LOADING ...

Luyện nghe bài hát There You Are Again

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I know you know what I'm to say
but let me it to you anyway
although I mean to let you down
you your head up and you stand your ground
think I don't see all the things that you do
You're the reason we've it through
you are
on the again
reminding me why still friends
there's a road we're on that ends
cause there you are
I know that sometimes I don't think to
but don't start thinking I don't at all
I'm on my way to somewhere else
searching and low to find myself
on that highway
between here and
I be anywhere
(Chorus)
you're the eye of a hurricane
you are a in a world of change
you are the calm in the
when life strange
(Chorus)

Videos

There You Are Again by Evan and Jaron- Trey Acapella cover
There You Are Again by Evan and Jaron- Trey Acapella cover
Top Tracks - Evan and Jaron
Top Tracks - Evan and Jaron
Evan and Jaron - The Distance (Album Version) Lyrics
Evan and Jaron - The Distance (Album Version) Lyrics
"BEND THE RULES" Music Video ft. EvanTubeHD & The Beatrix Girls
"BEND THE RULES" Music Video ft. EvanTubeHD & The Beatrix Girls
The Distance
The Distance
Evan & Jaron - On The Bus
Evan & Jaron - On The Bus
Evan and Jaron - Outerspace
Evan and Jaron - Outerspace
BBMak - Back Here [Unofficial Extended Music Video]
BBMak - Back Here [Unofficial Extended Music Video]
Evan and Jaron - Ready Or Not w/ Lyrics
Evan and Jaron - Ready Or Not w/ Lyrics
Evan & Jaron - The Distance w/ Lyrics
Evan & Jaron - The Distance w/ Lyrics
Back Here with lyrics ( BBMak )
Back Here with lyrics ( BBMak )
Popular Videos - Evan and Jaron
Popular Videos - Evan and Jaron
Sims Love Story (Evan and Jaron - Crazy for this Girl)
Sims Love Story (Evan and Jaron - Crazy for this Girl)
evan and jaron - long way out (rock/pop)
evan and jaron - long way out (rock/pop)
Evan and Jaron - Somehow
Evan and Jaron - Somehow
Evan and Jaron - Pick Up The Phone
Evan and Jaron - Pick Up The Phone
Dream - Evan & Jaron
Dream - Evan & Jaron
The Distance Lyrics - Evan & Jaron
The Distance Lyrics - Evan & Jaron
Pray for You - Jaron and The Long Road to Love :: Official Video
Pray for You - Jaron and The Long Road to Love :: Official Video
Ready Or Not
Ready Or Not