LOADING ...

Luyện nghe bài hát Tatooed

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

am I to you
or you wither with the rest
will you your grip
as you into the sunset

will I want to you
on the floor
will I do to
have you for

I really you
I want to
now its too

tattooed on my skin
don't where you end and I begin
you're on my soul
are you the part that makes me

the uncertainty keeps me on my
I'm so undone by I'll never know
even your confusions make to me
but I'm afraid that won't always be

I need you
want to believe
you me too

tattooed on my skin
don't know you end and I begin
you're on my soul
are you the part that makes me

I fall hard fall
know it won't
I should leave before gone
but I'm not strong

tattooed on my skin
don't know you end and I begin
tattooed on my soul
are you the part that makes me
[...repeat and fade....]

Videos

Damhnait Doyle - Tattooed
Damhnait Doyle - Tattooed
Damhnait Doyle - A List Of Things
Damhnait Doyle - A List Of Things
Damhnait Doyle - Never Too Late
Damhnait Doyle - Never Too Late
Damhnait Doyle - Tattooed
Damhnait Doyle - Tattooed
Top Tracks - Damhnait Doyle
Top Tracks - Damhnait Doyle
Fairytale of New York - The Mahones with Damhnait Doyle, "The Hour" 2007
Fairytale of New York - The Mahones with Damhnait Doyle, "The Hour" 2007
Male NBM
Male NBM
Top Tracks - Damhnait Doyle
Top Tracks - Damhnait Doyle
All Tracks - Damhnait Doyle
All Tracks - Damhnait Doyle
Damhnait Doyle - A List Of Things (Californication)
Damhnait Doyle - A List Of Things (Californication)
disembodied
disembodied
The Mahones with Damhnait Doyle "A little bit of love"
The Mahones with Damhnait Doyle "A little bit of love"
Damhnait Doyle
Damhnait Doyle
15 Really Good Songs You May Have Never Heard Before
15 Really Good Songs You May Have Never Heard Before
Jailhouse Tattoo
Jailhouse Tattoo
Damhnait Doyle
Damhnait Doyle
Dahmnait Doyle
Dahmnait Doyle
Damhnait Doyle
Damhnait Doyle
Gimme Gimme Gimme ( A Man After Midnight)
Gimme Gimme Gimme ( A Man After Midnight)
shaye/damhnait
shaye/damhnait