LOADING ...

Luyện nghe bài hát This Is A Test

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Are you a game?
Then you play by the rules, sugar
How do you think you can
Guessing, I gotta you to school, be there at nine o'clock

When you get in the class
You need to learn what of man
For you to be one, you gotta that talk
Two you know what'chu talkin' about

Alright, is test y'all
Come on, come on hit me with very best y'all
I ain't taking nothing y'all
see if we can go all the way, all the way

Alright, this is y'all
Come on, come on hit me with your best y'all
I ain't nothing less y'all
see if we can go all the way, all the way

Show me you can think on level
Tell me you got than just now
'Cause I'm in the mood to take mind places
I'm in the to get in the mood

Hit me all in my boy
Make me never you
I need to know it's only mine baby
Before you get my skirt around my waist, hold it now

Alright, this is y'all
on, come on hit me with your very best y'all
I ain't taking nothing y'all
see if we can go all the way, all the way

Alright, this is y'all
on, come on hit me with your very best y'all
I ain't taking nothing y'all
see if we can go all the way, all the way

Tell me you fail me now
I hate to to put you down
we can see eye to eye
You gotta make me wanna it try

But still you can't too fast
You know we gotta the lovin' last
The of you gives me chills
Why you show me just how you feel?

If is a piece of cake, I just got to play to win in the end
You won't have to play
If love is a of cake, I just got to play to win in the end
You won't to play again

Alright, is test y'all
Come on, come on hit me with your very y'all
I ain't taking nothing less
see if we can go all the way, all the way

Alright, this is y'all
Come on, come on hit me with your very best
I ain't taking nothing less
see if we can go all the way, all the way

Alright, this is y'all
Come on, come on hit me with your very y'all
I taking nothing less y'all
see if we can go all the way, all the way

Alright, is test y'all
on, come on hit me with your very best y'all
I ain't nothing less y'all
see if we can go all the way, all the way

Videos

Chante Moore - This is a Test
Chante Moore - This is a Test
Chante Moore - This Is A Test
Chante Moore - This Is A Test
Wendy test Chante' Whistle Notes
Wendy test Chante' Whistle Notes
My Chante Moore playlist
My Chante Moore playlist
Chante Moore - It's Alright
Chante Moore - It's Alright
Chanté Moore - Bitter
Chanté Moore - Bitter
Chante Moore -  REAL ONE (Official Video)
Chante Moore - REAL ONE (Official Video)
Shanice vs. Chante Moore vs. Mariah Carey (studio vocal battle)
Shanice vs. Chante Moore vs. Mariah Carey (studio vocal battle)
Chante Moore Whistle note extroadinaire!! MUST SEE!!
Chante Moore Whistle note extroadinaire!! MUST SEE!!
Chanté Moore On What Makes Mariah Carey a Diva!
Chanté Moore On What Makes Mariah Carey a Diva!
Chante Moore whistles an F7 (live)
Chante Moore whistles an F7 (live)
Singer Chanté Moore that voice
Singer Chanté Moore that voice
CHANTE MOORE   I'VE GOT  THE LOVE
CHANTE MOORE I'VE GOT THE LOVE
Chanté Moore Vocal Range (C♯3 - E♭7) LIVE
Chanté Moore Vocal Range (C♯3 - E♭7) LIVE
Chanté Moore - Better Than Making Love
Chanté Moore - Better Than Making Love
Chante Moore whistle range
Chante Moore whistle range
Chante' Moore's Whistle Notes
Chante' Moore's Whistle Notes
Chante Moore High Note Live
Chante Moore High Note Live
[EXCLUSIVE] R&B Divas LA's Chante Moore: Defends Her Manager, Drama Surrounding Song (Part 4)
[EXCLUSIVE] R&B Divas LA's Chante Moore: Defends Her Manager, Drama Surrounding Song (Part 4)
CHANTE MOORE ♣ SAVING GRACE
CHANTE MOORE ♣ SAVING GRACE