LOADING ...

Luyện nghe bài hát Take My Life

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Who can say when life is
The silver breaks and our breath returns to God
Will we walk through fields of
Or soar up through valleys deep and wide

I can not know all that's waiting
But that day this is my prayer
Ho yes

my life
Take all the shattered dreams in me
And give me love that last forever

my life
Give me the love that makes me
I believe that Your love can save even a wretch like me

This race is not for the runners
Some of us while others barely crawl, hey
We make our way spring and winter
Leaning on the that strengthens all, oh

And when the sunlight fades to
You'll still be burning in my
Ho yes

Take my
Take away all the dreams in me
Give me love that will last

my life
Give me the love that me free
'Cause I believe Your love can save even a wretch like me

Ho
Ho

And the sunlight fades to morning, oh
still be burning in my eyes
Oh yes

Take my
Take all the shattered dreams in me
And give me love that will forever

my life
Give me the love that makes me
I believe that Your love can save even a wretch like me

Videos

Cindy Morgan- Take My Life
Cindy Morgan- Take My Life
Cindy Morgan - Take My Life
Cindy Morgan - Take My Life
Take My Life (Cindy Morgan Cover)
Take My Life (Cindy Morgan Cover)
Take My Life
Take My Life
Cindy Morgan: The Loving Kind (Album)
Cindy Morgan: The Loving Kind (Album)
Cindy Morgan- How Could I Ask For More
Cindy Morgan- How Could I Ask For More
Cindy Morgan - Take My Life Lyrics
Cindy Morgan - Take My Life Lyrics
How Could I Ask For More - Cindy Morgan
How Could I Ask For More - Cindy Morgan
Make Us One - Cindy Morgan
Make Us One - Cindy Morgan
Cindy Morgan - Reaching With His Love
Cindy Morgan - Reaching With His Love
Cindy Morgan- Love Can Break Your Fall
Cindy Morgan- Love Can Break Your Fall
Cindy Morgan- Love Is The Answer
Cindy Morgan- Love Is The Answer
Cindy Morgan- The Loving Kind
Cindy Morgan- The Loving Kind
Cindy Morgan- Real Life
Cindy Morgan- Real Life
Cindy Morgan- Listen
Cindy Morgan- Listen
Cindy Morgan- Angels Falling
Cindy Morgan- Angels Falling
Top Tracks - Cindy Morgan
Top Tracks - Cindy Morgan
Cindy Morgan- 2 Hearts, 1 Love
Cindy Morgan- 2 Hearts, 1 Love
Cindy Morgan- The Only Way
Cindy Morgan- The Only Way
Cindy Morgan- Love's Still Love
Cindy Morgan- Love's Still Love