LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Weakest Man

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's a shame for you to do me the way you did,
me put you down before I was through
You tempted me and me and I kept you right beside me
You ruined me for but you

It's easy to love a thing so warm and
That gets you the night so tenderly
But all these nights with you all I remember
Is forgetting how cold your heart can be

Leaving you won't be any
Than out the door and leaving town
But I'll be leaving, knowing, surviving, you make me stronger
Than the weakest man who's ever you down

The body in that dress you wore dear
Fit my shaking hand just a glove
But tremblings for the fearful, old and
Getting old and sad, and scared ain't your love

So will you let me go like I came, babe?
Willful, clear of mind and to see
Clear enough to see the like you
And my will breaks so easily

Leaving you be any harder
Than walking out the door and leaving
But I'll be leaving, knowing, surviving, you make me stronger
the weakest man who's ever turned you down

And leaving you be any harder
walking out the door and leaving town
But I'll be leaving, knowing, surviving, you don't me stronger
Than the man who's ever turned you down

Videos

The Weakest Man - Acoustic - Go-Go Boots - Drive-By Truckers
The Weakest Man - Acoustic - Go-Go Boots - Drive-By Truckers
Drive-By Truckers "The Weakest Man"
Drive-By Truckers "The Weakest Man"
DRIVE BY TRUCKERS--THE WEAKEST MAN--40 WATT--1/13/2011
DRIVE BY TRUCKERS--THE WEAKEST MAN--40 WATT--1/13/2011
Mike Cooley - The Weakest Man
Mike Cooley - The Weakest Man
Drive_By Truckers - The Weakest Man - Acoustic
Drive_By Truckers - The Weakest Man - Acoustic
Drive-By Truckers
Drive-By Truckers
Top Tracks - Drive-By Truckers
Top Tracks - Drive-By Truckers
Patterson Hood and Mike Cooley ~The weakest man
Patterson Hood and Mike Cooley ~The weakest man
Used to Be a Cop - Drive-By Truckers - Go-Go Boots
Used to Be a Cop - Drive-By Truckers - Go-Go Boots
Drive-By Truckers - Where's Eddie, on RadioVA
Drive-By Truckers - Where's Eddie, on RadioVA
DRIVE BY TRUCKERS--ASSHOLES--40 WATT--1/13/2011
DRIVE BY TRUCKERS--ASSHOLES--40 WATT--1/13/2011
Back Porch Session: Drive-By Truckers
Back Porch Session: Drive-By Truckers
DRIVE BY TRUCKERS--UNCLE FRANK
DRIVE BY TRUCKERS--UNCLE FRANK
DRIVE BY TRUCKERS--PULASKI TENNESSEE
DRIVE BY TRUCKERS--PULASKI TENNESSEE
The Go-Go Boots Episodes - Episode 8 - Drive-By Truckers
The Go-Go Boots Episodes - Episode 8 - Drive-By Truckers
Drive-By Truckers - Where's Eddie
Drive-By Truckers - Where's Eddie
The Go-Go Boots Episodes - Episode 1 - Drive-By Truckers
The Go-Go Boots Episodes - Episode 1 - Drive-By Truckers
The Thanksgiving Filter - Acoustic - Go-Go Boots - Drive-By Truckers
The Thanksgiving Filter - Acoustic - Go-Go Boots - Drive-By Truckers
The Go-Go Boots Episodes - Episode 2 - Drive-By Truckers
The Go-Go Boots Episodes - Episode 2 - Drive-By Truckers
7 Drive-By Truckers - Cartoon Gold
7 Drive-By Truckers - Cartoon Gold