LOADING ...

Luyện nghe bài hát Take My Life

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Who can say when is over
The cord breaks and our breath returns to God
Will we walk through of clover
Or soar up through valleys deep and wide

I can not know all that's waiting
But until that day is my prayer
Ho yes

my life
Take away all the dreams in me
And give me love that will last

Take my
Give me the love that me free
'Cause I that Your love can save even a wretch like me

This race is not for the runners
Some of us walk others barely crawl, hey
We make our way spring and winter
Leaning on the strength strengthens all, oh

And when the fades to morning
You'll be burning in my eyes
Ho yes

Take my
Take away all the shattered in me
Give me love that will forever

my life
Give me the love that makes me
'Cause I believe that Your love can save even a like me

Ho
Ho

And the sunlight fades to morning, oh
You'll be burning in my eyes
Oh yes

my life
Take away all the shattered in me
And give me love that will last

Take my
Give me the love that makes me
'Cause I believe that Your can save even a wretch like me

Videos

Cindy Morgan- Take My Life
Cindy Morgan- Take My Life
Cindy Morgan - Take My Life
Cindy Morgan - Take My Life
Take My Life (Cindy Morgan Cover)
Take My Life (Cindy Morgan Cover)
CINDY MORGAN - TAKE MY LIFE
CINDY MORGAN - TAKE MY LIFE
Cindy Morgan- Real Life
Cindy Morgan- Real Life
Cindy Morgan: The Loving Kind (Album)
Cindy Morgan: The Loving Kind (Album)
Cindy Morgan- The Loving Kind
Cindy Morgan- The Loving Kind
Take My Life
Take My Life
Cindy Morgan- In The Garden
Cindy Morgan- In The Garden
Cindy Morgan- The Only Way
Cindy Morgan- The Only Way
Top Tracks - Cindy Morgan
Top Tracks - Cindy Morgan
Cindy Morgan- Beautiful Bird
Cindy Morgan- Beautiful Bird
Cindy Morgan- Deep
Cindy Morgan- Deep
Cindy Morgan - Breaking Heart (Official Music Video)
Cindy Morgan - Breaking Heart (Official Music Video)
Cindy Morgan- Praise The King
Cindy Morgan- Praise The King
All Tracks - Cindy Morgan
All Tracks - Cindy Morgan
Cindy Morgan- How Could I Ask For More
Cindy Morgan- How Could I Ask For More
Cindy Morgan The Loving Kind Album
Cindy Morgan The Loving Kind Album
Cindy Morgan- Need
Cindy Morgan- Need
Cindy Morgan- Moment In Time
Cindy Morgan- Moment In Time