LOADING ...

Luyện nghe bài hát Superstitious

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Keep on that road and I'll follow
on callin' my name, I'll be there
And if a mirror should break, it's easy to
Deep I know that you care
Well, I'm not superstitious, no, ooh

I'm not superstitious, I no doubt
That there's a reason, how turn out
While are changin' from day to day
Well, I'll keep this with me all the way

And I you to know
That you're on my
day, all of the time

So, keep on walkin' that and I'll follow
Keep on callin' my name, I'll be there,
And if a mirror break, it's easy to take
Deep down I know that you
Well, I'm not superstitious, no, ooh

There might be times of wonder I'm on my own
Tryin' to find out if has gone
It might a difference, it might bring me down
But no superstition is gonna things around

And I want you to
That you're on my
Every day, all of the

So, on walkin' that road and I'll follow
Keep on callin' my name, be there, yeah
And if a mirror break, it's easy to take
Deep I know that you care
Well, I'm not superstitious, no, no

So keep on walkin' and we'll make things
Yeah, keep on dreamin', each and night
We're make it, and that's what we'll do
Right to the end, girl, we're gonna walk on, walk on

So, keep on walkin' road and I'll follow
on callin' my name, I'll be there, yeah
And if a should break, it's easy to take
down I know, I know that you care

So, keep on walkin' that road and follow, yeah
Keep on callin' my name, I'll be
And if a mirror break, it's easy to take
down I know that you care
Well, I'm not superstitious, no, not

Videos

Europe - Superstitious
Europe - Superstitious
Europe - Superstitious
Europe - Superstitious
Europe - Superstitious - Live at Wacken Open Air 2017
Europe - Superstitious - Live at Wacken Open Air 2017
Europe - Superstitious (Live In Viña del Mar 2018)
Europe - Superstitious (Live In Viña del Mar 2018)
Superstitious
Superstitious
Europe - Superstitious (Live in London, 1989)
Europe - Superstitious (Live in London, 1989)
Europe - Superstitious Live at Shepherd's Bush
Europe - Superstitious Live at Shepherd's Bush
Europe Superstitious Lyrics
Europe Superstitious Lyrics
EUROPE - Superstitious (Live in Viña del Mar on February 25, 1990)
EUROPE - Superstitious (Live in Viña del Mar on February 25, 1990)
Europe - Superstitious
Europe - Superstitious
Europe- Superstitious
Europe- Superstitious
Europe - Superstitious
Europe - Superstitious
Kee Marcello playing Superstitious
Kee Marcello playing Superstitious
Show Europe - São Paulo - 28/05/2017 - "Superstitious"
Show Europe - São Paulo - 28/05/2017 - "Superstitious"
Europe - Superstitious on TV in Spain 1988
Europe - Superstitious on TV in Spain 1988
europe--superstitious--(cover)
europe--superstitious--(cover)
Europe - Superstitious (Live at Nalen, 2008)
Europe - Superstitious (Live at Nalen, 2008)
Europe - Superstitious Guitar Solo Cover
Europe - Superstitious Guitar Solo Cover
How To Play Superstitious Solo
How To Play Superstitious Solo
Europe - Superstitious (lyrics)
Europe - Superstitious (lyrics)