LOADING ...

Luyện nghe bài hát The cabinet

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm lying as far out the edge as possible
So far out that I'm almost tripping
You lie behind me, your is heavy, you're sleeping

There are some that are coming loose
From two holes in the the plaster's sifting down
Resting like slee in my eyes

There's a
(Hanging my bed)
Filled with all my things
(Filled with all my things)

night I lie
(Staring at it)
I'm so that it will fall down
Onto my

I what is keeping my cabinet from falling down
It's very a small bird made of
by a thread to the bottom of the cabinet
When you're awake, you play with it

Then I get so scared
The thread won't be enough
I'm my head under the pillow
Hoping the bird won't fly away

There's a
(Hanging my bed)
Filled with all my secrets
(Filled with things)

night I lie
(Staring up at it)
I'm so afraid that it will fall

'Cause what if the
(Were to down)
And if it hit my face
(Would you get by)

The things that you see
(The that you would see)
Or would try to it
(Would you try)

There's a cabinet above my bed
Filled with things

Videos

Anja Garbarek - The Cabinet
Anja Garbarek - The Cabinet
Anja Garbarek - The Cabinet
Anja Garbarek - The Cabinet
Anja garbarek
Anja garbarek
Anja Garbarek - The Driver
Anja Garbarek - The Driver
The Cabinet
The Cabinet
It's Just a Game - Anja Garbarek
It's Just a Game - Anja Garbarek
Anja Garbarek-The Gown
Anja Garbarek-The Gown
Anja Garbarek - Stay Tuned
Anja Garbarek - Stay Tuned
Anja Garbarek - Angel-A (Bande originale du film)
Anja Garbarek - Angel-A (Bande originale du film)
"ICU" by Anja Garbarek
"ICU" by Anja Garbarek
"The Last Trick" - Anja Garbarek
"The Last Trick" - Anja Garbarek
Anja Garbarek - That's All
Anja Garbarek - That's All
Anja Garbarek
Anja Garbarek
anja garbarek
anja garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek - Word Is Out
Anja Garbarek - Word Is Out
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Top Tracks - Anja Garbarek
Top Tracks - Anja Garbarek
Anja Garbarek-Angel-a
Anja Garbarek-Angel-a