LOADING ...

Luyện nghe bài hát Take It Back!

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Let's go to the place where the food is really and my order's understood
and they won't drown my food, yeah! Get me to the seat, I wanna eat, a
party of three Me! Me! Me! Yeah! is this stupid shit? I didn't order this
Not gonna pay for it! Take it back! (x5) Hello pretty lady, only say it
once "meat and cheese only", fuck it up! Here it goes again a conspiracy
are you against me? I said only meat and cheese, yeah What is this
stupid shit? I didn't order this! Not pay for it! Take it back! (x5)
I'll say it simple, so you can understood get my right, I am a hungry man
You say sorry, not realy a waitress "I'm studying to be an actress"
Starting like a waitress!...Food! Do you wanna see me puke? What are
you retarted? Pickles make me sick let's get the eating started, yeah! it
goes again, I said it all along, meat and cheese only wrong! Wrong!
Wrong! What is stupid shit? I didn't order this! Not gonna pay for it!
it back! (x5)

Videos

The Vandals - Take It Back from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals - Take It Back from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals -16  Take It Back  ( - Live At The House Of Blues 2004)
The Vandals -16 Take It Back ( - Live At The House Of Blues 2004)
The Vandals - Take it Back
The Vandals - Take it Back
The Vandals - Take It Back - Santa Ana
The Vandals - Take It Back - Santa Ana
The Vandals-Where's Your Dignity(lyrics)
The Vandals-Where's Your Dignity(lyrics)
The Vandals - "Don't Stop Me Now" (HD) Kung Fu Records
The Vandals - "Don't Stop Me Now" (HD) Kung Fu Records
The Vandals "Take It Back" and "Urban Struggle"
The Vandals "Take It Back" and "Urban Struggle"
Vandals - I Guess I'll Take You Back
Vandals - I Guess I'll Take You Back
Vandals - Live Fast Diarrhea [Full Album 1995]
Vandals - Live Fast Diarrhea [Full Album 1995]
The Vandals: I've got an Idea For A movie
The Vandals: I've got an Idea For A movie
The Vandals - And Now We Dance from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals - And Now We Dance from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals - Power Mustache from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals - Power Mustache from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals - Supercalifragilisticexpialidocious from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals - Supercalifragilisticexpialidocious from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals - Live Fast Diarrhea Album Playlist from Nitro Records
The Vandals - Live Fast Diarrhea Album Playlist from Nitro Records
The Vandals - Take It Back - MUSINK 2014
The Vandals - Take It Back - MUSINK 2014
The Vandals - Take It Back
The Vandals - Take It Back
04   The Vandals   Take It Back
04 The Vandals Take It Back
The Vandals - "My Girlfriend's Dead" Kung Fu Records
The Vandals - "My Girlfriend's Dead" Kung Fu Records
the Vandals - Elvis Decanter
the Vandals - Elvis Decanter
The Vandals' "Take It Back" and Pennywise's "Waste of Time" performed by Whisker Biscuit
The Vandals' "Take It Back" and Pennywise's "Waste of Time" performed by Whisker Biscuit