LOADING ...

Luyện nghe bài hát There You Are Again

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I know you what I'm about to say
but let me it to you anyway
although I never mean to let you
you keep your head up and you your ground
don't I don't see all the things that you do
You're the reason we've made it
you are
on the phone
reminding me why we're friends
there's a road we're on that ends
cause you are again
I know that sometimes I think to call
but don't start thinking I care at all
I'm on my way to somewhere else
high and low to find myself
stuck on that
between and there
I be anywhere
(Chorus)
you're the eye of a hurricane
you are a constant in a world of
you are the in the storm
when life strange
(Chorus)

Videos

There You Are Again by Evan and Jaron- Trey Acapella cover
There You Are Again by Evan and Jaron- Trey Acapella cover
Pray for You - Jaron and The Long Road to Love :: Official Video
Pray for You - Jaron and The Long Road to Love :: Official Video
Evan and Jaron - The Distance (Album Version) Lyrics
Evan and Jaron - The Distance (Album Version) Lyrics
Popular Videos - Evan and Jaron
Popular Videos - Evan and Jaron
The Distance
The Distance
From My Head to My Heart - Evan & Jaron
From My Head to My Heart - Evan & Jaron
there you are again
there you are again
Evan & Jaron - The Distance w/ Lyrics
Evan & Jaron - The Distance w/ Lyrics
Evan and Jaron - Somehow
Evan and Jaron - Somehow
Evan and Jaron - Outerspace
Evan and Jaron - Outerspace
Evan and Jaron - Pick Up The Phone
Evan and Jaron - Pick Up The Phone
There You Are Again
There You Are Again
Evan and Jaron - Ready Or Not w/ Lyrics
Evan and Jaron - Ready Or Not w/ Lyrics
Pray For You- Evan and Jaron
Pray For You- Evan and Jaron
Dream - Evan & Jaron
Dream - Evan & Jaron
Couldn't care less about - Evan & Jaron
Couldn't care less about - Evan & Jaron
What She Likes - Evan and Jaron
What She Likes - Evan and Jaron
Evan & Jaron - On The Bus
Evan & Jaron - On The Bus
The Distance -- Evan and Jaron -- Romantic Movie Montage
The Distance -- Evan and Jaron -- Romantic Movie Montage
There You Go Again
There You Go Again