LOADING ...

Luyện nghe bài hát There You Are Again

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I know you what I'm about to say
but let me it to you anyway
I never mean to let you down
you keep your head up and you your ground
don't I don't see all the things that you do
the reason we've made it through
you are
on the phone
reminding me why we're friends
there's a we're on that never ends
cause there you are
I know that I don't think to call
but don't start thinking I don't at all
I'm always on my way to else
searching and low to find myself
stuck on that
here and there
I be anywhere
(Chorus)
like the eye of a hurricane
you are a in a world of change
you are the calm in the
life gets strange
(Chorus)

Videos

There You Are Again by Evan and Jaron- Trey Acapella cover
There You Are Again by Evan and Jaron- Trey Acapella cover
Top Tracks - Evan and Jaron
Top Tracks - Evan and Jaron
Evan and Jaron - The Distance (Album Version) Lyrics
Evan and Jaron - The Distance (Album Version) Lyrics
Lifehouse - You And Me
Lifehouse - You And Me
Back Here with lyrics ( BBMak )
Back Here with lyrics ( BBMak )
JARON & EVAN
JARON & EVAN
Elijah Jaron - Go Again ft. K. Agee
Elijah Jaron - Go Again ft. K. Agee
Evan and Jaron - Ready Or Not w/ Lyrics
Evan and Jaron - Ready Or Not w/ Lyrics
There You Are Again
There You Are Again
The Distance Lyrics - Evan & Jaron
The Distance Lyrics - Evan & Jaron
Evan & Jaron - The Distance w/ Lyrics
Evan & Jaron - The Distance w/ Lyrics
The Distance
The Distance
From My Head to My Heart - Evan & Jaron
From My Head to My Heart - Evan & Jaron
What She Likes - Evan and Jaron
What She Likes - Evan and Jaron
Ready Or Not
Ready Or Not
Couldn't care less about - Evan & Jaron
Couldn't care less about - Evan & Jaron
Evan and Jaron - Outerspace
Evan and Jaron - Outerspace
the distance by evan & jaron with lyrics
the distance by evan & jaron with lyrics
Pray for You - Jaron and The Long Road to Love :: Official Video
Pray for You - Jaron and The Long Road to Love :: Official Video
Beat Back Love -- Jaron and the Long Road to Love Lyrics
Beat Back Love -- Jaron and the Long Road to Love Lyrics