LOADING ...

Luyện nghe bài hát Superstar

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I few questions to ask you
If I had a mil and a six I be able to bag you?
If I rocked big jewels and had a on the beach
you mind comin' through?

What if I hit the big
And my face was in every magazine
Coast to people dressed like me
Would you bein' seen with me?

me livin' the life of a superstar
All the girls around the
They cry, know who we are

You with mamma 'cuz you know
With a superstar comes the and the Prada
So don't wait till I'm just to holla
You can have me now before other girls follow

Baby, be a superstar
you'll wanna get with me
(Superstar)
Drivin' 'round in my car
You know you wanna with me
(Superstar)

parties out at my house
You you wanna come see me
(Superstar)
I'm a superstar to get on
'til I'm big girl, I'll be gone

Now you know what the deal is if you roll me
You'll be to the showbiz
I know you like that, I know you wanna the red carpet
And see all the go
(Snap, snap)

Man it's really crazy flyin' here to
Ladies everywhere, you betta get me baby
Before you can't catch me

Picture me the life of a superstar
All the girls around the
They cry, they who we are

Oh, we the life for me
Skip the straight to V.I.P
Girl, so easy to please me
This is not a dream, believe me

Baby, be a superstar
Then you'll get with me
(Superstar)
Drivin' 'round in my car
You know you ride with me
(Superstar)

parties out at my house
You know you wanna see me
(Superstar)
I'm a tryin' to get on
Wait 'til I'm big girl, I'll be

See, I wait until the day
When my family get to see
Me all I can be, it's in me
So out world, here I come
I'm be a

Baby, be a superstar
Then you'll get with me
(Superstar)
Drivin' in my fancy car
You know you wanna ride me
(Superstar)

Having out at my house
You you wanna come see me
(Superstar)
I'm a tryin' to get on
Wait I'm big girl, I'll be gone

Videos

Superstar
Superstar
Top Tracks - 3rd Storee
Top Tracks - 3rd Storee
3rd Storee ft. Clipse - Honey ( soundtrack)
3rd Storee ft. Clipse - Honey ( soundtrack)
Clap Your Hands
Clap Your Hands
Top Tracks - 3rd Storee
Top Tracks - 3rd Storee
3rd Storee - Get With Me (Full Album)
3rd Storee - Get With Me (Full Album)
3Rd Storee ft.Funkysize.dj  - Party Tonight (Remix Blend)
3Rd Storee ft.Funkysize.dj - Party Tonight (Remix Blend)
Now I Can Breathe
Now I Can Breathe
3rd Storee - Topic
3rd Storee - Topic
3rd Storee Get With Me Album
3rd Storee Get With Me Album
Sad Songs List
Sad Songs List
All Tracks - 3rd Storee
All Tracks - 3rd Storee
Oliver Superstar
Oliver Superstar
Top Tracks - 3rd Storee
Top Tracks - 3rd Storee
Lil Corey - If Ever
Lil Corey - If Ever
R&B 4Eva~~*
R&B 4Eva~~*
3rd Storee - How Can This Be
3rd Storee - How Can This Be
Lil nigga
Lil nigga
Britney Spears - Lucky (Thirdstory ft. YEBBA)
Britney Spears - Lucky (Thirdstory ft. YEBBA)
Buc ft Stro,Scooter,CED-Superstar
Buc ft Stro,Scooter,CED-Superstar