LOADING ...

Luyện nghe bài hát The cabinet

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm as far out towards the edge as possible
So far out that I'm tripping over
You lie behind me, your breath is heavy, you're

are some screws that are coming loose
From two holes in the wall the sifting down
Resting like sand in my eyes

There's a
(Hanging my bed)
Filled all my secret things
(Filled all my secret things)

Every I lie
(Staring at it)
I'm so afraid that it fall down
Onto my

I what is keeping my cabinet from falling down
It's very a small bird of ceramics
Fastened by a thread to the of the cabinet
you're awake, you play around with it

Then I get so scared
The thread be strong enough
I'm hiding my head the pillow
that the bird won't fly away

There's a
(Hanging my bed)
with all my secrets things
(Filled with things)

night I lie
(Staring up at it)
I'm so afraid that it will down

what if the cabinet
(Were to down)
And what if it hit my
(Would you get by)

The things you would see
(The that you would see)
Or would try to it
(Would you try)

There's a cabinet above my bed
Filled secret things

Videos

Anja Garbarek - The Cabinet
Anja Garbarek - The Cabinet
Anja Garbarek - The Cabinet
Anja Garbarek - The Cabinet
"Can I Keep Him?" - Anja Garbarek
"Can I Keep Him?" - Anja Garbarek
Anja Garbarek - No Trace of Grey (Angel-A Movie) with Lyrics
Anja Garbarek - No Trace of Grey (Angel-A Movie) with Lyrics
Anja Garbarek - Can I Keep Him
Anja Garbarek - Can I Keep Him
No Trace Of Grey - Anja Garbarek
No Trace Of Grey - Anja Garbarek
Anja Garbarek - Stay Tuned (SEL Photo Mix)
Anja Garbarek - Stay Tuned (SEL Photo Mix)
Anja Garbarek - Angel-A (Bande originale du film)
Anja Garbarek - Angel-A (Bande originale du film)
Anja Garbarek - That's All
Anja Garbarek - That's All
Anja garbarek
Anja garbarek
Anja Garbarek - Stay Tuned
Anja Garbarek - Stay Tuned
Anja Garbarek - The Driver
Anja Garbarek - The Driver
Anja Garbarek - The Will to Walk
Anja Garbarek - The Will to Walk
Anja Garbarek - Word Is Out
Anja Garbarek - Word Is Out
Anja Garbarek
Anja Garbarek
"Cancelled Pieces" - Steve Jansen / Anja Garbarek
"Cancelled Pieces" - Steve Jansen / Anja Garbarek
Anja Garbarek-The Gown
Anja Garbarek-The Gown
Anja Garbarek - Lazy Predator
Anja Garbarek - Lazy Predator
"Strange Noises" - Anja Garbarek
"Strange Noises" - Anja Garbarek
"ICU" by Anja Garbarek
"ICU" by Anja Garbarek