LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Dark Stairs Of R'lyeh (the Grey Temple Of Leng)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(music by Lord of Sorrow; by Prince of Agony)
Darkness me
When I asleep
hurts my ears
Then a of emptiness
Push my away
I fly
Free from my glove of
A I see
The Sky is
Far to the North
fingers strike the stars
A tree stands proud and
The desert is its
it watches the land
It guards the of (cold) sand
lonely form of life
Is an illusion
It a dark reality
It covers a great
I before the gate
I read the known
I say the of Power
I through the passage
"Long stairs the Abyss.
fall in the deeps of this cold land
Where the Lord of Dreams in death
its revenge"

Videos

Evol - Dark Stairs of R'Lyeh (The Grey Temple of Leng)
Evol - Dark Stairs of R'Lyeh (The Grey Temple of Leng)
Evol . Dark Stairs of R'Lyeh [The Grey Temple of Leng]
Evol . Dark Stairs of R'Lyeh [The Grey Temple of Leng]
Evol Prologue
Evol Prologue
Evol - Flying with the Night Gaunts videoclip
Evol - Flying with the Night Gaunts videoclip
Italian metal: Evol - The Return Of The Horned King
Italian metal: Evol - The Return Of The Horned King
METAL LOVES LOVECRAFT
METAL LOVES LOVECRAFT
Evol - Dreamquest (Full album).
Evol - Dreamquest (Full album).
EvoL
EvoL
Evol- The ancient king of ice
Evol- The ancient king of ice
R'LYEH  "THROUGH THE DARKNESS" & "ANCIENT ONES" (CUT)
R'LYEH "THROUGH THE DARKNESS" & "ANCIENT ONES" (CUT)
evol
evol
"Pilote": R'lyeh
"Pilote": R'lyeh
evol
evol
Evol - Portraits - Lyrics
Evol - Portraits - Lyrics
Evol
Evol
EVOL-Dreanscuins
EVOL-Dreanscuins
Evol
Evol
evol
evol
evol
evol
evol
evol