LOADING ...

Luyện nghe bài hát The cabinet

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm lying as far out towards the as possible
So far out that I'm almost over
You lie me, your breath is heavy, you're sleeping

There are some screws that are loose
From two holes in the the plaster's sifting down
Resting like slee sand in my

There's a
(Hanging my bed)
with all my secret things
(Filled all my secret things)

Every I lie
(Staring at it)
I'm so afraid that it will fall
Onto my

I know what is keeping my cabinet from falling
It's very a small made of ceramics
Fastened by a thread to the bottom of the
you're awake, you play around with it

Then I get so scared
The thread won't be enough
I'm hiding my under the pillow
Hoping the bird won't fly away

There's a
(Hanging my bed)
Filled with all my things
(Filled secret things)

night I lie
(Staring up at it)
I'm so afraid it will fall down

'Cause what if the
(Were to down)
And what if it hit my
(Would you get by)

The things you would see
(The things you would see)
Or try to mend it
(Would you try)

There's a cabinet above my bed
Filled with things

Videos

Anja Garbarek - The Cabinet
Anja Garbarek - The Cabinet
Anja Garbarek - The Cabinet
Anja Garbarek - The Cabinet
Anja garbarek
Anja garbarek
Anja Garbarek - The Driver
Anja Garbarek - The Driver
The Cabinet
The Cabinet
It's Just a Game - Anja Garbarek
It's Just a Game - Anja Garbarek
Anja Garbarek-The Gown
Anja Garbarek-The Gown
Anja Garbarek - Stay Tuned
Anja Garbarek - Stay Tuned
Anja Garbarek - Angel-A (Bande originale du film)
Anja Garbarek - Angel-A (Bande originale du film)
"ICU" by Anja Garbarek
"ICU" by Anja Garbarek
"The Last Trick" - Anja Garbarek
"The Last Trick" - Anja Garbarek
Anja Garbarek - That's All
Anja Garbarek - That's All
Anja Garbarek
Anja Garbarek
anja garbarek
anja garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek - Word Is Out
Anja Garbarek - Word Is Out
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Anja Garbarek
Top Tracks - Anja Garbarek
Top Tracks - Anja Garbarek
Anja Garbarek-Angel-a
Anja Garbarek-Angel-a