LOADING ...

Luyện nghe bài hát That's All!

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's been to a year since we spoke last
You haven't changed and now you're into my right ear
happened when you ran off
With that friend of yours, or was she

Tossing bah ra koontzae, vroom vroom then be silent
Sit around bah ra koontzae, vroom then be silent
Tossing around bah ra koontzae, vroom vroom be silent
Sit around bah ra koontzae, vroom

Bet on your you can't, remember when the clouds
out that soft chant, the one you thought you had
And the one you was yours
Now you've come to a door, to

Tossing around bah ra koontzae, vroom vroom be silent
I sit bah ra koontzae, vroom vroom then be silent
Tossing around bah ra koontzae, vroom vroom be silent
I sit around bah ra koontzae, vroom vroom be silent

Panic under pressure
Thoughts lead me sooner
Rough fits, makes you calm
You thought all the while you smarter

By the way be sure to
The last thing makes it

around bah ra koontzae, vroom vroom then be silent
Sit bah ra koontzae, vroom vroom then be silent
Tossing around bah ra koontzae, vroom vroom then be
Sit bah ra koontzae, vroom vroom then be silent
Then be silent, then be silent, then be silent, be

Panic pressure cooker
Thoughts lead me sooner
mouth fits makes you calm
You all the while

under pressure cooker
Thoughts lead me dying
Rough mouth fits you calm
You thought all the while, you were

Videos

Apex Theory - Thats all
Apex Theory - Thats all
The Apex Theory - Thats all -.wmv
The Apex Theory - Thats all -.wmv
The Apex Theory - That's All
The Apex Theory - That's All
The Apex Theory - That's All (Extendemo Version)
The Apex Theory - That's All (Extendemo Version)
The Apex Theory / Topsy-Turvy (Full Album)
The Apex Theory / Topsy-Turvy (Full Album)
The Apex Theory - Apossibly
The Apex Theory - Apossibly
The Apex Theory - Apossibly
The Apex Theory - Apossibly
The Apex Theory - Shhh... (Hope Diggy)
The Apex Theory - Shhh... (Hope Diggy)
FFVIII/FFX ~ "Come Forth" The Apex Theory
FFVIII/FFX ~ "Come Forth" The Apex Theory
The Apex Theory - Shhh... (Extendemo Version)
The Apex Theory - Shhh... (Extendemo Version)
The Apex Theory - right foot -.wmv
The Apex Theory - right foot -.wmv
The Apex Theory - Calm It
The Apex Theory - Calm It
The Apex Theory - Inthatskyissomethingwatching (Full EP)
The Apex Theory - Inthatskyissomethingwatching (Full EP)
The Apex Theory - Apossibly (Instrumental) (Minority Report: Everybody Run's soundtrack, OST)
The Apex Theory - Apossibly (Instrumental) (Minority Report: Everybody Run's soundtrack, OST)
Sammy J. Watson The Apex Theory Playthrough
Sammy J. Watson The Apex Theory Playthrough
Apossibly - The Apex Theory
Apossibly - The Apex Theory
the apex theory vs. the black knights
the apex theory vs. the black knights
The Apex Theory - Bullshed
The Apex Theory - Bullshed
apossibly apex theory lyrics
apossibly apex theory lyrics
The Apex Theory - Swing This
The Apex Theory - Swing This