LOADING ...

Luyện nghe bài hát That's You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The baddest bitch up in the club right now, you
Come in here, catchin eyes, no lookin past you
If I'd be hoes I swear I'd be mad too
The way you climbin up that pole and how you make ass move
Sexy face, narrow waist, hair, tattoo
Got me falling for your love, think I a parachute
you be my Cinderella, girl you with it, that's you
The baddest bitch up in the right now, that's you

(Verse)
I met chick over in Flinders, said her name was Foxy
Drive a Maserati, got a body
The way she climbin up that pole like she know karate
She know I'm makin profit, the way she pussy
And ain't a option, bitch go take this molly
me on my island girl, you should be a model
Gotta be my bitch, you can't be my side hoe
So why do I feel my brain shake, Shawty up in my mind through

(Hook)
The baddest bitch up in the right now, that's you
Come in here, catchin eyes, ain't no lookin you
If I'd be other I swear I'd be mad too
The way you climbin up that pole and how you make ass move
Sexy face, narrow waist, hair, tattoo
Got me falling for your love, think I a parachute
Will you be my Cinderella, you with it, that's you
The bitch up in the club right now, that's you

(Verse)
I met this bitch at Magic's, say her name was Jasmin
Classics but she nasty, I she be splashin
Uh she so flexible like she gymnastics
She and she edible, I eat er like she candy
She it and she grab it, beat it til I skeet it
Then she catch it like she ran, she don't need no
Down baby ratchet, I can't lie I love er
The baddest bitch up in the club and putting on hoes

(Hook)
The baddest bitch up in the club right now, you
Come in here, catchin eyes, ain't no past you
If I'd be hoes I swear I'd be mad too
The way you climbin up pole and how you make that ass move
Sexy face, narrow waist, long hair,
Got me for your love, think I need a parachute
you be my Cinderella, girl you with it, that's you
The baddest up in the club right now, that's you

(Verse)
I wonder if ass shots,
They don't matter
All I speak is moola, I need Rosetta
I fuck you better, hop into my Jaguar
me in the backseat (na na na na)

Man I got smoke, all I need now is a light
And you got a man but you fuckin me
And I usually do this but it's double cup and Sprite
She say she usually do this but we cut the first night

(Hook)
The baddest up in the club right now, that's you
in here, catchin eyes, ain't no lookin past you
If I'd be other I swear I'd be mad too
The way you climbin up that pole and how you that ass move
Sexy face, narrow waist, hair, tattoo
Got me for your love, think I need a parachute
Will you be my Cinderella, girl you it, that's you
The bitch up in the club right now, that's you

Videos

Doe B - That's You ft. Verse Simmonds [Prod by Uncle Charles]
Doe B - That's You ft. Verse Simmonds [Prod by Uncle Charles]
That's You (feat. Verse Simmonds)
That's You (feat. Verse Simmonds)
Doe B   That's You Feat  Verse Simmonds) [Prod  By Uncle Charles]   Baby Jesus
Doe B That's You Feat Verse Simmonds) [Prod By Uncle Charles] Baby Jesus
That's You By Doe B GTA Video By Slime Victory
That's You By Doe B GTA Video By Slime Victory
Doe B "You Don't Even Know" [Official Audio]
Doe B "You Don't Even Know" [Official Audio]
Doe B "WHY" ft. T.I. [Official Audio]
Doe B "WHY" ft. T.I. [Official Audio]
Neopar Sanzio - Kanlı Rüya Doe B - That's You ft. Verse Simmonds [Prod by Uncle Charles] Download Baby Je$us:
Neopar Sanzio - Kanlı Rüya Doe B - That's You ft. Verse Simmonds [Prod by Uncle Charles] Download Baby Je$us:
Doe B - Neva Had Sh*t
Doe B - Neva Had Sh*t
Top Tracks - Doe B
Top Tracks - Doe B
Doe B - That's You ft. Verse Simmonds [Prod by Uncle Charles] rip doe
Doe B - That's You ft. Verse Simmonds [Prod by Uncle Charles] rip doe
Doe B - Hood Memories
Doe B - Hood Memories
Doe B - All We Know ft. TrenaCote Shawty [Prod by Mannie Fresh]
Doe B - All We Know ft. TrenaCote Shawty [Prod by Mannie Fresh]
Doe B "4 Houses" [Official Audio] Doe B - That's You ft. Verse Simmonds [Prod by Uncle Charles] Download Baby Je$us:
Doe B "4 Houses" [Official Audio] Doe B - That's You ft. Verse Simmonds [Prod by Uncle Charles] Download Baby Je$us:
Doe B - That's You ft. Verse Simmonds [Prod by Uncle Charles] Doe B - Monkey on my Back [Prod by Zaytoven] Download Baby Je$us:
Doe B - That's You ft. Verse Simmonds [Prod by Uncle Charles] Doe B - Monkey on my Back [Prod by Zaytoven] Download Baby Je$us:
Doe B - Member's Only ft. King South [Prod by Soopa L]
Doe B - Member's Only ft. King South [Prod by Soopa L]
Kevin Gates ft Doe B - Amnesia (Official Music Video)
Kevin Gates ft Doe B - Amnesia (Official Music Video)
Doe B - Let Me Find Out (Remix) ft. T.I., Juicy J
Doe B - Let Me Find Out (Remix) ft. T.I., Juicy J
Doe B - 10 Freaky Girls (Official Audio) Music video for "God Flow" by Doe B. Video for the Intro to Doe B's new DJ Scream hosted Project "Baby
Doe B - 10 Freaky Girls (Official Audio) Music video for "God Flow" by Doe B. Video for the Intro to Doe B's new DJ Scream hosted Project "Baby
Doe B - Homicide ft. T.I.
Doe B - Homicide ft. T.I.
Doe B - Fugazi [Prod by K.E.] Baby Je$us
Doe B - Fugazi [Prod by K.E.] Baby Je$us