LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sweet Summer Lovin'

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Blaise Reneau)

Though the sun may be
the one that lights the morning
As I awake to the
Of sweet summer lovin'

By a stream in the
Running barefoot and free
While the in our hearts blend
Into sweet lovin'

Sweet summer in the dandelions
Sweet summer lovin' keeps me high as candy

When that big red balloon
Like a painting across the
As the sky turns a crimson
As the world for me and you

By the light of the glowing
While the warm summer blows
'Cross the sill of window
We'll be letting our flow

Sweet summer in the dandelions
Sweet summer lovin' keeps me high as wine

Sweet summer in the dandelions
Sweet lovin' keeps me high as candy wine

summer lovin'
Sweet summer
Mmm...
Sweet lovin'
Mmm...
summer lovin'
I love sweet summer lovin'
Sweet summer
Sweet lovin'
Mmm...
Sweet lovin'
Mmm...
Sweet summer

Videos

Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'.wmv
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'.wmv
Dolly Parton  ~  Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton ~ Sweet Summer Lovin'
Sweet Summer Lovin'  -  Dolly Parton.mpg
Sweet Summer Lovin' - Dolly Parton.mpg
Sweet Summer Lovin'
Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton  - Sweet Summer Lovin'.
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'.
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin' (Chris' Extended Bluegrass)
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin' (Chris' Extended Bluegrass)
Dolly Parton 06 - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton 06 - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton / Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton / Sweet Summer Lovin'
DOLLY PARTON SYL STALLONE SWEET LOVIN FRIENDS RHINESTONE
DOLLY PARTON SYL STALLONE SWEET LOVIN FRIENDS RHINESTONE
Sweet Summer Loven
Sweet Summer Loven
Dolly Parton, Sylvester Stallone - Sweet Lovin' Friends
Dolly Parton, Sylvester Stallone - Sweet Lovin' Friends
Dolly Parton  ~  Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton ~ Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin - Ukulele - Cover
Dolly Parton - Sweet Summer Lovin - Ukulele - Cover
Denise Conley - Sweet Summer Lovin' [1980s Country]
Denise Conley - Sweet Summer Lovin' [1980s Country]
Real Love
Real Love
Dolly Parton
Dolly Parton
Dolly Parton - 06 Sweet Summer Lovin'
Dolly Parton - 06 Sweet Summer Lovin'
Top Tracks - Dolly Parton
Top Tracks - Dolly Parton
Sweet Summer Lovin'
Sweet Summer Lovin'