LOADING ...

Luyện nghe bài hát Tatooed

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

am I to you
or will you with the rest
will you loosen your
as you fade the sunset

will I want to you
on the floor
will I do to
you for evermore

I really you
I want to
now its too

you're tattooed on my
don't know you end and I begin
tattooed on my soul
are you the that makes me whole

the uncertainty keeps me on my
I'm so undone by I'll never know
your confusions make sense to me
but I'm afraid this won't always be

I really you
want to believe
you me too

tattooed on my skin
don't where you end and I begin
you're on my soul
are you the part that makes me

I fall hard fall
know it last
I leave before it's gone
but I'm not that

you're tattooed on my
don't know you end and I begin
tattooed on my soul
are you the part that makes me
[...repeat and fade....]

Videos

Damhnait Doyle - Tattooed
Damhnait Doyle - Tattooed
Popular Videos - Damhnait Doyle
Popular Videos - Damhnait Doyle
Damhnait Doyle interview 1996
Damhnait Doyle interview 1996
dani doyle tattoo
dani doyle tattoo
I Want You to Want Me
I Want You to Want Me
Shaye (Tara MacLean, Damhnait Doyle, Kim Stockwood) - Beauty (video)
Shaye (Tara MacLean, Damhnait Doyle, Kim Stockwood) - Beauty (video)
Damhnait Doyle - Worth waiting for
Damhnait Doyle - Worth waiting for
Is This Love - Damhnait Doyle (Bob Marley cover)
Is This Love - Damhnait Doyle (Bob Marley cover)
The Mahones with Damhnait Doyle "A little bit of love"
The Mahones with Damhnait Doyle "A little bit of love"
Damhnait Doyle- Say What You Will
Damhnait Doyle- Say What You Will
On Songwriting - Episode 8 - Preparation
On Songwriting - Episode 8 - Preparation
Just the Beginning - Damhnait Doyle (KARAOKE)
Just the Beginning - Damhnait Doyle (KARAOKE)
Say what you will
Say what you will
Damhnait Doyle - Traffic
Damhnait Doyle - Traffic
Damhnait Doyle - Another California Song
Damhnait Doyle - Another California Song
Damhnait Doyle - A List Of Things
Damhnait Doyle - A List Of Things
Everlong (Cover) - Damhnait Doyle
Everlong (Cover) - Damhnait Doyle
Damhnait Doyle - I Want you to Want Me (live)
Damhnait Doyle - I Want you to Want Me (live)
Happy BirthDay ( Damhnait Doyle - Say What You Will )
Happy BirthDay ( Damhnait Doyle - Say What You Will )
A List Of Things: Damhnait Doyle with Alan Doyle & Cory Tetford, Mae Wilson Theatre, Moose Jaw SK
A List Of Things: Damhnait Doyle with Alan Doyle & Cory Tetford, Mae Wilson Theatre, Moose Jaw SK