LOADING ...

Luyện nghe bài hát Tension

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Frail pivot on
A door, commemorative
Souvenirs places
change, each occasion

Cellophane
paper certificate
The credit of service
A tool of enterprises

The hope for permanence
The words the rings,
And social
The miracles, tragedy

A thought mistaken for a
lengths, assassinations
Fractured family
And

posts they list your friends
In order,
scattered tins, feed birds
The portion for absent guests

And the edition icon
God sent comfort, your
But who absolution
For sins never were committed?

makes a tangle of
Each thought becomes
doesn't ever penetrate
As servile edges and faint

A mistaken for a memory
Clear the from smiles in boxes
Cross a wall
the voices

A thought for a memory
lengths, assassinations
Fractured family
And christenings and
All fractured family
And

And

Videos

Tension
Tension
10,000 Maniacs Tension
10,000 Maniacs Tension
Tension Makes A Tangle
Tension Makes A Tangle
10,000 Maniacs: Tension: Live September 30, 2017
10,000 Maniacs: Tension: Live September 30, 2017
10,000 MANIACS : Live in Detroit, MI @ Traxx - Mar. 15, 1986
10,000 MANIACS : Live in Detroit, MI @ Traxx - Mar. 15, 1986
10,000 Maniacs Tension Makes A Tangle
10,000 Maniacs Tension Makes A Tangle
Daktari
Daktari
10,000 Maniacs ‎– Secrets Of The I Ching
10,000 Maniacs ‎– Secrets Of The I Ching
10,000 Maniacs - Tension live 5-25-14 Ram's Head, Annapolis
10,000 Maniacs - Tension live 5-25-14 Ram's Head, Annapolis
10,000 Maniacs - Secrets Of The I Ching (1983)
10,000 Maniacs - Secrets Of The I Ching (1983)
10,000 Maniacs Time Turns
10,000 Maniacs Time Turns
10,000 Maniacs - These are Days - Cleveland 12-15-16
10,000 Maniacs - These are Days - Cleveland 12-15-16
10,000 Maniacs - Andy Kershaw Session #2 29th November 1990
10,000 Maniacs - Andy Kershaw Session #2 29th November 1990
10000 Maniacs - Tension Makes A Tangle Lyrics
10000 Maniacs - Tension Makes A Tangle Lyrics
Poor De Chirico 10000 Maniacs
Poor De Chirico 10000 Maniacs
Poor de Chirico 10,000 Maniacs
Poor de Chirico 10,000 Maniacs
10,000 Maniacs - Daktari (1985)
10,000 Maniacs - Daktari (1985)
10,000 Maniacs's Greatest Hits | Best Songs of 10,000 Maniacs - Full Album 10,000 Maniacs NEW Playlist 2017
10,000 Maniacs's Greatest Hits | Best Songs of 10,000 Maniacs - Full Album 10,000 Maniacs NEW Playlist 2017
Top Tracks - 10,000 Maniacs
Top Tracks - 10,000 Maniacs
Arbor Day 10,000 Maniacs
Arbor Day 10,000 Maniacs