LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sweet Summer Lovin'

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Blaise Reneau)

Though the sun may be
You're the one that lights the
As I to the heaven
Of your sweet summer

By a in the country
barefoot and feeling free
While the love in our hearts
sweet summer lovin'

Sweet summer lovin' in the
Sweet summer lovin' keeps me high as candy

When that big red sets
Like a across the West
As the sky a crimson blue
As the turns for me and you

By the light of the glowing
While the warm wind blows
the sill of your window
We'll be our love flow

Sweet summer in the dandelions
summer lovin' keeps me high as candy wine

Sweet summer in the dandelions
summer lovin' keeps me high as candy wine

Sweet summer
Sweet summer
Mmm...
Sweet summer
Mmm...
Sweet lovin'
I love sweet summer lovin'
Sweet summer
summer lovin'
Mmm...
Sweet summer
Mmm...
Sweet summer

Videos

Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'.wmv
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'.wmv
Dolly Parton  ~  Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton ~ Sweet Summer Lovin'
Sweet Summer Lovin'  -  Dolly Parton.mpg
Sweet Summer Lovin' - Dolly Parton.mpg
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin' (Chris' Extended Bluegrass)
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin' (Chris' Extended Bluegrass)
Dolly Parton  - Sweet Summer Lovin'.
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'.
Sweet Summer Lovin'
Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton / Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton / Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton 06 - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton 06 - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton  ~  Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton ~ Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton // Sweet Perfection
Dolly Parton // Sweet Perfection
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin - Ukulele - Cover
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin - Ukulele - Cover
Dolly Parton Greatest Hits - Best Songs Of Dolly Parton - Greatest Female Country Singers
Dolly Parton Greatest Hits - Best Songs Of Dolly Parton - Greatest Female Country Singers
Sweet Summer Lovin' – TOP 25 SUMMER LOVE SONGS!
Sweet Summer Lovin' – TOP 25 SUMMER LOVE SONGS!
Sweet Summer Lovin' (Original Mix)
Sweet Summer Lovin' (Original Mix)
DOLLY PARTON SYL STALLONE SWEET LOVIN FRIENDS RHINESTONE
DOLLY PARTON SYL STALLONE SWEET LOVIN FRIENDS RHINESTONE
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'
Denise Conley - Sweet Summer Lovin' [1980s Country]
Denise Conley - Sweet Summer Lovin' [1980s Country]
Home for Christmas (1990) Album - Dolly Parton
Home for Christmas (1990) Album - Dolly Parton
Real Love
Real Love
Dolly Parton - 06 Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton - 06 Sweet Summer Lovin'