LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Cemetary

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You don't be,
I wanna see,
Baby, get feet on the floor,
the door,
to four,
There's ice on shoulders,
I don't wanna fall down,
In the flood of the tears from the years that we and messed up,
get older.

Remember the foggy
Remember lightning and wet
Remember the we used to live near the cemetery?

a shadow on the wall and it's nine feet tall,
And our hearts won't 'cause it's obviously nothing at all,
And in a roundabout way we can towards the coast,
The most I have to say isn't that revealing at all.

you forgot,
Everything you need,
gonna make it to the cemetery,
a fab,
a yick,
a jenny,
a karen,
a paul,
a jack,
a denny.

you forgot,
Everything you need,
gonna make it to the cemetery,
a ross,
a neil,
a lenny,
an aaron,
a saul,
a chip,
benny.

Whoah, whoah, whoah, whoah,
Way oh, way oh,
Whoah, whoah, whoah, whoah,
Way oh, way oh,
Whoah, whoah, whoah, whoah,
Way oh, way oh,
Do you

Whoah, whoah, whoah, whoah,
Way oh, way oh,
Whoah, whoah, whoah, whoah,
Way oh, way oh,
Whoah, whoah, whoah, whoah,
Way oh, way oh,
Do you

Remember the foggy
Remember and wet clothes?
Remember the house we used to live the cemetery?

There's a shadow on the wall and it's feet tall,
And our hearts won't sink it's obviously nothing at all,
And in a roundabout way we can towards the coast,
The most I have to say isn't really that at all.

Videos

The Cemetery - Architecture In Helsinki [In Case We Die]
The Cemetery - Architecture In Helsinki [In Case We Die]
Architecture in Helsinki - The Cemetery (Cemetery Sass Emerary Mix by New Buffalo)
Architecture in Helsinki - The Cemetery (Cemetery Sass Emerary Mix by New Buffalo)
Architecture in Helsinki - Do the Whirlwind
Architecture in Helsinki - Do the Whirlwind
Architecture In Helsinki - The Cemetery
Architecture In Helsinki - The Cemetery
Architects in helsinki- the cemetery
Architects in helsinki- the cemetery
Architecture In Helsinki - Debbie
Architecture In Helsinki - Debbie
The Cemetery - Architecture in Helsinki (1 minute powerhour version)
The Cemetery - Architecture in Helsinki (1 minute powerhour version)
Architecture in Helsinki - The Cemetery!
Architecture in Helsinki - The Cemetery!
Architecture In Helsinki
Architecture In Helsinki
Architecture in Helsinki Playlist
Architecture in Helsinki Playlist
Top Tracks - Architecture In Helsinki
Top Tracks - Architecture In Helsinki
Architecture in Helsinki - It'5! [Poutine Dream Mix by 33HZ]
Architecture in Helsinki - It'5! [Poutine Dream Mix by 33HZ]
Neverevereverdid - Architecture In Helsinki
Neverevereverdid - Architecture In Helsinki
the cemetery
the cemetery
Everything's blue Architecture in Helsinki
Everything's blue Architecture in Helsinki
Architecture in Helsinki
Architecture in Helsinki
Architecture in Helsinki need to shout
Architecture in Helsinki need to shout
Jamie Cook - The Cemetery (Architecture In Helsinki ukulele cover)
Jamie Cook - The Cemetery (Architecture In Helsinki ukulele cover)
Cemetery
Cemetery
ARCHITECTURE IN HELSINKI
ARCHITECTURE IN HELSINKI