LOADING ...

Luyện nghe bài hát Take My Life

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Who can say when life is
The silver cord breaks and our breath to God
Will we walk through of clover
Or up high through valleys deep and wide

I can not know all that's there
But that day this is my prayer
Ho yes

Take my
Take all the shattered dreams in me
And give me love that will forever

my life
Give me the love makes me free
I believe that Your love can save even a wretch like me

This is not just for the runners
Some of us while others barely crawl, hey
We make our way spring and winter
Leaning on the strength that all, oh

And when the sunlight to morning
still be burning in my eyes
Ho yes

Take my
away all the shattered dreams in me
Give me love that will last

my life
Give me the that makes me free
'Cause I that Your love can save even a wretch like me

Ho
Ho

And when the sunlight to morning, oh
still be burning in my eyes
Oh yes

Take my
away all the shattered dreams in me
And give me love will last forever

my life
Give me the love that makes me
'Cause I believe that Your love can save even a wretch me

Videos

Cindy Morgan- Take My Life
Cindy Morgan- Take My Life
Cindy Morgan - Take My Life
Cindy Morgan - Take My Life
Take My Life (Cindy Morgan Cover)
Take My Life (Cindy Morgan Cover)
CINDY MORGAN - TAKE MY LIFE
CINDY MORGAN - TAKE MY LIFE
Cindy Morgan- Real Life
Cindy Morgan- Real Life
Cindy Morgan- Can You Hear Me
Cindy Morgan- Can You Hear Me
Take My Life
Take My Life
Top Tracks - Cindy Morgan
Top Tracks - Cindy Morgan
Cindy Morgan: The Loving Kind (Album)
Cindy Morgan: The Loving Kind (Album)
Cindy Morgan - Breaking Heart (Official Music Video)
Cindy Morgan - Breaking Heart (Official Music Video)
Cindy Morgan- Moment In Time
Cindy Morgan- Moment In Time
Cindy Morgan- The Whipping/Higher
Cindy Morgan- The Whipping/Higher
Cindy Morgan- The Only Way
Cindy Morgan- The Only Way
Cindy Morgan- Deep
Cindy Morgan- Deep
Cindy Morgan- To Fly
Cindy Morgan- To Fly
Cindy Morgan- The Loving Kind
Cindy Morgan- The Loving Kind
Cindy Morgan - Higher/Praise The King
Cindy Morgan - Higher/Praise The King
Cindy Morgan - Bows & Arrows (OFFICIAL LYRIC VIDEO)
Cindy Morgan - Bows & Arrows (OFFICIAL LYRIC VIDEO)
Cindy Morgan- In The Garden
Cindy Morgan- In The Garden
Cindy Morgan
Cindy Morgan