LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sweet Little Liar

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I the darkness and the shadows
I can be alone
And when I close my
I can see behind the sweet

And you can earn all that
And you can earn all gold
But you won't get me
No, not with that, you've been

And you're going through
nothing I can do
And what you going
There's I wanna do for you

'Cause a liar
A little liar
'Cause a liar

And now you're up in the shadow
The and lonely shadows
And now you're up in the shadow
Of someone you you had bought

'Cause you're a
A sweet liar
'Cause a liar

I love the and the shadows
I can be alone
And when I close my
I can see the disguise

You're a
A sweet liar
a liar

Videos

Daniel Ash - Sweet Little Liar
Daniel Ash - Sweet Little Liar
Daniel Ash - Sweet Little Liar
Daniel Ash - Sweet Little Liar
Sweet Little Liar
Sweet Little Liar
Doɢs Oғ Vєяoňѧ -Sweet Little Liar
Doɢs Oғ Vєяoňѧ -Sweet Little Liar
Daniel Ash - This Love
Daniel Ash - This Love
Daniel Ash - Candy Darling
Daniel Ash - Candy Darling
DANIEL ASH - Coming Down (slow version)[from: This Love EP: USA 1991] mp3
DANIEL ASH - Coming Down (slow version)[from: This Love EP: USA 1991] mp3
Daniel Ash - Candy Darling
Daniel Ash - Candy Darling
Daniel Ash - sweet litter liar.mpg
Daniel Ash - sweet litter liar.mpg
Daniel Ash - Coming Down Fast
Daniel Ash - Coming Down Fast
Daniel ash
Daniel ash
Daniel Ash - Foolish Thing Desire
Daniel Ash - Foolish Thing Desire
Daniel Ash - The Void
Daniel Ash - The Void
Daniel Ash - Candy Darling
Daniel Ash - Candy Darling
Daniel Ash on 120 Minutes (1991) - part 2 of 3
Daniel Ash on 120 Minutes (1991) - part 2 of 3
Daniel Ash - Walk This Way
Daniel Ash - Walk This Way
Daniel Ash - Not So Fast
Daniel Ash - Not So Fast
Daniel Ash
Daniel Ash
Love and rockets /Daniel Ash/ Tones on Tail
Love and rockets /Daniel Ash/ Tones on Tail
Daniel Ash  'Bluebird' 1992
Daniel Ash 'Bluebird' 1992