LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Flame

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Another night slowly in
And I so lonely
heat freezing on my skin
I pretend you hold me

I'm going crazy, I'm sleep
I'm in too far, I'm in way too deep you
I can't you're gone
You were the first, be the last

you go, I'll be with you
Whatever you want, give it to you
you need someone to lay your heart and head upon
Remember after the fire, all the rain
I will be the flame, I will be the

Watching move across the wall
It so frightening
I wanna run to you, I wanna
But I've hit by lightning

Just can't stand up for fallin'
Can't see this veil across my heart, over you
You'll be the one
You were the first, you'll be the

Wherever you go, I'll be you
you want, I'll give it to you
Whenever you need someone to lay your heart and head
Remember after the fire, after all the
I will be the flame, I will be the

I'm crazy, I'm losing sleep
I'm in too far, I'm in way too deep you
You'll be the one
You the first, you'll be the last

you go, I'll be with you
Whatever you want, give it to you
Whenever you someone to lay your heart and head upon
Remember after the fire, all the rain
I will be the flame, I be the flame

Whatever you want, give it to you
Wherever you go, be with you
And whatever you want, give it to you
Oh you want, I'll give it to you

Videos

Cheap Trick - The Flame
Cheap Trick - The Flame
The Flame - Cheaptrick (w/ lyrics)
The Flame - Cheaptrick (w/ lyrics)
Cheap Trick - The Flame - live Daytona 1988
Cheap Trick - The Flame - live Daytona 1988
Cheap Trick - The Flame
Cheap Trick - The Flame
The Flame
The Flame
The Flame - Cheap Trick - Houston Astrodome 1989
The Flame - Cheap Trick - Houston Astrodome 1989
Cheap Trick - The Flame (Long Version) HQ
Cheap Trick - The Flame (Long Version) HQ
"The Flame" Cheap Trick@Giant Center Hershey, PA 7/15/17
"The Flame" Cheap Trick@Giant Center Hershey, PA 7/15/17
The Flame - Cheap Trick Subtitulado / Lyrics
The Flame - Cheap Trick Subtitulado / Lyrics
The X Factor Australia 2016 - Timothy Moxey Sings 'The Flame' By Cheap Trick - Audition HD
The X Factor Australia 2016 - Timothy Moxey Sings 'The Flame' By Cheap Trick - Audition HD
Cheap Trick - The Flame
Cheap Trick - The Flame
Cheap Trick - The Flame (Live Silver Version)
Cheap Trick - The Flame (Live Silver Version)
The Flame - Cheap Trick - lyrics
The Flame - Cheap Trick - lyrics
Cheap Trick - The Flame (Lyrics)
Cheap Trick - The Flame (Lyrics)
Cheap Trick - The Flame - MTV
Cheap Trick - The Flame - MTV
Cheap Trick - The Flame (Santiago-Chile 2017)
Cheap Trick - The Flame (Santiago-Chile 2017)
Cheap Trick - The Flame (Wanee 2015)
Cheap Trick - The Flame (Wanee 2015)
Robin Zander sing "THE FLAME" 1988
Robin Zander sing "THE FLAME" 1988
Cheap Trick - The Flame - Universal Ampitheatre 1988
Cheap Trick - The Flame - Universal Ampitheatre 1988
Cheap Trick - The Flame Subtitulado Español Ingles
Cheap Trick - The Flame Subtitulado Español Ingles