LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Wolf That Lives in Lindsey

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Of the darkness in minds what can you say
That wasn't by history or the TV news today
He gets away with murder come and go
The stab and and buckshot of the heavy heavy snow
It and goes, it comes and goes

His loved an empire, his sister loved a thief
And Lindsey loved the ways of darkness belief
Girls in chilly blouses blizzards and go
The stab and glare and buckshot of the heavy, heavy
It comes and goes, it and goes

Cops don't seem to care for or ladies of the night
They're weeds for yanking out of sight if you're smart or or lucky
Maybe beat the laws of man but the inner laws of spirit
And the laws of nature no man can, no, no man can

There lives a wolf in Lindsey and runs
Through the hills of Hollywood and the downtown
He gets away with murder blizzards and go
The stab and glare and buckshot of the heavy, snow
It comes and goes, it comes and

Videos

Joni Mitchell - The Wolf That Lives in Lindsey
Joni Mitchell - The Wolf That Lives in Lindsey
The Wolf that Lives in Lindsey
The Wolf that Lives in Lindsey
Joni Mitchell (arr. O’Riley): The Wolf That Lives in Lindsey
Joni Mitchell (arr. O’Riley): The Wolf That Lives in Lindsey
The Wolf That Lives In Lindsey
The Wolf That Lives In Lindsey
The Wolf That Lives In Lindsey - Joni Mitchell Cover
The Wolf That Lives In Lindsey - Joni Mitchell Cover
The Wolf That Lives In Lindsey performed by Lizz Wright
The Wolf That Lives In Lindsey performed by Lizz Wright
THE WOLF THAT LIVES IN LINDSEY - JONI MITCHELL
THE WOLF THAT LIVES IN LINDSEY - JONI MITCHELL
Joni Mitchell Jaco Pastorius - The Dry Cleaner From DesMoines
Joni Mitchell Jaco Pastorius - The Dry Cleaner From DesMoines
Joni Mitchell - God Must Be A Boogie Man (Live London 1983)
Joni Mitchell - God Must Be A Boogie Man (Live London 1983)
Joni Mitchell - Lucky Girl
Joni Mitchell - Lucky Girl
string quartet version of the song Stay in Touch: facebook: Joni Mitchell (arr. O’Riley): The Wolf That Lives in Lindsey
string quartet version of the song Stay in Touch: facebook: Joni Mitchell (arr. O’Riley): The Wolf That Lives in Lindsey
string quartet version of the song Stay in Touch: facebook: Joni Mitchell (arr. O’Riley): The Wolf That Lives in Lindsey
string quartet version of the song Stay in Touch: facebook: Joni Mitchell (arr. O’Riley): The Wolf That Lives in Lindsey
The wolf that lives in Lindsey - Joni Mitchell
The wolf that lives in Lindsey - Joni Mitchell
The Wolf That Lives in Lindsey
The Wolf That Lives in Lindsey
Joni Mitchell - Night in the City
Joni Mitchell - Night in the City
Joni Mitchell - Mingus (Studio album, 1979)
Joni Mitchell - Mingus (Studio album, 1979)
Joni Mitchell ~ Mingus
Joni Mitchell ~ Mingus
Joni Mitchell - The Wolf That Lives in Lindsey Lyrics
Joni Mitchell - The Wolf That Lives in Lindsey Lyrics
Lakota - Joni Mitchell
Lakota - Joni Mitchell
Joni Mitchell - The Wolf That Lives In Lindsey - Lyrics
Joni Mitchell - The Wolf That Lives In Lindsey - Lyrics