LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Last Town In Ontario

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We've been on road
buried by two feet of snow
since dawn, since
We've stopped a dozen so far.
I haven't seen a car
for hours, for
the ones in unmarked
roadside places,
there.

We've many yet to go,
through every inch of snow,
to the town in Ontario.
But we're stuck somewhere
of Dresden.

Each tree one more
gained,
but I'm not the way
time, this time.
Through glasses I no longer
to the names of towns,
of towns I had years ago.
Somehow this province has
to me,
as if the we shared those years ago
was a dream.

We've many yet to go,
through every of fallen snow,
to the last in Ontario.
But we're stuck somewhere
of Dresden.

But maybe it's that we are together,
baby, which us towards forever...

Videos

Top Tracks - Johnny Broadway
Top Tracks - Johnny Broadway
Johnny Broadway - Topic
Johnny Broadway - Topic
Wawa, Ontario
Wawa, Ontario
The Irish Rovers, LIVE
The Irish Rovers, LIVE
Nashville Tennessee Grand Ole Opry New and Old 2014
Nashville Tennessee Grand Ole Opry New and Old 2014
Hells Angels prospect shooting a Bandidos member in the face THE FAT MEXICAN vs THE DEATH HEAD
Hells Angels prospect shooting a Bandidos member in the face THE FAT MEXICAN vs THE DEATH HEAD
Ruth B. - Lost Boy (Official Video)
Ruth B. - Lost Boy (Official Video)
Tom Samworth
Tom Samworth
Ginger St James - I Got Stripes (Johnny Cash Cover)
Ginger St James - I Got Stripes (Johnny Cash Cover)
Finding Neverland - Trailer
Finding Neverland - Trailer
First Move
First Move
Adam Lambert - "Ghost Town" [Official Music Video]
Adam Lambert - "Ghost Town" [Official Music Video]
New
New
MC Breed & DFC - Ain't No Future In Yo Frontin' (Version 2)
MC Breed & DFC - Ain't No Future In Yo Frontin' (Version 2)
Proposal on the Johnny's Outback Stage in Salado
Proposal on the Johnny's Outback Stage in Salado
Vince Gill & Paul Franklin - "A World Without Haggard" | Live at the Grand Ole Opry | Opry
Vince Gill & Paul Franklin - "A World Without Haggard" | Live at the Grand Ole Opry | Opry
EXPLORING HUGE ABANDONED MALL
EXPLORING HUGE ABANDONED MALL
Popular Videos - Budweiser Gardens
Popular Videos - Budweiser Gardens
michael001
michael001
Popular Videos - Adam Jacobs
Popular Videos - Adam Jacobs