LOADING ...

Luyện nghe bài hát Take It Back!

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Let's go to the where the food is really good and my order's understood
and they drown my food, yeah! Get me to the seat, I wanna eat, just a
party of three Me! Me! Me! Yeah! What is this stupid shit? I didn't this
Not gonna pay for it! Take it back! (x5) Hello pretty lady, only say it
once "meat and cheese only", don't fuck it up! Here it goes again a
are you plotting against me? I said only meat and cheese, yeah is this
stupid shit? I order this! Not gonna pay for it! Take it back! (x5)
say it simple, so you can understood get my food right, I am a hungry man
You say you're sorry, not a waitress "I'm studying to be an actress"
Starting like a waitress!...Food! Do you wanna see me puke? What are
you retarted? Pickles make me sick let's get the eating started, yeah! it
goes again, I said it all along, meat and only it's wrong! Wrong!
Wrong! is this stupid shit? I didn't order this! Not gonna pay for it!
it back! (x5)

Videos

The Vandals - Take It Back from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals - Take It Back from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals -16  Take It Back  ( - Live At The House Of Blues 2004)
The Vandals -16 Take It Back ( - Live At The House Of Blues 2004)
The Vandals - Take it Back
The Vandals - Take it Back
Vandals - I Guess I'll Take You Back
Vandals - I Guess I'll Take You Back
The Vandals - Take It Back
The Vandals - Take It Back
The Vandals - Take It Back - MUSINK 2014
The Vandals - Take It Back - MUSINK 2014
The Vandals - Take It Back - Santa Ana
The Vandals - Take It Back - Santa Ana
The Vandals - Not In My Backyard N.I.M.B.Y. from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals - Not In My Backyard N.I.M.B.Y. from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals - "My Girlfriend's Dead" Kung Fu Records
The Vandals - "My Girlfriend's Dead" Kung Fu Records
04   The Vandals   Take It Back
04 The Vandals Take It Back
The Vandals - "Don't Stop Me Now" (HD) Kung Fu Records
The Vandals - "Don't Stop Me Now" (HD) Kung Fu Records
The Vandals "Take It Back" and "Urban Struggle"
The Vandals "Take It Back" and "Urban Struggle"
The Vandals-Atrocity(lyrics)
The Vandals-Atrocity(lyrics)
The Vandals - NIMBY
The Vandals - NIMBY
The Vandals - Take It Back
The Vandals - Take It Back
Bob Dylan - Subterranean Homesick Blues
Bob Dylan - Subterranean Homesick Blues
The Vandals Take It Back Musink 2014
The Vandals Take It Back Musink 2014
The Vandals - Get In Line from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals - Get In Line from the album Live Fast Diarrhea
The Vandals Take It Back Chula Vista
The Vandals Take It Back Chula Vista
The Vandals at Musink 2014 Take it Back
The Vandals at Musink 2014 Take it Back