LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Real Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Can you see the me...can ya...can ya...
I went to the doctor
To get another
I sit and him 'bout my weekend
But he betrays what he thinks

Can you see the real me

I went back to my
I said I'm crazy ma me
She said I know how it son
'cause it in the family
Can you see the real me

The cracks between the stones
rivers of flowing veins
Strange people who me
Peeping from behind window pane
The girl I to love
Lives in this house
Yesterday she me by
She doesn't want to me now
Can you see the real me, can

I up with the preacher
of lies and hate
I to scare him a little
So he me to the golden gate
Can you see the me, preacher?

Can you see the me, me, me, me...

Videos

John Entwistle Band- The Real Me
John Entwistle Band- The Real Me
John Entwistle Band - The Real Me
John Entwistle Band - The Real Me
The Who - The Real Me (Bass track)
The Who - The Real Me (Bass track)
The WHO -The Real Me w/bass WCSX  by LIVE THE WHO Tribute
The WHO -The Real Me w/bass WCSX by LIVE THE WHO Tribute
The Real Me Live at the Royal Albert Hall
The Real Me Live at the Royal Albert Hall
John Entwistle and Simon Phillips Amazing solo-The Real Me (Live 1994)
John Entwistle and Simon Phillips Amazing solo-The Real Me (Live 1994)
Avec Roger Daltrey - The Real Me 1994
Avec Roger Daltrey - The Real Me 1994
John Entwistle's solo band, 1997, playing the Who's 'The Real Me", Great rare footage!
John Entwistle's solo band, 1997, playing the Who's 'The Real Me", Great rare footage!
The Real Me
The Real Me
The Real Me
The Real Me
Bass - The Who - The Real Me (Cover)
Bass - The Who - The Real Me (Cover)
John Entwistle "905"
John Entwistle "905"
John Entwistle amazing bass solo
John Entwistle amazing bass solo
The Real Me
The Real Me
The Real Me Bass Cover
The Real Me Bass Cover
The Who - The Real Me
The Who - The Real Me
The Who - The Real Me - Bass Transcription
The Who - The Real Me - Bass Transcription
John Entwistle "My Wife" UK TV 1973
John Entwistle "My Wife" UK TV 1973
Real Me by John Entwistle Band at Woodstock1999
Real Me by John Entwistle Band at Woodstock1999
LOB 07 - John Entwistle of The Who (Part 1)
LOB 07 - John Entwistle of The Who (Part 1)