LOADING ...

Luyện nghe bài hát Superstitious

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Keep on walkin' road and I'll follow
on callin' my name, I'll be there
And if a should break, it's easy to take
Deep I know that you care
Well, I'm not superstitious, no, ooh

I'm not superstitious, I have no
there's a reason, how things turn out
While things are changin' day to day
Well, I'll keep this with me all the way

And I you to know
That you're on my
day, all of the time

So, on walkin' that road and I'll follow
on callin' my name, I'll be there, yeah
And if a should break, it's easy to take
down I know that you care
Well, I'm not superstitious, no, ooh

There might be of wonder when I'm on my own
to find out if love has gone
It might make a difference, it might me down
But no superstition is gonna turn things

And I you to know
That on my mind
day, all of the time

So, keep on walkin' road and I'll follow
on callin' my name, I'll be there, yeah
And if a mirror should break, easy to take
Deep down I that you care
Well, I'm not superstitious, no, no

So keep on walkin' and we'll make things
Yeah, keep on dreamin', each and night
We're gonna make it, and that's what do
Right to the end, girl, we're walk on, walk on through

So, keep on walkin' that road and I'll
Keep on callin' my name, I'll be there,
And if a mirror should break, it's easy to
Deep I know, I know that you care

So, keep on walkin' road and I'll follow, yeah
Keep on my name, I'll be there
And if a mirror should break, easy to take
down I know that you care
Well, I'm not superstitious, no, not

Videos

Europe - Superstitious
Europe - Superstitious
Europe - Superstitious
Europe - Superstitious
Superstitious
Superstitious
Europe - Superstitious (Live In Viña del Mar 2018)
Europe - Superstitious (Live In Viña del Mar 2018)
Europe - Superstitious (Live in London, 1989)
Europe - Superstitious (Live in London, 1989)
Superstitious
Superstitious
Europe - Superstitious - Live at Wacken Open Air 2017
Europe - Superstitious - Live at Wacken Open Air 2017
Europe- Superstitious
Europe- Superstitious
Europe - Superstitious Live at Shepherd's Bush
Europe - Superstitious Live at Shepherd's Bush
Kee Marcello playing Superstitious
Kee Marcello playing Superstitious
EUROPE - Superstitious (Live in Viña del Mar on February 25, 1990)
EUROPE - Superstitious (Live in Viña del Mar on February 25, 1990)
Europe - Superstitious
Europe - Superstitious
How To Play Superstitious Solo
How To Play Superstitious Solo
Europe - Superstitious
Europe - Superstitious
europe--superstitious--(cover)
europe--superstitious--(cover)
Europe - Superstitious on TV in Spain 1988
Europe - Superstitious on TV in Spain 1988
Europe - Superstitious (1988) [1080p]
Europe - Superstitious (1988) [1080p]
Europe - Superstitious ( Live In Sn. Petersburg , Russia 2005 )
Europe - Superstitious ( Live In Sn. Petersburg , Russia 2005 )
Europe - Superstitious (Live At Hellfest 2018)
Europe - Superstitious (Live At Hellfest 2018)
Europe - Superstitious (Live at Nalen, 2008)
Europe - Superstitious (Live at Nalen, 2008)