LOADING ...

Luyện nghe bài hát The cabinet

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm lying as far out towards the edge as
So far out that I'm tripping over
You lie behind me, breath is heavy, you're sleeping

There are some that are coming loose
two holes in the wall the plaster's sifting down
Resting like sand in my eyes

a cabinet
(Hanging my bed)
with all my secret things
(Filled all my secret things)

Every I lie
(Staring at it)
I'm so afraid it will fall down
Onto my

I know what is keeping my cabinet from falling
It's very a bird made of ceramics
Fastened by a thread to the bottom of the
When you're awake, you play around it

Then I get so that
The thread be strong enough
I'm my head under the pillow
Hoping the bird won't fly away

a cabinet
(Hanging my bed)
Filled with all my secrets
(Filled secret things)

Every I lie
(Staring up at it)
I'm so afraid that it will down

'Cause what if the
(Were to down)
And if it hit my face
(Would you get by)

The that you would see
(The that you would see)
Or would try to it
(Would you try)

There's a hanging above my bed
Filled secret things

Videos

Anja Garbarek - The Cabinet
Anja Garbarek - The Cabinet
Anja Garbarek - The Cabinet
Anja Garbarek - The Cabinet
Anja garbarek
Anja garbarek
Anja Garbarek - The Driver
Anja Garbarek - The Driver
The Cabinet
The Cabinet
It's Just a Game - Anja Garbarek
It's Just a Game - Anja Garbarek
Anja Garbarek-The Gown
Anja Garbarek-The Gown
Anja Garbarek - Stay Tuned
Anja Garbarek - Stay Tuned
Anja Garbarek - Angel-A (Bande originale du film)
Anja Garbarek - Angel-A (Bande originale du film)
"ICU" by Anja Garbarek
"ICU" by Anja Garbarek
"The Last Trick" - Anja Garbarek
"The Last Trick" - Anja Garbarek
Anja Garbarek - That's All
Anja Garbarek - That's All
Anja Garbarek
Anja Garbarek
anja garbarek
anja garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek - Word Is Out
Anja Garbarek - Word Is Out
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Top Tracks - Anja Garbarek
Top Tracks - Anja Garbarek
Anja Garbarek-Angel-a
Anja Garbarek-Angel-a