LOADING ...

Luyện nghe bài hát Take My Hand, Precious Lord

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Precious Lord, my hand,
Lead me on, me stand,
I am tired, I am weak, I am
Through the storm, the night,
Lead me on to the

Take my hand, Lord,
me home.

When my way drear,
Lord, linger near,
And when my is almost gone,
Hear my cry, my call,
Hold my hand I fall:

Take my hand, Lord,
me home.

When the dark
And the night near,
And the day is and gone,
At the I'll stand,
Guide my feet, my hand:

Take my hand, Lord,
me home.

Take my hand, Lord,
me home.

Videos

Charlie Haden & Hank Jones - Precious Lord, Take My Hand
Charlie Haden & Hank Jones - Precious Lord, Take My Hand
Take My Hand Precious Lord
Take My Hand Precious Lord
Charlie Haden & Hank Jones- Come Sunday ALBUM REVIEW
Charlie Haden & Hank Jones- Come Sunday ALBUM REVIEW
Charlie Haden & Hank Jones
Charlie Haden & Hank Jones
come sunday charlie haden hank jones
come sunday charlie haden hank jones
Top Tracks - Charlie Haden
Top Tracks - Charlie Haden
♫ Play List -Charlie Haden
♫ Play List -Charlie Haden
Precious Lord
Precious Lord
Take My Hand, Previous Lord
Take My Hand, Previous Lord
Charlie Haden e Hank Jones
Charlie Haden e Hank Jones
Take My Hand, Precious Lord
Take My Hand, Precious Lord
Take My Hand, Precious Lord
Take My Hand, Precious Lord
All Tracks - Charlie Haden
All Tracks - Charlie Haden
It's Me O Lore
It's Me O Lore
Χρυσοστομος Μπουκαλης
Χρυσοστομος Μπουκαλης
charlie haden
charlie haden
Precious Lord, Take My Hand
Precious Lord, Take My Hand
Charlie Haden and Hampton Hawes – This is Called Love
Charlie Haden and Hampton Hawes – This is Called Love
Oddmund - Take my hand, precious lord
Oddmund - Take my hand, precious lord
Precious Lord, Take My Hand
Precious Lord, Take My Hand