LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Alteration

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Everything,
O everything is different what I felt in the past
Somehow it changed to an mass
The changes, they fill me restless seeking
The mark,
O yeah the mark it in indistinct clarity
The mark that was to me by his hand
I know this way I have to
I know this change I have to get

step in this bewildered way
Every breath from the chest
A attempt to find my way
To see the beyond the flesh

talking in every direction
Resounding echoes my empty head
Hungry watchers eyes like cunning snakes
Awaiting my collapse under the tremendous

Exhausted by seeking of the unknown
He is the same though to me
Yet I am the one who is the
The word remain in my alteration
The word remain

Videos

Ascendant - The Alteration - Full Album
Ascendant - The Alteration - Full Album
Ascendant - The Alteration
Ascendant - The Alteration
Ascendant - The Alteration (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - The Alteration (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Unveil (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Unveil (Christian Black/Death Metal)
The Alteration
The Alteration
Ascendant - When We Blindly Follow The Enigma
Ascendant - When We Blindly Follow The Enigma
Ascendant - Degradation Part I (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Degradation Part I (Christian Black/Death Metal)
The alteration- intro- cast out and shuned
The alteration- intro- cast out and shuned
The Alteration - Cast Out and Shunned
The Alteration - Cast Out and Shunned
Ascendant - When We Blindly Follow The Enigma
Ascendant - When We Blindly Follow The Enigma
Unveil
Unveil
Ascendant - The Void
Ascendant - The Void
Ascendant - The Astral Sleep (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - The Astral Sleep (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Disgrace For Stagnation (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Disgrace For Stagnation (Christian Black/Death Metal)
#DariJadi The Alteration
#DariJadi The Alteration
Ascendant - Epilog: Catharsis (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Epilog: Catharsis (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Let's Mount Up (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Let's Mount Up (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Legacy (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Legacy (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Legacy
Ascendant - Legacy
Ascendant - Shadows of Wealth
Ascendant - Shadows of Wealth