LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Dark Stairs Of R'lyeh (the Grey Temple Of Leng)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(music by of Sorrow; lyrics by Prince of Agony)
surrounds me
When I asleep
Silence hurts my
Then a of emptiness
Push my away
I fly
from my glove of flesh
A I see
The Sky is
Far to the North
Dark fingers strike the
A tree stands proud and
The desert is its
Alone it watches the
It the waste of (cold) sand
lonely form of life
Is an illusion
It hides a dark
It covers a great
I float the gate
I read the inscriptions
I say the Words of
I enter through the
"Long descend the Abyss.
They in the deeps of this cold land
Where the of Dreams sleeps in death
its revenge"

Videos

Evol - Dark Stairs of R'Lyeh (The Grey Temple of Leng)
Evol - Dark Stairs of R'Lyeh (The Grey Temple of Leng)
Evol . Dark Stairs of R'Lyeh [The Grey Temple of Leng]
Evol . Dark Stairs of R'Lyeh [The Grey Temple of Leng]
Evol - Dreamquest (Full album).
Evol - Dreamquest (Full album).
EVOL(italy)-WITCHLORD).
EVOL(italy)-WITCHLORD).
Evol / Sad doom of a dark soul / subtitulado al español
Evol / Sad doom of a dark soul / subtitulado al español
Evol Prologue
Evol Prologue
demolitionwolf91
demolitionwolf91
Long range with the EVOL mini .22 Airgun NEW SONG: ♡ "E.V.O.L"♡ Download for free before midnight. Produced by Liam
Long range with the EVOL mini .22 Airgun NEW SONG: ♡ "E.V.O.L"♡ Download for free before midnight. Produced by Liam
R'LYEH  "THROUGH THE DARKNESS" & "ANCIENT ONES" (CUT)
R'LYEH "THROUGH THE DARKNESS" & "ANCIENT ONES" (CUT)
evol
evol
EVOL - Sad Doom of a Dark Soul
EVOL - Sad Doom of a Dark Soul
Evol Sad Doom of a Dark soul
Evol Sad Doom of a Dark soul
UP THE DARK STAIRS...
UP THE DARK STAIRS...
EvoL
EvoL
evol
evol
Evol - Dreamquest - Flying With The Night Gauls
Evol - Dreamquest - Flying With The Night Gauls
evol
evol
HEIL METALS
HEIL METALS
Evol - The Black Crystal of Astar
Evol - The Black Crystal of Astar
H.P.Lovecraft influenced metal \m/
H.P.Lovecraft influenced metal \m/