LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sweet Summer Lovin'

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Blaise Reneau)

the sun may be dawning
You're the one lights the morning
As I to the heaven
Of your sweet summer

By a stream in the
Running and feeling free
While the love in our blend
Into sweet lovin'

summer lovin' in the dandelions
Sweet summer lovin' me high as candy wine

When big red balloon sets
a painting across the West
As the sky turns a crimson
As the world for me and you

By the light of the glowing
While the summer wind blows
'Cross the sill of window
We'll be letting our flow

Sweet lovin' in the dandelions
Sweet summer keeps me high as candy wine

Sweet lovin' in the dandelions
Sweet summer lovin' keeps me high as wine

Sweet lovin'
Sweet lovin'
Mmm...
Sweet summer
Mmm...
Sweet lovin'
I love sweet summer lovin'
summer lovin'
Sweet lovin'
Mmm...
summer lovin'
Mmm...
Sweet lovin'

Videos

Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'.wmv
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'.wmv
Dolly Parton  ~  Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton ~ Sweet Summer Lovin'
Sweet Summer Lovin'  -  Dolly Parton.mpg
Sweet Summer Lovin' - Dolly Parton.mpg
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin' (Chris' Extended Bluegrass)
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin' (Chris' Extended Bluegrass)
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton 06 - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton 06 - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton  - Sweet Summer Lovin'.
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'.
Dolly Parton / Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton / Sweet Summer Lovin'
Sweet Summer Loven
Sweet Summer Loven
Dolly Parton  ~  Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton ~ Sweet Summer Lovin'
Denise Conley - Sweet Summer Lovin' [1980s Country]
Denise Conley - Sweet Summer Lovin' [1980s Country]
Sweet Summer Lovin' – TOP 25 SUMMER LOVE SONGS!
Sweet Summer Lovin' – TOP 25 SUMMER LOVE SONGS!
Dolly Parton 14 Last Night's Lovin'
Dolly Parton 14 Last Night's Lovin'
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin - Ukulele - Cover
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin - Ukulele - Cover
DOLLY PARTON SYL STALLONE SWEET LOVIN FRIENDS RHINESTONE
DOLLY PARTON SYL STALLONE SWEET LOVIN FRIENDS RHINESTONE
Dolly Parton - Full Concerts
Dolly Parton - Full Concerts
Dolly Parton - 06 Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton - 06 Sweet Summer Lovin'
Medicine Nation "Sweet Summer Lovin'"
Medicine Nation "Sweet Summer Lovin'"
Great Balls Of Fire , Dolly Parton , 1979
Great Balls Of Fire , Dolly Parton , 1979
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'