LOADING ...

Luyện nghe bài hát Take My Life

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Who can say when life is
The silver breaks and our breath returns to God
we walk through fields of clover
Or soar up high valleys deep and wide

I can not know all that's waiting
But until that day this is my
Ho yes

Take my
Take away all the shattered in me
And give me love that will forever

my life
Give me the love that me free
'Cause I that Your love can save even a wretch like me

This is not just for the runners
Some of us while others barely crawl, hey
We make our way through and winter
Leaning on the that strengthens all, oh

And when the fades to morning
still be burning in my eyes
Ho yes

Take my
Take away all the dreams in me
Give me that will last forever

my life
Give me the love that makes me
'Cause I believe Your love can save even a wretch like me

Ho
Ho

And when the fades to morning, oh
You'll still be in my eyes
Oh yes

Take my
Take away all the shattered in me
And give me love that will forever

my life
Give me the love that me free
'Cause I believe that Your love can save a wretch like me

Videos

Cindy Morgan- Take My Life
Cindy Morgan- Take My Life
Cindy Morgan - Take My Life
Cindy Morgan - Take My Life
Take My Life (Cindy Morgan Cover)
Take My Life (Cindy Morgan Cover)
Cindy Morgan: The Loving Kind (Album)
Cindy Morgan: The Loving Kind (Album)
Cindy Morgan- Picture Me In Paradise
Cindy Morgan- Picture Me In Paradise
Cindy Morgan- Alive and Well
Cindy Morgan- Alive and Well
Cindy Morgan- The March
Cindy Morgan- The March
Cindy Morgan- It's Gonna Be Heaven
Cindy Morgan- It's Gonna Be Heaven
Cindy Morgan- How Could I Ask For More
Cindy Morgan- How Could I Ask For More
Cindy Morgan- Glory
Cindy Morgan- Glory
Cindy Morgan- The Loving Kind
Cindy Morgan- The Loving Kind
Take My Life
Take My Life
Cindy Morgan- Moment In Time
Cindy Morgan- Moment In Time
Cindy Morgan- The Only Way
Cindy Morgan- The Only Way
Cindy Morgan- Elementary
Cindy Morgan- Elementary
Cindy morgan
Cindy morgan
Cindy Morgan - To Fly
Cindy Morgan - To Fly
Cindy Morgan -  Real Life (Karaoke Lyrics)
Cindy Morgan - Real Life (Karaoke Lyrics)
Cindy Morgan- Real Life
Cindy Morgan- Real Life
Cindy Morgan- Listen
Cindy Morgan- Listen