LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Real Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Can you see the me...can ya...can ya...
I back to the doctor
To get another
I sit and him 'bout my weekend
But he betrays what he thinks

Can you see the me doctor?

I went to my mother
I said I'm ma help me
She said I how it feels son
'cause it in the family
Can you see the me mother?

The between the paving stones
Like rivers of veins
Strange who know me
Peeping from behind window pane
The I used to love
in this yellow house
Yesterday she me by
She want to know me now
Can you see the real me, can

I ended up the preacher
Full of lies and
I seemed to scare him a
So he showed me to the golden
Can you see the real me,

Can you see the me, me, me, me...

Videos

John Entwistle Band- The Real Me
John Entwistle Band- The Real Me
John Entwistle Band - The Real Me
John Entwistle Band - The Real Me
The Who - The Real Me (Bass track)
The Who - The Real Me (Bass track)
John Entwistle and Simon Phillips Amazing solo-The Real Me (Live 1994)
John Entwistle and Simon Phillips Amazing solo-The Real Me (Live 1994)
Avec Roger Daltrey - The Real Me 1994
Avec Roger Daltrey - The Real Me 1994
The Real Me Live at the Royal Albert Hall
The Real Me Live at the Royal Albert Hall
John Entwistle amazing bass solo
John Entwistle amazing bass solo
John Entwistle's solo band, 1997, playing the Who's 'The Real Me", Great rare footage!
John Entwistle's solo band, 1997, playing the Who's 'The Real Me", Great rare footage!
Quadrophenia: Can You See the Real Me? BBC Documentary (Parte 2 de 7) - Subtitulos Español
Quadrophenia: Can You See the Real Me? BBC Documentary (Parte 2 de 7) - Subtitulos Español
The Who- Won't Get Fooled Again - John Entwistle's isolated bass (live) HQ SOUND
The Who- Won't Get Fooled Again - John Entwistle's isolated bass (live) HQ SOUND
The WHO -The Real Me w/bass WCSX  by LIVE THE WHO Tribute
The WHO -The Real Me w/bass WCSX by LIVE THE WHO Tribute
Gareth plays 'The Real Me' from Quadrophenia by The Who
Gareth plays 'The Real Me' from Quadrophenia by The Who
The Real Me
The Real Me
Bass - The Who - The Real Me (Cover)
Bass - The Who - The Real Me (Cover)
John Entwistle of The Who Bass Solo Atlanta 2000
John Entwistle of The Who Bass Solo Atlanta 2000
John Entwistle Band LIVE in Detroit performing "Real Me"
John Entwistle Band LIVE in Detroit performing "Real Me"
Real Me by John Entwistle Band at Woodstock1999
Real Me by John Entwistle Band at Woodstock1999
The Who - The Real Me
The Who - The Real Me
Legends of Bass - E08 - John Entwistle (Part 2)
Legends of Bass - E08 - John Entwistle (Part 2)
The Real Me Bass Cover
The Real Me Bass Cover