LOADING ...

Luyện nghe bài hát Take My Hand, Precious Lord

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Precious Lord, my hand,
me on, help me stand,
I am tired, I am weak, I am
the storm, through the night,
Lead me on to the

Take my hand, Lord,
me home.

When my way drear,
Lord, linger near,
And when my is almost gone,
my cry, hear my call,
Hold my hand I fall:

Take my hand, Lord,
me home.

When the dark
And the night near,
And the day is and gone,
At the river stand,
Guide my feet, hold my

my hand, precious Lord,
me home.

Take my hand, Lord,
me home.

Videos

Charlie Haden & Hank Jones - Precious Lord, Take My Hand
Charlie Haden & Hank Jones - Precious Lord, Take My Hand
Take My Hand Precious Lord
Take My Hand Precious Lord
come sunday charlie haden hank jones
come sunday charlie haden hank jones
Precious Lord, Take My Hand
Precious Lord, Take My Hand
Precious Lord, Take My Hand
Precious Lord, Take My Hand
Take My Hand, Precious Lord
Take My Hand, Precious Lord
Precious Lord- Kind of Soul
Precious Lord- Kind of Soul
Charlie Haden & Hank Jones- Come Sunday ALBUM REVIEW
Charlie Haden & Hank Jones- Come Sunday ALBUM REVIEW
Hank Jones & Charlie Haden - Hymn Medley: Abide With Me,Just As I Am...
Hank Jones & Charlie Haden - Hymn Medley: Abide With Me,Just As I Am...
Charlie Haden e Hank Jones
Charlie Haden e Hank Jones
Sometimes I Feel Like A Motherless Child (Charlie Haden & Hank Jones)
Sometimes I Feel Like A Motherless Child (Charlie Haden & Hank Jones)
Precious Lord, Take My Hand
Precious Lord, Take My Hand
Mondo Twang
Mondo Twang
It's Me O Lore
It's Me O Lore
Take My Hand Precious Lord
Take My Hand Precious Lord
Charlie Haden & Hank Jones
Charlie Haden & Hank Jones
Oddmund - Take my hand, precious lord
Oddmund - Take my hand, precious lord
Take My Hand Precious Lord
Take My Hand Precious Lord
Take My Hand, Precious Lord
Take My Hand, Precious Lord
The Old Rugged Cross
The Old Rugged Cross