LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Weakest Man

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's a for you to do me the way you did, babe
Making me put you down I was through
You tempted me and me and I kept you right beside me
You ruined me for but you

It's easy to love a thing so warm and
That you through the night so tenderly
But after all nights with you all I remember
Is forgetting just how cold your can be

you won't be any harder
Than walking out the door and town
But be leaving, knowing, surviving, you don't make me stronger
Than the weakest man who's ever you down

The body in that pretty you wore dear
Fit my shaking hand just like a
But for the fearful, old and crying
Getting old and sad, and scared worth your love

So you let me go just like I came, babe?
Willful, clear of mind and to see
Clear enough to see the others you
And mindful my will breaks so

Leaving you won't be any
Than out the door and leaving town
But be leaving, knowing, surviving, you don't make me stronger
Than the weakest man who's ever you down

And you won't be any harder
Than walking out the door and town
But I'll be leaving, knowing, surviving, you don't make me
the weakest man who's ever turned you down

Videos

The Weakest Man - Acoustic - Go-Go Boots - Drive-By Truckers
The Weakest Man - Acoustic - Go-Go Boots - Drive-By Truckers
Drive-By Truckers "The Weakest Man"
Drive-By Truckers "The Weakest Man"
DRIVE BY TRUCKERS--THE WEAKEST MAN--40 WATT--1/13/2011
DRIVE BY TRUCKERS--THE WEAKEST MAN--40 WATT--1/13/2011
Mike Cooley - The Weakest Man
Mike Cooley - The Weakest Man
Back Porch Session: Drive-By Truckers
Back Porch Session: Drive-By Truckers
Drive_By Truckers - The Weakest Man - Acoustic
Drive_By Truckers - The Weakest Man - Acoustic
Drive-By Truckers
Drive-By Truckers
"Dress Blues" by Jason Isbell / Drive-By Truckers
"Dress Blues" by Jason Isbell / Drive-By Truckers
Patterson Hood and Mike Cooley ~The weakest man
Patterson Hood and Mike Cooley ~The weakest man
The Go-Go Boots Episodes - Episode 1 - Drive-By Truckers
The Go-Go Boots Episodes - Episode 1 - Drive-By Truckers
Go-Go Boots Preview Episode - Drive-By Truckers
Go-Go Boots Preview Episode - Drive-By Truckers
Eyes Like Glue - Daddy Learned to Fly - Big To-Do - Webisode 11 - Drive-By Truckers
Eyes Like Glue - Daddy Learned to Fly - Big To-Do - Webisode 11 - Drive-By Truckers
The Go-Go Boots Episodes - Episode 5 - The Bottom Feeders
The Go-Go Boots Episodes - Episode 5 - The Bottom Feeders
Used to Be a Cop - Drive-By Truckers - Go-Go Boots
Used to Be a Cop - Drive-By Truckers - Go-Go Boots
The Go-Go Boots Episodes - Episode 2 - Drive-By Truckers
The Go-Go Boots Episodes - Episode 2 - Drive-By Truckers
Saturday Sessions: Drive-By Truckers performs "What It Means"
Saturday Sessions: Drive-By Truckers performs "What It Means"
The Thanksgiving Filter - Acoustic - Go-Go Boots - Drive-By Truckers
The Thanksgiving Filter - Acoustic - Go-Go Boots - Drive-By Truckers
Top Tracks - Drive-By Truckers
Top Tracks - Drive-By Truckers
Perfect Timing
Perfect Timing
DRIVE BY TRUCKERS--ASSHOLES--40 WATT--1/13/2011
DRIVE BY TRUCKERS--ASSHOLES--40 WATT--1/13/2011