LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Alteration

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Everything,
O is different from what I felt in the past
it changed to an informal mass
The changes, fill me with restless seeking
The mark,
O yeah the it vanished in indistinct clarity
The mark was given to me by his hand
I know this way I to wander
I know change I have to get through

Every step in bewildered way
Every from the wheezing chest
A attempt to find my way
To see the things beyond the

Derisively talking in direction
Resounding inside my empty head
Hungry watchers eyes like cunning snakes
Awaiting my collapse the tremendous weight

Exhausted by seeking tired of the
He is the though another to me
Yet I am the one who is the
The will remain in my alteration
The will remain

Videos

Ascendant - The Alteration - Full Album
Ascendant - The Alteration - Full Album
Ascendant - The Alteration
Ascendant - The Alteration
Ascendant - The Alteration (Independent) [Full Album]
Ascendant - The Alteration (Independent) [Full Album]
Ascendant - The Alteration
Ascendant - The Alteration
Ascendant - The Alteration (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - The Alteration (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - The Alteration (Independent)
Ascendant - The Alteration (Independent)
The Alteration
The Alteration
The Alteration - Cast Out and Shunned
The Alteration - Cast Out and Shunned
Ascendant - The Void
Ascendant - The Void
The Alteration
The Alteration
Ascendant - The Foundation
Ascendant - The Foundation
The alteration- intro- cast out and shuned
The alteration- intro- cast out and shuned
Ascendant - Legacy
Ascendant - Legacy
Ascendant - Shadows of Wealth
Ascendant - Shadows of Wealth
Ascendant - Unveil (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Unveil (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - When We Blindly Follow The Enigma
Ascendant - When We Blindly Follow The Enigma
Popular Videos - The Alteration
Popular Videos - The Alteration
Ascendant - The Astral Sleep (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - The Astral Sleep (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Serene
Ascendant - Serene
Ascendant - Disgrace For Stagnation (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Disgrace For Stagnation (Christian Black/Death Metal)