LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sweet Little Liar

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I love the and the shadows
I can be alone
And when I close my
I can see behind the lies

And you can earn all money
And you can earn all gold
But you won't get me
No, not with that, been told

And you're going through
There's I can do
And you going through
There's I wanna do for you

'Cause a liar
A little liar
'Cause you're a

And now wrapped up in the shadow
The cold and lonely
And now wrapped up in the shadow
Of someone you thought you had

you're a liar
A sweet liar
'Cause you're a

I love the and the shadows
I can be alone
And when I close my
I can see the disguise

a liar
A little liar
You're a

Videos

Daniel Ash - Sweet Little Liar
Daniel Ash - Sweet Little Liar
Daniel Ash - Sweet Little Liar
Daniel Ash - Sweet Little Liar
Doɢs Oғ Vєяoňѧ -Sweet Little Liar
Doɢs Oғ Vєяoňѧ -Sweet Little Liar
Daniel Ash - sweet litter liar.mpg
Daniel Ash - sweet litter liar.mpg
Coming down Daniel Ash
Coming down Daniel Ash
Love and rockets /Daniel Ash/ Tones on Tail
Love and rockets /Daniel Ash/ Tones on Tail
Daniel ash
Daniel ash
Daniel Ash
Daniel Ash
Daniel Ash - This Love
Daniel Ash - This Love
Daniel Ash - Walk This Way
Daniel Ash - Walk This Way
Daniel Ash : day tripper
Daniel Ash : day tripper
Daniel Ash... This Love
Daniel Ash... This Love
Daniel Ash Spooky
Daniel Ash Spooky
Daniel Ash - The Hedonist
Daniel Ash - The Hedonist
Top Tracks - Daniel Ash
Top Tracks - Daniel Ash
Daniel Ash - The Hedonist
Daniel Ash - The Hedonist
Daniel Ash - Freedom i love
Daniel Ash - Freedom i love
Daniel Ash - Candy Darling
Daniel Ash - Candy Darling
Daniel Ash - Higher Than This
Daniel Ash - Higher Than This
Daniel Ash - Here She Comes
Daniel Ash - Here She Comes