LOADING ...

Luyện nghe bài hát Tenendomi

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

di chi si gi
buttato via
gettandosi in sterili
l_hai via
mi hai credici

tenendomi.

La forza che hai crescere
quando io ormai per cedere
la volont di non
la e il rispetto che sai rendermi

Tenendomi.

E non capiter mai, non a noi
se mi vorrai a te.
La passione presto per tu lo sai
che la tra noi, lei pu resistere.

Le che a volte ho
che a te poi passano,
la tua allegria, come sai
la tua lealt, il tuo non
e non pretendere.

La che hai fatto crescere
quando io stavo per cedere
la volont di non
la dignit il che sai rendermi


Tenendoci.

Videos

883 tenendomi
883 tenendomi
883 - Tenendomi
883 - Tenendomi
Max Pezzali Tenendomi
Max Pezzali Tenendomi
Tenendomi - Max Pezzali
Tenendomi - Max Pezzali
Max Pezzali - Tenendomi
Max Pezzali - Tenendomi
You needed me/Tenendomi - Boyzone & Max Pezzali
You needed me/Tenendomi - Boyzone & Max Pezzali
Max Pezzali feat Boyzone - You needed me (Festivalbar '99)
Max Pezzali feat Boyzone - You needed me (Festivalbar '99)
883 - Tenendomi
883 - Tenendomi
Essere in te   883 feat Syria
Essere in te 883 feat Syria
883 e Max Pezzali
883 e Max Pezzali
tenendomi......
tenendomi......
Max Pezzali & 883 - Il meglio
Max Pezzali & 883 - Il meglio
Tenedomi - Max Pezzali - Karaoke.avi
Tenedomi - Max Pezzali - Karaoke.avi
Tutto Max Pezzali
Tutto Max Pezzali
MAX PEZZALI...TENENDOMI...
MAX PEZZALI...TENENDOMI...
Tenendomi - Chipmunks
Tenendomi - Chipmunks
883 - La rana e lo Scorpione
883 - La rana e lo Scorpione
883 - Tenendomi
883 - Tenendomi
tenendomi 883 Max Pezzali Cover By Bipavb37
tenendomi 883 Max Pezzali Cover By Bipavb37
Tenendomi - 883 - Max Pezzali   Cover di Beppe Tubare
Tenendomi - 883 - Max Pezzali Cover di Beppe Tubare