LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Real Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Can you see the me...can ya...can ya...
I went back to the
To get another
I sit and tell him my weekend
But he never betrays what he

Can you see the me doctor?

I went back to my
I I'm crazy ma help me
She said I know how it son
'cause it in the family
Can you see the real me

The cracks the paving stones
rivers of flowing veins
Strange people who me
Peeping from behind every pane
The girl I used to
Lives in yellow house
Yesterday she me by
She doesn't to know me now
Can you see the me, can you?

I up with the preacher
Full of lies and
I seemed to scare him a
So he showed me to the golden
Can you see the real me,

Can you see the me, me, me, me...

Videos

John Entwistle Band- The Real Me
John Entwistle Band- The Real Me
John Entwistle Band - The Real Me
John Entwistle Band - The Real Me
The Who - The Real Me (Bass track)
The Who - The Real Me (Bass track)
John Entwistle and Simon Phillips Amazing solo-The Real Me (Live 1994)
John Entwistle and Simon Phillips Amazing solo-The Real Me (Live 1994)
The WHO -The Real Me w/bass WCSX  by LIVE THE WHO Tribute
The WHO -The Real Me w/bass WCSX by LIVE THE WHO Tribute
Avec Roger Daltrey - The Real Me 1994
Avec Roger Daltrey - The Real Me 1994
The Real Me Live at the Royal Albert Hall
The Real Me Live at the Royal Albert Hall
The Who - The Real Me
The Who - The Real Me
John Entwistle of The Who Bass Solo Atlanta 2000
John Entwistle of The Who Bass Solo Atlanta 2000
John Entwistle amazing bass solo
John Entwistle amazing bass solo
Thunderfingers Promo
Thunderfingers Promo
John Entwistle's solo band, 1997, playing the Who's 'The Real Me", Great rare footage!
John Entwistle's solo band, 1997, playing the Who's 'The Real Me", Great rare footage!
The Who- Won't Get Fooled Again - John Entwistle's isolated bass (live) HQ SOUND
The Who- Won't Get Fooled Again - John Entwistle's isolated bass (live) HQ SOUND
JOHN ENTWISTLE BAND - BB KINGS ,  NYC - JUNE 9th,2001 (Early show)
JOHN ENTWISTLE BAND - BB KINGS , NYC - JUNE 9th,2001 (Early show)
The Real Me Bass Cover
The Real Me Bass Cover
Bass - The Who - The Real Me (Cover)
Bass - The Who - The Real Me (Cover)
The Who - The Real Me - Bass Transcription
The Who - The Real Me - Bass Transcription
John Entwistle Band LIVE in Detroit performing "Real Me"
John Entwistle Band LIVE in Detroit performing "Real Me"
Real Me by John Entwistle Band at Woodstock1999
Real Me by John Entwistle Band at Woodstock1999
The Who - The Real Me Bass Play Along
The Who - The Real Me Bass Play Along