Chante Moore whistles an F7 (live)
Chante Moore whistles an F7 (live)
Singer Chanté Moore that voice
Singer Chanté Moore that voice
CHANTE MOORE   I'VE GOT  THE LOVE
CHANTE MOORE I'VE GOT THE LOVE
Chanté Moore Vocal Range (C♯3 - E♭7) LIVE
Chanté Moore Vocal Range (C♯3 - E♭7) LIVE
Chanté Moore - Better Than Making Love
Chanté Moore - Better Than Making Love
Chante Moore whistle range
Chante Moore whistle range
Chante' Moore's Whistle Notes
Chante' Moore's Whistle Notes
Chante Moore High Note Live
Chante Moore High Note Live
[EXCLUSIVE] R&B Divas LA's Chante Moore: Defends Her Manager, Drama Surrounding Song (Part 4)
[EXCLUSIVE] R&B Divas LA's Chante Moore: Defends Her Manager, Drama Surrounding Song (Part 4)
CHANTE MOORE ♣ SAVING GRACE
CHANTE MOORE ♣ SAVING GRACE