LOADING ...

Luyện nghe bài hát Take It Back!

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Let's go to the where the food is really good and my order's understood
and they won't my food, yeah! Get me to the seat, I wanna eat, just a
party of three Me! Me! Me! Yeah! What is stupid shit? I didn't order this
Not gonna pay for it! Take it back! (x5) pretty lady, I'll only say it
once "meat and cheese only", don't fuck it up! it goes again a conspiracy
are you plotting against me? I said only meat and cheese, yeah What is
stupid shit? I order this! Not gonna pay for it! Take it back! (x5)
I'll say it simple, so you can understood get my food right, I am a man
You say you're sorry, not realy a waitress "I'm to be an actress"
Starting like a waitress!...Food! Do you wanna see me puke? What are
you Pickles make me sick let's get the eating started, yeah! Here it
again, I said it all along, meat and cheese only it's wrong! Wrong!
Wrong! What is this stupid shit? I didn't order this! Not pay for it!
it back! (x5)

Videos

The Vandals - Take It Back from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals - Take It Back from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals -16  Take It Back  ( - Live At The House Of Blues 2004)
The Vandals -16 Take It Back ( - Live At The House Of Blues 2004)
The Vandals - Take it Back
The Vandals - Take it Back
The Vandals - Take It Back - Santa Ana
The Vandals - Take It Back - Santa Ana
The Vandals-Atrocity(lyrics)
The Vandals-Atrocity(lyrics)
Bob Dylan - Subterranean Homesick Blues
Bob Dylan - Subterranean Homesick Blues
The Vandals - Take It Back - MUSINK 2014
The Vandals - Take It Back - MUSINK 2014
The Vandals - "Don't Stop Me Now" (HD) Kung Fu Records
The Vandals - "Don't Stop Me Now" (HD) Kung Fu Records
Top Tracks - The Vandals
Top Tracks - The Vandals
The Vandals - Girls Turn 18 Every Day
The Vandals - Girls Turn 18 Every Day
Vandals - I Guess I'll Take You Back
Vandals - I Guess I'll Take You Back
The Vandals - Live Fast Diarrhea Album Playlist from Nitro Records
The Vandals - Live Fast Diarrhea Album Playlist from Nitro Records
The Vandals  - Live At The House Of Blues - The Show Must Go Off! 2004
The Vandals - Live At The House Of Blues - The Show Must Go Off! 2004
The Vandals - Money's not an issue (Lyrics)
The Vandals - Money's not an issue (Lyrics)
The Vandals - Take It Back
The Vandals - Take It Back
The Vandals - "My Girlfriend's Dead" Kung Fu Records
The Vandals - "My Girlfriend's Dead" Kung Fu Records
The Vandals - Take It Back
The Vandals - Take It Back
The Vandals Take It Back Glasshouse 2015
The Vandals Take It Back Glasshouse 2015
The Vandals - Take It Back - Live at Soundwave Brisbane Australia - 28/2/2015
The Vandals - Take It Back - Live at Soundwave Brisbane Australia - 28/2/2015
The Vandals Take It Back Musink 2014
The Vandals Take It Back Musink 2014