LOADING ...

Luyện nghe bài hát Tears Are Not Enough

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Tears for
Tears are not
Tears for shields and
are not enough

Searching for
When it's such an world
Searching for good
And I'm looking for the McCoy

Blueprint, that that boy meets girl
Picture, girl boy
A blueprint that says that the boy the girl
in a magazine

Yes shown your feelings
Yes you've shown you're
Said things believing
Tears are not
are not enough
Tears are not

Yes shown your feelings
Yes you've shown you're
Said things worth
Tears are not
Tears are not
Tears are not

that door, slap my face
But I love you anymore
Dry eyes Sink or swim
You you can't win
We all make mistakes

Blueprint, that that boy meets girl
Picture, meets boy
A that says that the boy meets the girl
in a magazine

Yes you've shown feelings
Yes you've shown tough
Said things worth
Tears are not
are not enough
Tears are not

I lie
I lie
Could I lie to
Excuses had uses
But now they're all up, all used up
Excuses had uses
But now they're all used up, all up

Yes you've your feelings
Yes you've shown tough
Said things worth
are not enough

Yes you've your feelings
Yes you've you're tough
Said things believing
are not enough

Tears for
are not enough
Tears for shields and

Videos

ABC - Tears Are Not Enough (Remastered)
ABC - Tears Are Not Enough (Remastered)
ABC - Tears Are Not Enough (Actually) TOTP 1981
ABC - Tears Are Not Enough (Actually) TOTP 1981
Tears Are Not Enough
Tears Are Not Enough
ABC - Tears Are Not Enough (Extended)
ABC - Tears Are Not Enough (Extended)
Tears Are Not Enough
Tears Are Not Enough
ABC - Tears Are Not Enough (Alternatively) TOTP 1981
ABC - Tears Are Not Enough (Alternatively) TOTP 1981
Tears Are Not Enough
Tears Are Not Enough
Tears Are Not Enough - Northern Lights
Tears Are Not Enough - Northern Lights
ABC - Tears Are Not Enough (London, 08-11-2015)
ABC - Tears Are Not Enough (London, 08-11-2015)
ABC 'Tears are not enough' (1981)
ABC 'Tears are not enough' (1981)
ABC   Tears Are Not Enough
ABC Tears Are Not Enough
Tears Are Not Enough (Demo)
Tears Are Not Enough (Demo)
Tears Are Not Enough - Northern Lights
Tears Are Not Enough - Northern Lights
ABC - Tears Are Not Enough (HD)
ABC - Tears Are Not Enough (HD)
ABC - Tears Are Not Enough - Live @ Kantine Köln Cologne 15-Dec-2016
ABC - Tears Are Not Enough - Live @ Kantine Köln Cologne 15-Dec-2016
Tears Are Not Enough (7" Version)
Tears Are Not Enough (7" Version)
Northern Lights - Tears Are Not Enough (HQ Audio)
Northern Lights - Tears Are Not Enough (HQ Audio)
ABC tears are not enough live main stage Electric Picnic 2  sep,2016
ABC tears are not enough live main stage Electric Picnic 2 sep,2016
Tears not enough
Tears not enough
Tears Are Not Enough (12" Version) - ABC | 80s Club Mixes | 80s New Wave Band | 80s Pop Hits
Tears Are Not Enough (12" Version) - ABC | 80s Club Mixes | 80s New Wave Band | 80s Pop Hits