LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sweet September

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Clear water drops
Are on the melting along
The sound of perfect
Are in the background, emotion

We young and free in my Cherokee
to death
You had your head back
Your toes on the glass, red

Yeah, I remember what song was playin', it was rainin'
The time, the day, the month, the
The sweat, the steam, the urge, the
There's nothin' about that wet sweet September
I don't

I smile and wonder you are
And if you think of me
And how that night in my arms
we were never meant to be

Yeah, we lived and
The turned, no regrets
First someone makes you feel like that
You'll never

Yeah, I remember what was playin', that it was rainin'
The time, the day, the month, the
The sweat, the steam, the urge, the
And nothin' about that long wet sweet September
I remember, yeah, I don't remember

I what song was playin', that it was rainin'
The time, the day, the month, the
The sweat, the steam, the urge, the
And there's about that long wet sweet September
I don't remember, yeah, I remember, yeah
I don't remember, yeah, I remember, yeah

Videos

Josh Gracin - Sweet September
Josh Gracin - Sweet September
Sweet September - Josh Gracin
Sweet September - Josh Gracin
Josh Gracin - Sweet September
Josh Gracin - Sweet September
Josh Gracin - Sweet September (with lyrics) - HD
Josh Gracin - Sweet September (with lyrics) - HD
Sweet September
Sweet September
Josh Gracin - Sweet September Lyrics
Josh Gracin - Sweet September Lyrics
Josh Gracin - We Weren't Crazy
Josh Gracin - We Weren't Crazy
Top Tracks - Josh Gracin
Top Tracks - Josh Gracin
Josh Gracin - Can't Say Goodbye Music Video - Sears Heroes at Home
Josh Gracin - Can't Say Goodbye Music Video - Sears Heroes at Home
Josh Gracin-Can't Say Goodbye
Josh Gracin-Can't Say Goodbye
Josh Gracin - Invisible (Lyric Video)
Josh Gracin - Invisible (Lyric Video)
josh gracin - invisible
josh gracin - invisible
Unbelievable-Josh Gracin
Unbelievable-Josh Gracin
Sweet September
Sweet September
josh Gracin and friends
josh Gracin and friends
Josh Gracin Youtube Playlist
Josh Gracin Youtube Playlist
Josh Gracin- We Weren't Crazy
Josh Gracin- We Weren't Crazy
JOSH GRACIN
JOSH GRACIN
Josh Gracin I want to live (lyrics)
Josh Gracin I want to live (lyrics)
Josh Gracin - We Weren't Crazy
Josh Gracin - We Weren't Crazy