LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sweet Little Liar

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I love the and the shadows
Where I can be
And when I my eyes
I can see the sweet lies

And you can earn all money
And you can earn all that
But you won't get me
No, not with that, you've been

And you're going through
nothing I can do
And what you through
There's nothing I do for you

'Cause you're a
A sweet little
you're a liar

And now you're wrapped up in the
The cold and shadows
And now you're wrapped up in the
Of you thought you had bought

you're a liar
A sweet little
'Cause you're a

I the darkness and the shadows
I can be alone
And I close my eyes
I can see behind the

You're a
A sweet little
You're a

Videos

Daniel Ash - Sweet Little Liar
Daniel Ash - Sweet Little Liar
Daniel Ash - Sweet Little Liar
Daniel Ash - Sweet Little Liar
Sweet Little Liar
Sweet Little Liar
Doɢs Oғ Vєяoňѧ -Sweet Little Liar
Doɢs Oғ Vєяoňѧ -Sweet Little Liar
Daniel Ash - sweet litter liar.mpg
Daniel Ash - sweet litter liar.mpg
Daniel Ash : day tripper
Daniel Ash : day tripper
Love and rockets /Daniel Ash/ Tones on Tail
Love and rockets /Daniel Ash/ Tones on Tail
bela lugosi cavlağı çekti, Bauhaus, Daniel Ash, Love and Rockets, Tones on Tail, Peter Murphy,,,
bela lugosi cavlağı çekti, Bauhaus, Daniel Ash, Love and Rockets, Tones on Tail, Peter Murphy,,,
DANIEL ASH - Coming Down (slow version)[from: This Love EP: USA 1991] mp3
DANIEL ASH - Coming Down (slow version)[from: This Love EP: USA 1991] mp3
Daniel Ash ~ Coming Down (1991)
Daniel Ash ~ Coming Down (1991)
Daniel Ash - Coming Down Fast
Daniel Ash - Coming Down Fast
Daniel Ash - Me and My Shadow
Daniel Ash - Me and My Shadow
Daniel Ash - Coming Down Fast
Daniel Ash - Coming Down Fast
Daniel Ash - Candy Darling
Daniel Ash - Candy Darling
Daniel Ash
Daniel Ash
Daniel ash
Daniel ash
Daniel Ash - Freedom i love
Daniel Ash - Freedom i love
Daniel Ash - Foolish Thing Desire
Daniel Ash - Foolish Thing Desire
Top Tracks - Daniel Ash
Top Tracks - Daniel Ash
DANIEL ASH [Solo]
DANIEL ASH [Solo]