LOADING ...

Luyện nghe bài hát Take My Hand, Precious Lord

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Precious Lord, my hand,
Lead me on, me stand,
I am tired, I am weak, I am
the storm, through the night,
Lead me on to the

my hand, precious Lord,
me home.

When my way drear,
Lord, linger near,
And my life is almost gone,
Hear my cry, my call,
my hand lest I fall:

Take my hand, Lord,
me home.

When the appears
And the night near,
And the day is and gone,
At the river stand,
Guide my feet, my hand:

Take my hand, Lord,
me home.

Take my hand, Lord,
me home.

Videos

Charlie Haden & Hank Jones - Precious Lord, Take My Hand
Charlie Haden & Hank Jones - Precious Lord, Take My Hand
Take My Hand Precious Lord
Take My Hand Precious Lord
Oddmund - Take my hand, precious lord
Oddmund - Take my hand, precious lord
HADEN TRIO – take my hand precious lord @7ο Jazz Στο Πάρκο (Πύργος Βασιλίσσης 7.9.2018)
HADEN TRIO – take my hand precious lord @7ο Jazz Στο Πάρκο (Πύργος Βασιλίσσης 7.9.2018)
Take My Hand Precious Lord
Take My Hand Precious Lord
Charlie Haden & Hank Jones_Danny Boy
Charlie Haden & Hank Jones_Danny Boy
Take My Hand, Precious Lord
Take My Hand, Precious Lord
Charlie Haden & Hank Jones
Charlie Haden & Hank Jones
Take My Hand, Previous Lord
Take My Hand, Previous Lord
Going Home
Going Home
Old Time Churches and Religion # 1 with Precious Lord Take My Hand
Old Time Churches and Religion # 1 with Precious Lord Take My Hand
Jazz-Charlie haden & Hank Jones - Come Sunday
Jazz-Charlie haden & Hank Jones - Come Sunday
Charlie Haden & Hank Jones- Come Sunday ALBUM REVIEW
Charlie Haden & Hank Jones- Come Sunday ALBUM REVIEW
Charlie Haden
Charlie Haden
Charlie Haden & Hank Jones
Charlie Haden & Hank Jones
come sunday charlie haden hank jones
come sunday charlie haden hank jones
Take My Hand Precious Lord
Take My Hand Precious Lord
Charlie Haden e Hank Jones
Charlie Haden e Hank Jones
Hank Jones & Charlie Haden - Hymn Medley: Abide With Me,Just As I Am...
Hank Jones & Charlie Haden - Hymn Medley: Abide With Me,Just As I Am...
Top Tracks - Charlie Haden
Top Tracks - Charlie Haden