LOADING ...

Luyện nghe bài hát The End Of A Fraud

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Im leaving again for the second around
You believe, that this was all just a joke to me
And as I look down on them, I repeat these words in my
They never heard one sound out of my mouth, they never one sound

I saw pretty clear, that when I left you all stayed the
Now I think I believe, that I was never alive in the first
They never one sound out of my mouth
never heard one sound out of my mouth
They never one sound out of my mouth
They never one sound

believe that the weather is perfect the day that you die
Dont believe the weather is perfect the day that you die
Dont believe that the weather is perfect the day you die
Dont believe that the weather is perfect the day you die
Dont believe that the is perfect the day that you die
Dont believe that the is perfect the day that you die

Videos

Armor for Sleep - The End of a Fraud
Armor for Sleep - The End of a Fraud
Armor for Sleep- The End of a Fraud (lyrics!)
Armor for Sleep- The End of a Fraud (lyrics!)
The End Of A Fraud
The End Of A Fraud
The End of a Fraud - Armor For Sleep - 12/18/15
The End of a Fraud - Armor For Sleep - 12/18/15
Armor For Sleep  - "The End of a Fraud"
Armor For Sleep - "The End of a Fraud"
Armor For Sleep The End Of A Fraud Live NYC 12/18/15
Armor For Sleep The End Of A Fraud Live NYC 12/18/15
Armor For Sleep The End Of A Fraud Live
Armor For Sleep The End Of A Fraud Live
Armor for Sleep - End of a Fraud - LIVE at the House of Blues Chicago 7/22/12
Armor for Sleep - End of a Fraud - LIVE at the House of Blues Chicago 7/22/12
Armor For Sleep - The End Of A Fraud Live @ the Roxy
Armor For Sleep - The End Of A Fraud Live @ the Roxy
Armor for Sleep - The Truth About Heaven
Armor for Sleep - The Truth About Heaven
Armor For Sleep - What To Do When You Are Dead (Full Album)
Armor For Sleep - What To Do When You Are Dead (Full Album)
The End of A Fraud-Armor For Sleep Farewell Show NYC
The End of A Fraud-Armor For Sleep Farewell Show NYC
Armor for Sleep - The End Of A Fraud (Cut Off)
Armor for Sleep - The End Of A Fraud (Cut Off)
The End of a Fraud by Armor for Sleep
The End of a Fraud by Armor for Sleep
Armor For Sleep - The End Of A Fraud (Drum Cover)
Armor For Sleep - The End Of A Fraud (Drum Cover)
Armor for Sleep - Awkward Last Words
Armor for Sleep - Awkward Last Words
Armor for Sleep - End of a Fraud (Pomona, CA)
Armor for Sleep - End of a Fraud (Pomona, CA)
Armor For Sleep~The End Of A Fraud
Armor For Sleep~The End Of A Fraud
Armor For Sleep - The End of a Fraud Live 07/22/12 Last Show
Armor For Sleep - The End of a Fraud Live 07/22/12 Last Show
Armor For Sleep - "The End of a Fraud" Live at Irving Plaza in New York City 7/14/12
Armor For Sleep - "The End of a Fraud" Live at Irving Plaza in New York City 7/14/12