LOADING ...

Luyện nghe bài hát This Is A Test

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Are you playing a
you gotta play by the rules, sugar
How do you think you can
Guessing, I gotta take you to school, be there at o'clock

When you get in the class
You to learn what type of man
For you to be one, you gotta talk that
Two you gotta what'chu talkin' about

Alright, is test y'all
Come on, come on hit me your very best y'all
I taking nothing less y'all
see if we can go all the way, all the way

Alright, this is y'all
Come on, on hit me with your very best y'all
I ain't taking less y'all
see if we can go all the way, all the way

Show me you can think on that
Tell me you got than just now
'Cause I'm in the to take your mind places
I'm in the to get in the mood

Hit me all in my boy
Make me never you
I need to know it's only mine baby
Before you get my skirt around my waist, hold it now

Alright, this is y'all
Come on, come on hit me your very best y'all
I ain't nothing less y'all
see if we can go all the way, all the way

Alright, is test y'all
Come on, come on hit me with your very y'all
I ain't taking less y'all
see if we can go all the way, all the way

Tell me you won't me now
I to have to put you down
we can see eye to eye
You gotta me wanna give it try

But still you can't too fast
You we gotta make the lovin' last
The thought of you gives me
Why don't you show me how you feel?

If love is a piece of cake, I got to play to win in the end
You won't have to play
If love is a piece of cake, I got to play to win in the end
You won't to play again

Alright, this is y'all
Come on, come on hit me with your very y'all
I ain't taking nothing less
see if we can go all the way, all the way

Alright, this is test
Come on, come on hit me your very best y'all
I ain't nothing less y'all
see if we can go all the way, all the way

Alright, this is test
Come on, come on hit me with your best y'all
I ain't taking less y'all
see if we can go all the way, all the way

Alright, is test y'all
Come on, come on hit me with very best y'all
I taking nothing less y'all
see if we can go all the way, all the way

Videos

Chante Moore - This is a Test
Chante Moore - This is a Test
Chante Moore - This Is A Test
Chante Moore - This Is A Test
Wendy test Chante' Whistle Notes
Wendy test Chante' Whistle Notes
My Chante Moore playlist
My Chante Moore playlist
Chante Moore -  REAL ONE (Official Video)
Chante Moore - REAL ONE (Official Video)
Chante Moore - It's Alright
Chante Moore - It's Alright
Chante Moore (ft Da Brat) - Take Care Of Me
Chante Moore (ft Da Brat) - Take Care Of Me
Chante Moore - Its Alright (instrumental)
Chante Moore - Its Alright (instrumental)
JET LI
JET LI
Ginuwine & Chanté Moore Talk "Married But Single", Dating, Reality TV +  New Music
Ginuwine & Chanté Moore Talk "Married But Single", Dating, Reality TV + New Music
Chanté Moore - Better Than Making Love
Chanté Moore - Better Than Making Love
Chante Moore Clip
Chante Moore Clip
CHANTE MOORE   Amazing    R&B
CHANTE MOORE Amazing R&B
Chante Moore, Kenny Lattimore
Chante Moore, Kenny Lattimore
CHANTE MOORE ♣ SAVING GRACE
CHANTE MOORE ♣ SAVING GRACE
Chante Moore
Chante Moore
CHANTE MOORE  Youtube Mix
CHANTE MOORE Youtube Mix
Chante Moore feat Jojo Hailey - See You In A Different Light
Chante Moore feat Jojo Hailey - See You In A Different Light
CHANTE MOORE
CHANTE MOORE
Best
Best