LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Flame

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Another night closes in
And I so lonely
Touching heat freezing on my
I pretend you hold me

I'm going crazy, I'm losing
I'm in too far, I'm in way too over you
I believe you're gone
You were the first, be the last

you go, I'll be with you
Whatever you want, I'll it to you
Whenever you need someone to lay your and head upon
after the fire, after all the rain
I will be the flame, I be the flame

Watching shadows move the wall
It so frightening
I wanna run to you, I call
But I've been hit by

Just can't stand up for fallin'
Can't see through this veil across my heart, you
always be the one
You were the first, you'll be the

you go, I'll be with you
Whatever you want, I'll it to you
Whenever you need to lay your heart and head upon
Remember after the fire, all the rain
I will be the flame, I will be the

I'm going crazy, I'm sleep
I'm in too far, I'm in way too deep you
You'll be the one
You were the first, be the last

you go, I'll be with you
Whatever you want, I'll it to you
Whenever you need someone to lay your heart and upon
Remember after the fire, all the rain
I will be the flame, I be the flame

Whatever you want, give it to you
you go, I'll be with you
And whatever you want, I'll it to you
Oh whatever you want, I'll it to you

Videos

Cheap Trick - The Flame
Cheap Trick - The Flame
The Flame - Cheaptrick (w/ lyrics)
The Flame - Cheaptrick (w/ lyrics)
Cheap Trick - The Flame - live Daytona 1988
Cheap Trick - The Flame - live Daytona 1988
Cheap Trick - The Flame
Cheap Trick - The Flame
The Flame
The Flame
The Flame - Cheap Trick - Houston Astrodome 1989
The Flame - Cheap Trick - Houston Astrodome 1989
Cheap Trick - The Flame
Cheap Trick - The Flame
Cheap Trick The Flame Irvine 5/18/18
Cheap Trick The Flame Irvine 5/18/18
The Flame - Cheap Trick Subtitulado / Lyrics
The Flame - Cheap Trick Subtitulado / Lyrics
Robin Zander sing "THE FLAME" 1988
Robin Zander sing "THE FLAME" 1988
Cheap Trick - The Flame (Lyrics)
Cheap Trick - The Flame (Lyrics)
Cheap Trick - The Flame
Cheap Trick - The Flame
Cheap Trick - The Flame (Original 1988 Long Version) HQ
Cheap Trick - The Flame (Original 1988 Long Version) HQ
The Flame - Cheap Trick - lyrics
The Flame - Cheap Trick - lyrics
Cheap Trick: The Flame
Cheap Trick: The Flame
"The Flame" Cheap Trick@Giant Center Hershey, PA 7/15/17
"The Flame" Cheap Trick@Giant Center Hershey, PA 7/15/17
The Flame by: cheap trick
The Flame by: cheap trick
Arnel Pineda-THE FLAME by Cheap Trick
Arnel Pineda-THE FLAME by Cheap Trick
Cheap Trick   The Flame
Cheap Trick The Flame
Cheap Trick - The Flame - Universal Ampitheatre 1988
Cheap Trick - The Flame - Universal Ampitheatre 1988