LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Wolf That Lives in Lindsey

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Of the darkness in men's what can you say
That marked by history or the TV news today
He gets with murder blizzards come and go
The and glare and buckshot of the heavy heavy snow
It comes and goes, it and goes

His grandpa loved an empire, his loved a thief
And loved the ways of darkness beyond belief
Girls in chilly blouses blizzards and go
The stab and glare and buckshot of the heavy, snow
It comes and goes, it comes and

Cops don't seem to care for or ladies of the night
They're weeds for yanking out of sight if you're smart or or lucky
Maybe you'll beat the laws of man but the laws of spirit
And the outer laws of no man can, no, no man can

lives a wolf in Lindsey raids and runs
Through the of Hollywood and the downtown slums
He gets away with murder come and go
The stab and glare and of the heavy, heavy snow
It comes and goes, it and goes

Videos

Joni Mitchell - The Wolf That Lives in Lindsey
Joni Mitchell - The Wolf That Lives in Lindsey
Joni Mitchell (arr. O’Riley): The Wolf That Lives in Lindsey
Joni Mitchell (arr. O’Riley): The Wolf That Lives in Lindsey
The Wolf that Lives in Lindsey
The Wolf that Lives in Lindsey
The Wolf That Lives In Lindsey
The Wolf That Lives In Lindsey
The Wolf That Lives In Lindsey - Joni Mitchell Cover
The Wolf That Lives In Lindsey - Joni Mitchell Cover
THE WOLF THAT LIVES IN LINDSEY - JONI MITCHELL
THE WOLF THAT LIVES IN LINDSEY - JONI MITCHELL
The Wolf That Lives In Lindsey performed by Lizz Wright
The Wolf That Lives In Lindsey performed by Lizz Wright
The Wolf That Lives In Lindsey
The Wolf That Lives In Lindsey
The wolf that lives in Lindsey - Joni Mitchell
The wolf that lives in Lindsey - Joni Mitchell
Joni Mitchell & Friends 2013 - A 70th Birthday Happening
Joni Mitchell & Friends 2013 - A 70th Birthday Happening
Joni Mitchell - Sweet Sucker Dance
Joni Mitchell - Sweet Sucker Dance
paprika plains ~ joni mitchell
paprika plains ~ joni mitchell
The Wolf That Lives in Lindsey
The Wolf That Lives in Lindsey
Joni Mitchell ~ Mingus
Joni Mitchell ~ Mingus
Joni Mitchell - Mingus (Studio album, 1979)
Joni Mitchell - Mingus (Studio album, 1979)
Joni Mitchell - Lucky Girl
Joni Mitchell - Lucky Girl
Joni Mitchell - If
Joni Mitchell - If
Misses
Misses
Joni Mitchell
Joni Mitchell
A Celebration of Joni Mitchell
A Celebration of Joni Mitchell