LOADING ...

Luyện nghe bài hát Thanks To You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Thanks to you, I'm on
Chasing out my skeletons and the troubles have caused
And all to you
I'm turning over the pages in this book of about self-medication
But this ringing in my head (who said it was gonna be easy?)
As the of you hangs over my bed

to you, I'm not myself
I'm all strung out, that much is
And I'll spend my whole life-time with your life-line wrapped around my
to you
All to you

Thanks to you, I've lost my
I to find the sense in making sense
And giving a semblance of a

And to you, for all the nightmares
There's not a night that I sleep quiet and complacent without my
'Cause there's ringing in my head (who said it was gonna be easy?)
As the ghost of you hangs my bed

Thanks to you, I'm not
I'm all out, that much is clear
And I'll my whole life-time with your life-line wrapped around my throat
to you
All to you

But there's ringing in my head, as the ghost of you hangs over my bed

Thanks to you, I'm not
I'm all strung out, that is clear
And I'll spend my whole life-time with your life-line wrapped around my

to you
to you
to you
to you

Videos

All Time Low - Thanks to You
All Time Low - Thanks to You
All Time Low - So Long, And Thanks For All The Booze
All Time Low - So Long, And Thanks For All The Booze
All Time Low - Don't Panic (Album Stream)
All Time Low - Don't Panic (Album Stream)
Thanks To You (All Time Low) - guitar cover
Thanks To You (All Time Low) - guitar cover
Thanks to You with lyrics
Thanks to You with lyrics
Nightcore - Thanks To You
Nightcore - Thanks To You
All Time Low - For Baltimore (Lyric Video)
All Time Low - For Baltimore (Lyric Video)
All Time Low - Outlines
All Time Low - Outlines
All Time Low - The Irony of Choking on a Lifesaver (Live Music Video)
All Time Low - The Irony of Choking on a Lifesaver (Live Music Video)
All Time Low - Somewhere In Neverland (Lyric Video)
All Time Low - Somewhere In Neverland (Lyric Video)
Fall Out Boy - Thnks fr th Mmrs
Fall Out Boy - Thnks fr th Mmrs
Missing You - All Time Low (Lyrics)
Missing You - All Time Low (Lyrics)
All Time Low - If These Sheets Were States
All Time Low - If These Sheets Were States
All Time Low - Paint You Wings
All Time Low - Paint You Wings
All Time Low - Thanks To You (Chipmunk)
All Time Low - Thanks To You (Chipmunk)
Top Tracks - All Time Low
Top Tracks - All Time Low
So Long, and Thanks For All the Booze - All Time Low (Guitar cover by SGomz)
So Long, and Thanks For All the Booze - All Time Low (Guitar cover by SGomz)
All Time Low - Thanks To You Guitar Cover (w/ Tabs)
All Time Low - Thanks To You Guitar Cover (w/ Tabs)
All Time Low - The Irony of Choking on a Lifesaver
All Time Low - The Irony of Choking on a Lifesaver
All Time Low - Too Much (Español)
All Time Low - Too Much (Español)