LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Dark Stairs Of R'lyeh (the Grey Temple Of Leng)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(music by Lord of Sorrow; by Prince of Agony)
surrounds me
When I asleep
Silence hurts my
Then a wave of
Push my away
I fly
Free from my glove of
A I see
The Sky is
Far to the North
Dark fingers the stars
A tree stands proud and
The desert is its
Alone it the land
It the waste of (cold) sand
lonely form of life
Is an illusion
It hides a reality
It covers a temple
I float before the
I read the inscriptions
I say the of Power
I enter through the
"Long stairs the Abyss.
They fall in the deeps of this land
the Lord of Dreams sleeps in death
its revenge"

Videos

Evol - Dark Stairs of R'Lyeh (The Grey Temple of Leng)
Evol - Dark Stairs of R'Lyeh (The Grey Temple of Leng)
Evol . Dark Stairs of R'Lyeh [The Grey Temple of Leng]
Evol . Dark Stairs of R'Lyeh [The Grey Temple of Leng]
Evol Prologue
Evol Prologue
Evol - Dreamquest (Full album).
Evol - Dreamquest (Full album).
Evol - witchlord (Unofficial Video)
Evol - witchlord (Unofficial Video)
Italian metal: Evol - The Return Of The Horned King
Italian metal: Evol - The Return Of The Horned King
Evol Prologue (Waiting for his coming) sub.
Evol Prologue (Waiting for his coming) sub.
EvoL
EvoL
R'lyeh - Cthulhu Dead Dream
R'lyeh - Cthulhu Dead Dream
Evol- The ancient king of ice
Evol- The ancient king of ice
Evol - Flying with the Night Gaunts videoclip
Evol - Flying with the Night Gaunts videoclip
Evol Sad Doom of a Dark soul
Evol Sad Doom of a Dark soul
within a midnight myth compilation tape
within a midnight myth compilation tape
EVOL-Dreanscuins
EVOL-Dreanscuins
METAL LOVES LOVECRAFT
METAL LOVES LOVECRAFT
Evol  -  Sad Doom Of A Dark Soul (1994)
Evol - Sad Doom Of A Dark Soul (1994)
evol
evol
evol
evol
Evol
Evol
Masamune - Ritual of R'lyeh
Masamune - Ritual of R'lyeh