LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Last Town In Ontario

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We've on this road
that's buried by two feet of
dawn, since dawn
We've a dozen times so far.
I haven't a single car
for hours, for
save the in unmarked
roadside places,
there.

We've many yet to go,
through inch of fallen snow,
to the town in Ontario.
But still stuck somewhere
of Dresden.

Each tree one more
gained,
but I'm not the way
this time, time.
Through glasses I no longer
to read the of towns,
of towns I had forgotten ago.
this province has grown
to me,
as if the past we shared years ago
was a dream.

many miles yet to go,
through inch of fallen snow,
to the town in Ontario.
But we're still somewhere
of Dresden.

But it's just that we are together,
baby, propels us towards forever...

Videos

The Last Town in Ontario
The Last Town in Ontario
Top Tracks - Johnny Broadway
Top Tracks - Johnny Broadway
Johnny Broadway - Topic
Johnny Broadway - Topic
Grace
Grace
Paper Ship
Paper Ship
1497 Lakeshore Rd W, Oakville - Linda Tino-Zylik
1497 Lakeshore Rd W, Oakville - Linda Tino-Zylik
The Dream Boats at Community Living Ontario 2015
The Dream Boats at Community Living Ontario 2015
😱ABANDONED Paramount Theatre😱
😱ABANDONED Paramount Theatre😱
ANNIE The World's Favourite Family Musical
ANNIE The World's Favourite Family Musical
Downtown Vineyard - I Love My Town
Downtown Vineyard - I Love My Town
The National
The National
Boy George Singing at the Luminato Festival in Toronto with Rufus Wainwright 14/06/2014
Boy George Singing at the Luminato Festival in Toronto with Rufus Wainwright 14/06/2014
Mary, Did You Know - Voctave feat. Mark Lowry
Mary, Did You Know - Voctave feat. Mark Lowry
Satelite A1
Satelite A1
Tegan and Sara @ Town Ballroom pt. 1 -  7/8/13
Tegan and Sara @ Town Ballroom pt. 1 - 7/8/13
LIVE Classic Rock Performances Top 1000 Songs
LIVE Classic Rock Performances Top 1000 Songs
Carpool Karaoke: The Series — Sheryl Crow and Dierks Bentley — Apple Music HD
Carpool Karaoke: The Series — Sheryl Crow and Dierks Bentley — Apple Music HD
Music
Music
The Irish Rovers, LIVE
The Irish Rovers, LIVE
The Ed Hardy Boyz: The Case of the Missing Sick Belt Buckle
The Ed Hardy Boyz: The Case of the Missing Sick Belt Buckle