LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sweet Little Liar

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I love the and the shadows
Where I can be
And when I my eyes
I can see behind the sweet

And you can earn all money
And you can earn all gold
But you won't get me
No, not with that, you've told

And you're going through
nothing I can do
And you going through
There's nothing I do for you

'Cause a liar
A sweet liar
'Cause a liar

And now you're wrapped up in the
The cold and lonely
And now you're up in the shadow
Of you thought you had bought

'Cause a liar
A sweet little
'Cause a liar

I love the and the shadows
Where I can be
And when I close my
I can see behind the

You're a
A little liar
a liar

Videos

Daniel Ash - Sweet Little Liar
Daniel Ash - Sweet Little Liar
Daniel Ash - Sweet Little Liar
Daniel Ash - Sweet Little Liar
Doɢs Oғ Vєяoňѧ -Sweet Little Liar
Doɢs Oғ Vєяoňѧ -Sweet Little Liar
Daniel Ash - sweet litter liar.mpg
Daniel Ash - sweet litter liar.mpg
Coming down Daniel Ash
Coming down Daniel Ash
Daniel Ash - Me and My Shadow
Daniel Ash - Me and My Shadow
Daniel Ash - Acid Rain
Daniel Ash - Acid Rain
Daniel Ash - Not So Fast
Daniel Ash - Not So Fast
Love and rockets /Daniel Ash/ Tones on Tail
Love and rockets /Daniel Ash/ Tones on Tail
Daniel Ash - Closer to You
Daniel Ash - Closer to You
Daniel Ash - Here She Comes
Daniel Ash - Here She Comes
Daniel Ash - Walk This Way
Daniel Ash - Walk This Way
Daniel Ash
Daniel Ash
Daniel Ash not so fast
Daniel Ash not so fast
Daniel Ash : day tripper
Daniel Ash : day tripper
Top Tracks - Daniel Ash
Top Tracks - Daniel Ash
Daniel Ash - Heaven Is Waiting.
Daniel Ash - Heaven Is Waiting.
She's A Sad Song - Daniel Ash
She's A Sad Song - Daniel Ash
Top Tracks - Daniel Ash
Top Tracks - Daniel Ash
me and my shadow cover by Daniel Ash
me and my shadow cover by Daniel Ash