LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Pendulum

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You're a lot me
And I think that you tell her
That the difference between us is fear
And if you are me
Then I think you should
If you ever wanna get yourself here
Now all you you hide are open secrets
And the pendulum swings and forth, my dear

believe
Everything you
all you cherish
And keep it quite

I can be your
Or I just just go and you
And I think you'd make what you want clear
'Cause I'm not quite
How long gonna take you
If you really wanna get outta here

Videos

The Ettes - The Pendulum
The Ettes - The Pendulum
The Ettes - The Pendulum (Last.fm Sessions)
The Ettes - The Pendulum (Last.fm Sessions)
The Ettes-The Pendulum
The Ettes-The Pendulum
The Pendulum
The Pendulum
THE ETTES (BalconyTV)
THE ETTES (BalconyTV)
All Tracks - The Ettes
All Tracks - The Ettes
The Ettes - The Pendulum (Audio) [SHAMELESS - 7X06 - SOUNDTRACK]
The Ettes - The Pendulum (Audio) [SHAMELESS - 7X06 - SOUNDTRACK]
The Ettes - Wicked Will [album]
The Ettes - Wicked Will [album]
The Ettes - Take It With You
The Ettes - Take It With You
The Ettes - Teeth
The Ettes - Teeth
The Ettes - Dead and Gone
The Ettes - Dead and Gone
The Ettes - Crown Of Age
The Ettes - Crown Of Age
The Ettes - You Were There - Official Video
The Ettes - You Were There - Official Video
The Ettes - Take it with you
The Ettes - Take it with you
The Ettes Perform "Teeth" | Fender
The Ettes Perform "Teeth" | Fender
THE ETTES---NO MORE SURPRISES
THE ETTES---NO MORE SURPRISES
The Ettes 'Excuse' THE OFFICIAL VIDEO from Wicked Will
The Ettes 'Excuse' THE OFFICIAL VIDEO from Wicked Will
The Ettes - Topic
The Ettes - Topic
THE ETTES - I GET MINE
THE ETTES - I GET MINE
The Ettes - I Stayed Too Late
The Ettes - I Stayed Too Late