LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sweet September

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Clear water drops
Are on the windshield melting
The sound of perfect
Are in the background, sweet

We were young and in my Cherokee
Scared to
You had your head leaned
Your on the glass, watermelon red

Yeah, I remember song was playin', that it was rainin'
The time, the day, the month, the
The sweat, the steam, the urge, the
There's nothin' about long wet sweet September
I don't

I smile and where you are
And if you think of me
And how after that night in my
That we never meant to be

Yeah, we lived and
The pages turned, no
time someone makes you feel like that
You'll never

Yeah, I what song was playin', that it was rainin'
The time, the day, the month, the
The sweat, the steam, the urge, the
And there's nothin' about long wet sweet September
I don't remember, yeah, I don't

I remember what was playin', that it was rainin'
The time, the day, the month, the
The sweat, the steam, the urge, the
And nothin' about that long wet sweet September
I don't remember, yeah, I remember, yeah
I don't remember, yeah, I remember, yeah

Videos

Josh Gracin - Sweet September
Josh Gracin - Sweet September
Sweet September - Josh Gracin
Sweet September - Josh Gracin
Sweet September
Sweet September
Josh Gracin - Sweet September (with lyrics) - HD
Josh Gracin - Sweet September (with lyrics) - HD
Josh Gracin - Sweet September
Josh Gracin - Sweet September
Josh Gracin - Sweet September Lyrics
Josh Gracin - Sweet September Lyrics
Josh Gracin - Sweet September Lyrics
Josh Gracin - Sweet September Lyrics
Top Tracks - Josh Gracin
Top Tracks - Josh Gracin
Sweet September
Sweet September
Josh Gracin - Telluride
Josh Gracin - Telluride
Josh Gracin -- Let you go
Josh Gracin -- Let you go
The Other little Soldier by Josh Gracin
The Other little Soldier by Josh Gracin
Sweet  September
Sweet September
Josh Gracin Youtube Playlist
Josh Gracin Youtube Playlist
Unbelievable-Josh Gracin
Unbelievable-Josh Gracin
Josh Gracin - Let Me Fall
Josh Gracin - Let Me Fall
josh gracin
josh gracin
Josh Gracin - We Weren't Crazy
Josh Gracin - We Weren't Crazy
Josh Gracin!
Josh Gracin!
keanu sweet september 2016
keanu sweet september 2016