LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Flame

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Another night slowly in
And I feel so
Touching freezing on my skin
I you still hold me

I'm crazy, I'm losing sleep
I'm in too far, I'm in way too over you
I believe you're gone
You were the first, be the last

Wherever you go, be with you
Whatever you want, give it to you
Whenever you need to lay your heart and head upon
Remember after the fire, all the rain
I be the flame, I will be the flame

Watching shadows move across the
It so frightening
I wanna run to you, I wanna
But been hit by lightning

can't stand up for fallin' apart
Can't see through veil across my heart, over you
You'll be the one
You were the first, you'll be the

Wherever you go, be with you
you want, I'll give it to you
Whenever you need someone to lay your heart and head
after the fire, after all the rain
I will be the flame, I will be the

I'm going crazy, I'm sleep
I'm in too far, I'm in way too over you
always be the one
You the first, you'll be the last

Wherever you go, be with you
you want, I'll give it to you
Whenever you need someone to lay your and head upon
Remember after the fire, after all the
I be the flame, I will be the flame

Whatever you want, give it to you
Wherever you go, I'll be you
And you want, I'll give it to you
Oh you want, I'll give it to you

Videos

Cheap Trick - The Flame
Cheap Trick - The Flame
The Flame - Cheaptrick (w/ lyrics)
The Flame - Cheaptrick (w/ lyrics)
Cheap Trick - The Flame - live Daytona 1988
Cheap Trick - The Flame - live Daytona 1988
Cheap Trick - The Flame
Cheap Trick - The Flame
The Flame - Cheap Trick - Houston Astrodome 1989
The Flame - Cheap Trick - Houston Astrodome 1989
Cheap Trick - The Flame (Montreux)
Cheap Trick - The Flame (Montreux)
Cheap Trick - The Flame
Cheap Trick - The Flame
The Flame - Cheap Trick Subtitulado / Lyrics
The Flame - Cheap Trick Subtitulado / Lyrics
The Flame by: cheap trick
The Flame by: cheap trick
Cheap Trick The Flame Irvine 5/18/18
Cheap Trick The Flame Irvine 5/18/18
Cheap Trick - The Flame (Lyrics)
Cheap Trick - The Flame (Lyrics)
Cheap Trick The Flame 2018
Cheap Trick The Flame 2018
Cheap Trick - The Flame - Live 1988
Cheap Trick - The Flame - Live 1988
Arnel Pineda-THE FLAME by Cheap Trick
Arnel Pineda-THE FLAME by Cheap Trick
The Flame - Cheap Trick - lyrics
The Flame - Cheap Trick - lyrics
Robin Zander sing "THE FLAME" 1988
Robin Zander sing "THE FLAME" 1988
Cheap Trick - The Flame (Live Silver Version)
Cheap Trick - The Flame (Live Silver Version)
Cheap Trick - "The Flame" - Mohegan Sun - April 20, 2018
Cheap Trick - "The Flame" - Mohegan Sun - April 20, 2018
CHEAP TRICK - THE FLAME (LIVE @ MONTREAUX)
CHEAP TRICK - THE FLAME (LIVE @ MONTREAUX)
"The Flame" Cheap Trick@Giant Center Hershey, PA 7/15/17
"The Flame" Cheap Trick@Giant Center Hershey, PA 7/15/17