LOADING ...

Luyện nghe bài hát The Alteration

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Everything,
O everything is different what I felt in the past
Somehow it changed to an informal
The changes, they fill me with seeking
The mark,
O yeah the mark it vanished in indistinct
The mark was given to me by his hand
I know way I have to wander
I know change I have to get through

Every step in bewildered way
Every breath from the wheezing
A attempt to find my way
To see the things the flesh

Derisively in every direction
Resounding echoes inside my head
watchers with eyes like cunning snakes
Awaiting my under the tremendous weight

Exhausted by seeking of the unknown
He is the though another to me
Yet I am the one who is the
The word will remain in my
The will remain

Videos

Ascendant - The Alteration - Full Album
Ascendant - The Alteration - Full Album
Ascendant - The Alteration
Ascendant - The Alteration
Ascendant - The Alteration (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - The Alteration (Christian Black/Death Metal)
The Alteration
The Alteration
The Alteration - Cast Out and Shunned
The Alteration - Cast Out and Shunned
THE TRUE FISTING OF GOD - Crit Doryani's Touch Ascendant Build Guide/Showcase - Demi
THE TRUE FISTING OF GOD - Crit Doryani's Touch Ascendant Build Guide/Showcase - Demi
Ascendant - False Illusion  [Official Lyric Video]
Ascendant - False Illusion [Official Lyric Video]
Ascendant - The Astral Sleep (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - The Astral Sleep (Christian Black/Death Metal)
Degradation Pt. I
Degradation Pt. I
Epilog: Catharsis
Epilog: Catharsis
Ascendant - Serene
Ascendant - Serene
Consolation
Consolation
Legacy
Legacy
Shadows of Wealth
Shadows of Wealth
Ascendant - Disgrace For Stagnation (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Disgrace For Stagnation (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Shadows of Wealth
Ascendant - Shadows of Wealth
Ascendant - False Illusion [Live Recording Video]
Ascendant - False Illusion [Live Recording Video]
Ascendant - Serene
Ascendant - Serene
Unveil
Unveil
Ascendant - Let's Mount Up (Christian Black/Death Metal)
Ascendant - Let's Mount Up (Christian Black/Death Metal)