LOADING ...

Luyện nghe bài hát Tears Are Not Enough

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Tears for
are not enough
Tears for shields and
Tears are not

Searching for
it's such an unstable world
Searching for something
And I'm looking for the McCoy

Blueprint, that that boy meets girl
Picture, meets boy
A blueprint that says the boy meets the girl
Picture in a

Yes you've your feelings
Yes you've shown you're
Said things worth
are not enough
Tears are not
Tears are not

Yes you've your feelings
Yes shown you're tough
Said worth believing
are not enough
are not enough
Tears are not

Slam that door, slap my
But I don't love you
Dry eyes Sink or swim
You you can't win
We all make great

Blueprint, says that boy meets girl
Picture, girl boy
A blueprint that that the boy meets the girl
in a magazine

Yes you've shown your
Yes you've you're tough
things worth believing
Tears are not
Tears are not
are not enough

I lie
I lie
Could I lie to
Excuses had their
But now they're all up, all used up
Excuses had uses
But now they're all up, all used up

Yes you've shown feelings
Yes you've you're tough
things worth believing
Tears are not

Yes you've your feelings
Yes you've shown tough
Said worth believing
are not enough

Tears for
are not enough
Tears for and spears

Videos

ABC - Tears Are Not Enough (Remastered)
ABC - Tears Are Not Enough (Remastered)
ABC - Tears Are Not Enough (Actually) TOTP 1981
ABC - Tears Are Not Enough (Actually) TOTP 1981
Tears Are Not Enough
Tears Are Not Enough
ABC - Tears Are Not Enough (Extended)
ABC - Tears Are Not Enough (Extended)
Tears Are Not Enough
Tears Are Not Enough
ABC - Tears Are Not Enough (Alternatively) TOTP 1981
ABC - Tears Are Not Enough (Alternatively) TOTP 1981
Tears Are Not Enough
Tears Are Not Enough
Tears Are Not Enough - Northern Lights
Tears Are Not Enough - Northern Lights
ABC - Tears Are Not Enough (London, 08-11-2015)
ABC - Tears Are Not Enough (London, 08-11-2015)
ABC 'Tears are not enough' (1981)
ABC 'Tears are not enough' (1981)
ABC   Tears Are Not Enough
ABC Tears Are Not Enough
Tears Are Not Enough (Demo)
Tears Are Not Enough (Demo)
Tears Are Not Enough - Northern Lights
Tears Are Not Enough - Northern Lights
ABC - Tears Are Not Enough (HD)
ABC - Tears Are Not Enough (HD)
ABC - Tears Are Not Enough - Live @ Kantine Köln Cologne 15-Dec-2016
ABC - Tears Are Not Enough - Live @ Kantine Köln Cologne 15-Dec-2016
Tears Are Not Enough (7" Version)
Tears Are Not Enough (7" Version)
Northern Lights - Tears Are Not Enough (HQ Audio)
Northern Lights - Tears Are Not Enough (HQ Audio)
ABC tears are not enough live main stage Electric Picnic 2  sep,2016
ABC tears are not enough live main stage Electric Picnic 2 sep,2016
Tears not enough
Tears not enough
Tears Are Not Enough (12" Version) - ABC | 80s Club Mixes | 80s New Wave Band | 80s Pop Hits
Tears Are Not Enough (12" Version) - ABC | 80s Club Mixes | 80s New Wave Band | 80s Pop Hits