LOADING ...

Luyện nghe bài hát Terminal Habitation

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A myriad of aimed to educated,
Lack of much definitive surly frustrates,
The end of man is coming but few seem to care,
Understanding, but no way to change despair.
habitation.
Humanity a punishment of gargantuan serverity.
against each committed out of greed, egoism, and triviality.
We are being, but few of us can be truly human,
Humanity will overpopulate until the is ruined!
habitation.
Am I just to be in love with nature?
And in judging man with nausea and hatred?
zombies caught up in trivial lies,
Egotistic habitation that causes to die.
habitation.

Videos

Exit-13- Terminal Habitation
Exit-13- Terminal Habitation
Exit-13-Terminal Habitation (Live)
Exit-13-Terminal Habitation (Live)
Terminal Habitation
Terminal Habitation
Terminal Habitation
Terminal Habitation
Exit-13- Dont Spare The Green Love
Exit-13- Dont Spare The Green Love
Exit-13- Gout d'Belgium / Black Weakeners
Exit-13- Gout d'Belgium / Black Weakeners
Exit13 - Hemdale | Split
Exit13 - Hemdale | Split
Exit 13
Exit 13
Exit-13- Gaia
Exit-13- Gaia
Exit-13-Societtally Provoked Genocidal Contemplation (Live)
Exit-13-Societtally Provoked Genocidal Contemplation (Live)
Exit-13- Ethos Musick
Exit-13- Ethos Musick
Opon Season-Exit-13
Opon Season-Exit-13
Exit-13- Impaled
Exit-13- Impaled
Exit-13- Ecotopian Visions
Exit-13- Ecotopian Visions
Exit 13 - Gout d'Belgium
Exit 13 - Gout d'Belgium
Exit-13- Constant Persistence Of Annoyance
Exit-13- Constant Persistence Of Annoyance
exit- 13
exit- 13
Exit-13- Reevaluate Life!
Exit-13- Reevaluate Life!
Exit-13- The Funk Song
Exit-13- The Funk Song
Exit-13- Spare The Wrench Surrender The Earth
Exit-13- Spare The Wrench Surrender The Earth