LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Dark Stairs Of R'lyeh (the Grey Temple Of Leng)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(music by Lord of Sorrow; by Prince of Agony)
Darkness me
When I fall
Silence my ears
Then a of emptiness
my soul away
I fly
Free from my glove of
A I see
The Sky is
Far away to the
fingers strike the stars
A tree stands proud and
The is its fellow
it watches the land
It guards the of (cold) sand
This lonely form of
Is an illusion
It a dark reality
It covers a temple
I float before the
I read the inscriptions
I say the Words of
I through the passage
"Long stairs the Abyss.
They fall in the deeps of cold land
the Lord of Dreams sleeps in death
its revenge"

Videos

Evol - Dark Stairs of R'Lyeh (The Grey Temple of Leng)
Evol - Dark Stairs of R'Lyeh (The Grey Temple of Leng)
Evol . Dark Stairs of R'Lyeh [The Grey Temple of Leng]
Evol . Dark Stairs of R'Lyeh [The Grey Temple of Leng]
Evol - Dreamquest (Full album).
Evol - Dreamquest (Full album).
EVOL(italy)-WITCHLORD).
EVOL(italy)-WITCHLORD).
Evol / Sad doom of a dark soul / subtitulado al español
Evol / Sad doom of a dark soul / subtitulado al español
Evol Prologue
Evol Prologue
demolitionwolf91
demolitionwolf91
Long range with the EVOL mini .22 Airgun NEW SONG: ♡ "E.V.O.L"♡ Download for free before midnight. Produced by Liam
Long range with the EVOL mini .22 Airgun NEW SONG: ♡ "E.V.O.L"♡ Download for free before midnight. Produced by Liam
R'LYEH  "THROUGH THE DARKNESS" & "ANCIENT ONES" (CUT)
R'LYEH "THROUGH THE DARKNESS" & "ANCIENT ONES" (CUT)
evol
evol
EVOL - Sad Doom of a Dark Soul
EVOL - Sad Doom of a Dark Soul
Evol Sad Doom of a Dark soul
Evol Sad Doom of a Dark soul
UP THE DARK STAIRS...
UP THE DARK STAIRS...
EvoL
EvoL
evol
evol
Evol - Dreamquest - Flying With The Night Gauls
Evol - Dreamquest - Flying With The Night Gauls
evol
evol
HEIL METALS
HEIL METALS
Evol - The Black Crystal of Astar
Evol - The Black Crystal of Astar
H.P.Lovecraft influenced metal \m/
H.P.Lovecraft influenced metal \m/