LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sweet Summer Lovin'

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Blaise Reneau)

the sun may be dawning
You're the one lights the morning
As I to the heaven
Of your summer lovin'

By a in the country
Running and feeling free
While the love in our blend
Into sweet lovin'

summer lovin' in the dandelions
Sweet summer lovin' keeps me high as candy

When big red balloon sets
Like a painting across the
As the sky turns a crimson
As the turns for me and you

By the of the moon glowing
the warm summer wind blows
'Cross the sill of your
We'll be letting our flow

summer lovin' in the dandelions
Sweet summer lovin' me high as candy wine

summer lovin' in the dandelions
Sweet summer lovin' me high as candy wine

summer lovin'
Sweet summer
Mmm...
Sweet summer
Mmm...
Sweet lovin'
I love sweet summer lovin'
Sweet lovin'
Sweet lovin'
Mmm...
Sweet lovin'
Mmm...
Sweet lovin'

Videos

Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'.wmv
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'.wmv
Dolly Parton  ~  Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton ~ Sweet Summer Lovin'
Sweet Summer Lovin'  -  Dolly Parton.mpg
Sweet Summer Lovin' - Dolly Parton.mpg
Sweet Summer Lovin'
Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton  - Sweet Summer Lovin'.
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'.
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin' (Chris' Extended Bluegrass)
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin' (Chris' Extended Bluegrass)
Dolly Parton 06 - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton 06 - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton / Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton / Sweet Summer Lovin'
DOLLY PARTON SYL STALLONE SWEET LOVIN FRIENDS RHINESTONE
DOLLY PARTON SYL STALLONE SWEET LOVIN FRIENDS RHINESTONE
Sweet Summer Loven
Sweet Summer Loven
Dolly Parton, Sylvester Stallone - Sweet Lovin' Friends
Dolly Parton, Sylvester Stallone - Sweet Lovin' Friends
Dolly Parton  ~  Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton ~ Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin - Ukulele - Cover
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin - Ukulele - Cover
Denise Conley - Sweet Summer Lovin' [1980s Country]
Denise Conley - Sweet Summer Lovin' [1980s Country]
Real Love
Real Love
Dolly Parton
Dolly Parton
Dolly Parton - 06 Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton - 06 Sweet Summer Lovin'
Top Tracks - Dolly Parton
Top Tracks - Dolly Parton
Sweet Summer Lovin'
Sweet Summer Lovin'