LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Wolf That Lives in Lindsey

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Of the darkness in men's what can you say
That wasn't marked by history or the TV news
He gets away with blizzards come and go
The stab and glare and of the heavy heavy snow
It comes and goes, it and goes

His grandpa loved an empire, his loved a thief
And Lindsey loved the ways of darkness belief
Girls in chilly blouses blizzards and go
The stab and glare and buckshot of the heavy, heavy
It comes and goes, it and goes

Cops don't seem to care for derelicts or of the night
weeds for yanking out of sight if you're smart or rich or lucky
Maybe you'll beat the laws of man but the laws of spirit
And the laws of nature no man can, no, no man can

lives a wolf in Lindsey raids and runs
Through the hills of and the downtown slums
He gets away murder blizzards come and go
The and glare and buckshot of the heavy, heavy snow
It comes and goes, it and goes

Videos

Joni Mitchell - The Wolf That Lives in Lindsey
Joni Mitchell - The Wolf That Lives in Lindsey
The Wolf that Lives in Lindsey
The Wolf that Lives in Lindsey
Joni Mitchell (arr. O’Riley): The Wolf That Lives in Lindsey
Joni Mitchell (arr. O’Riley): The Wolf That Lives in Lindsey
The Wolf That Lives In Lindsey
The Wolf That Lives In Lindsey
The Wolf That Lives In Lindsey - Joni Mitchell Cover
The Wolf That Lives In Lindsey - Joni Mitchell Cover
The Wolf That Lives In Lindsey performed by Lizz Wright
The Wolf That Lives In Lindsey performed by Lizz Wright
THE WOLF THAT LIVES IN LINDSEY - JONI MITCHELL
THE WOLF THAT LIVES IN LINDSEY - JONI MITCHELL
Joni Mitchell Jaco Pastorius - The Dry Cleaner From DesMoines
Joni Mitchell Jaco Pastorius - The Dry Cleaner From DesMoines
Joni Mitchell - God Must Be A Boogie Man (Live London 1983)
Joni Mitchell - God Must Be A Boogie Man (Live London 1983)
Joni Mitchell - Lucky Girl
Joni Mitchell - Lucky Girl
string quartet version of the song Stay in Touch: facebook: Joni Mitchell (arr. O’Riley): The Wolf That Lives in Lindsey
string quartet version of the song Stay in Touch: facebook: Joni Mitchell (arr. O’Riley): The Wolf That Lives in Lindsey
string quartet version of the song Stay in Touch: facebook: Joni Mitchell (arr. O’Riley): The Wolf That Lives in Lindsey
string quartet version of the song Stay in Touch: facebook: Joni Mitchell (arr. O’Riley): The Wolf That Lives in Lindsey
The wolf that lives in Lindsey - Joni Mitchell
The wolf that lives in Lindsey - Joni Mitchell
The Wolf That Lives in Lindsey
The Wolf That Lives in Lindsey
Joni Mitchell - Night in the City
Joni Mitchell - Night in the City
Joni Mitchell - Mingus (Studio album, 1979)
Joni Mitchell - Mingus (Studio album, 1979)
Joni Mitchell ~ Mingus
Joni Mitchell ~ Mingus
Joni Mitchell - The Wolf That Lives in Lindsey Lyrics
Joni Mitchell - The Wolf That Lives in Lindsey Lyrics
Lakota - Joni Mitchell
Lakota - Joni Mitchell
Joni Mitchell - The Wolf That Lives In Lindsey - Lyrics
Joni Mitchell - The Wolf That Lives In Lindsey - Lyrics