LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Clear-browed One

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The one
Approaching o'er the
Soft the hues of purple
Inward gazing, where the ripple on the

The one
The one

The pure girl
in the chamber
Sad the longing, waiting
Trusting fully, the jeering in the hall

The pure girl
The pure girl

The hand
descending
Melody slow soft
Deep within, reflection on the one

The hand
The clear girl
The one

Videos

DONOVAN - The Clear-Browed One
DONOVAN - The Clear-Browed One
The Clear-Browed One
The Clear-Browed One
Donovan
Donovan
Top Tracks - Donovan
Top Tracks - Donovan
Donovan Blue  Jean Angel
Donovan Blue Jean Angel
Donovan's Greatest Hits | Best Songs of Donovan - Full Album Donovan NEW Playlist 2017
Donovan's Greatest Hits | Best Songs of Donovan - Full Album Donovan NEW Playlist 2017
Donovan - Please don't bend
Donovan - Please don't bend
Donovan River of Ruin
Donovan River of Ruin
Donovan Rock & Roll Gypsy
Donovan Rock & Roll Gypsy
Van Morrison - Brown Eyed Girl (Audio)
Van Morrison - Brown Eyed Girl (Audio)
Donovan Live with Sutras
Donovan Live with Sutras
Donovan The Loving of You
Donovan The Loving of You
Donovan - Still Waters
Donovan - Still Waters
Donovan - Universe Am I
Donovan - Universe Am I
Donovan - Be Mine
Donovan - Be Mine
Two Lovers
Two Lovers
Donovan ft David Gilmour - Everlasting Sea
Donovan ft David Gilmour - Everlasting Sea
ELDORADO
ELDORADO
Donovan - Talkin' Pop Star Blues
Donovan - Talkin' Pop Star Blues
Crystal clear in the park donovan simon t
Crystal clear in the park donovan simon t