LOADING ...

Luyện nghe bài hát Talking To The Wind

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

On a trading path, through the
Used by Indians who the wind and rain
They settled down beside the waters
And they worked the land until the men came

And formed the
And they took their land
And the boundaries
Governed with a hand

And you can hear the song
Of that old longing for his home
the waters edge
Climbing to escape
The laws of men
Walking softly in the rain and talking to the

They friendly and they rode on painted horses
no one, not harming anything
They were when the pilgrims came to live here
And then they by the hands of the men

Who the counties
And they took away their
And the boundaries
Governed a heavy hand

And you can almost hear sad song
Of old Indian crying for his home
Along the edge
Climbing mountains to
The laws of men
Walking softly in the rain and to the wind

They were trusting when they us how to live here
And then they to the wind, leaving only tears behind them
And an old art
And all memories, dying with a broken heart

And you almost hear the
Of old Indian longing for his home
Along that edge
Climbing mountains to
The of white men
softly in the rain, talking to the wind

Videos

Talking To The Wind
Talking To The Wind
Talking To The Wind
Talking To The Wind
IBMA video - Donna Hughes Band "WhereAreYouDarlin"
IBMA video - Donna Hughes Band "WhereAreYouDarlin"
Top Tracks - Donna Hughes
Top Tracks - Donna Hughes
Along For The Ride by Donna Hughes
Along For The Ride by Donna Hughes
Hold On
Hold On
Dust in the Wind
Dust in the Wind
One More Time
One More Time
A Dream
A Dream
Where Are You Darlin'?
Where Are You Darlin'?
Market Talk with Donna Hughes 3/23/12
Market Talk with Donna Hughes 3/23/12
Father Time
Father Time
Find Me Out On A Mountain Top
Find Me Out On A Mountain Top
All Tracks - Donna Hughes
All Tracks - Donna Hughes
Talking to the Wind
Talking to the Wind
IBMA video Donna Hughes Band "9 Pound Hammer"
IBMA video Donna Hughes Band "9 Pound Hammer"
Bottom Of A Glass
Bottom Of A Glass
Donna Hughes - Live From the Dennison Lodge
Donna Hughes - Live From the Dennison Lodge
Donna Hughes Father Time
Donna Hughes Father Time
I'll Fly Away by Donna Hughes
I'll Fly Away by Donna Hughes