LOADING ...

Luyện nghe bài hát That's All!

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's been close to a since we spoke last
You haven't changed and now you're talking my right ear
happened when you ran off
With that of yours, or was she useful?

Tossing around bah ra koontzae, vroom then be silent
Sit around bah ra koontzae, vroom then be silent
Tossing around bah ra koontzae, vroom vroom then be
Sit bah ra koontzae, vroom vroom

Bet on your life you can't, when the clouds
Sang out soft chant, the one you thought you had
And the one you was yours
Now you've to a door, to adore

around bah ra koontzae, vroom vroom then be silent
I sit around bah ra koontzae, vroom vroom then be
Tossing around bah ra koontzae, vroom vroom then be
I sit bah ra koontzae, vroom vroom then be silent

Panic pressure cooker
lead me dying sooner
Rough mouth fits, you calm
You thought all the while you smarter

By the way be to write
The last thing makes it

Tossing bah ra koontzae, vroom vroom then be silent
Sit around bah ra koontzae, vroom vroom then be
Tossing around bah ra koontzae, vroom then be silent
Sit bah ra koontzae, vroom vroom then be silent
Then be silent, then be silent, then be silent, be

under pressure cooker
Thoughts lead me dying
Rough mouth fits makes you
You thought all the

under pressure cooker
Thoughts me dying sooner
Rough mouth fits you calm
You all the while, you were smarter

Videos

The Apex Theory - That's All
The Apex Theory - That's All
Apex Theory - Thats all
Apex Theory - Thats all
The Apex Theory - Shhh... (Hope Diggy)
The Apex Theory - Shhh... (Hope Diggy)
The Apex Theory - That's All (Extendemo Version)
The Apex Theory - That's All (Extendemo Version)
The Apex Theory - Apossibly
The Apex Theory - Apossibly
The Apex Theory - Trust Ease
The Apex Theory - Trust Ease
The Apex Theory - Apossibly
The Apex Theory - Apossibly
the apex theory
the apex theory
The Apex Theory - Thats all -.wmv
The Apex Theory - Thats all -.wmv
The Apex Theory / Mt. Helium - Apossibly [Live@ Last Call (17-7-2002)]
The Apex Theory / Mt. Helium - Apossibly [Live@ Last Call (17-7-2002)]
The Apex Theory / Mt. Helium - SWB
The Apex Theory / Mt. Helium - SWB
The Apex Theory - Bullshed
The Apex Theory - Bullshed
The Apex Theory - right foot -.wmv
The Apex Theory - right foot -.wmv
The Apex Theory - In Books (live)
The Apex Theory - In Books (live)
The Apex Theory - In Books
The Apex Theory - In Books
The Apex Theory Bravo
The Apex Theory Bravo
FFVIII/FFX ~ "Come Forth" The Apex Theory
FFVIII/FFX ~ "Come Forth" The Apex Theory
The Apex Theory - Bravo
The Apex Theory - Bravo
Pins
Pins
Apossibly - The Apex Theory
Apossibly - The Apex Theory