LOADING ...

Luyện nghe bài hát The cabinet

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm lying as far out the edge as possible
So far out that I'm almost over
You lie me, your breath is heavy, you're sleeping

There are screws that are coming loose
two holes in the wall the plaster's sifting down
Resting like slee sand in my

a cabinet
(Hanging my bed)
Filled all my secret things
(Filled with all my things)

night I lie
(Staring at it)
I'm so afraid that it will fall
Onto my

I know is keeping my cabinet from falling down
very a small bird made of ceramics
Fastened by a to the bottom of the cabinet
you're awake, you play around with it

Then I get so scared
The thread won't be strong
I'm hiding my head under the
Hoping that the bird fly away

There's a
(Hanging my bed)
with all my secrets things
(Filled secret things)

night I lie
(Staring up at it)
I'm so afraid it will fall down

'Cause if the cabinet
(Were to down)
And what if it hit my
(Would you get by)

The things that you see
(The that you would see)
Or try to mend it
(Would you try)

a cabinet hanging above my bed
Filled with secret

Videos

Anja Garbarek - The Cabinet
Anja Garbarek - The Cabinet
Anja Garbarek - The Cabinet
Anja Garbarek - The Cabinet
Anja garbarek
Anja garbarek
Anja Garbarek - The Driver
Anja Garbarek - The Driver
The Cabinet
The Cabinet
It's Just a Game - Anja Garbarek
It's Just a Game - Anja Garbarek
Anja Garbarek-The Gown
Anja Garbarek-The Gown
Anja Garbarek - Stay Tuned
Anja Garbarek - Stay Tuned
Anja Garbarek - Angel-A (Bande originale du film)
Anja Garbarek - Angel-A (Bande originale du film)
"ICU" by Anja Garbarek
"ICU" by Anja Garbarek
"The Last Trick" - Anja Garbarek
"The Last Trick" - Anja Garbarek
Anja Garbarek - That's All
Anja Garbarek - That's All
Anja Garbarek
Anja Garbarek
anja garbarek
anja garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek - Word Is Out
Anja Garbarek - Word Is Out
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Top Tracks - Anja Garbarek
Top Tracks - Anja Garbarek
Anja Garbarek-Angel-a
Anja Garbarek-Angel-a