LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sunsets Are but Once a Day

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hello, my
It's good to know you're after me
On this day, I'll to the sea
In my next life will you me warm?

Listen when I tell you sun, the reasons are so
The irony is no one is here
When you're by my side, I've got all my
But veracity me a tender glimpse and then I'm left with nothing

Goodbye, my
I'm glad I got to share this with you
Our is now through
In your next life can I keep you
you warm

Listen when I tell you sun, the are so clear
The is that no one is here
When you're by my side, got all my friends
But veracity gives me a tender and then I'm left with nothing

The sun but once a day
The sun sets but a day

Videos

Dogwood - Sunsets Are But Once A Day
Dogwood - Sunsets Are But Once A Day
Dogwood Sunsets Are But Once A Day
Dogwood Sunsets Are But Once A Day
Sunsets Are But Once A Day
Sunsets Are But Once A Day
Dogwood - Seismic
Dogwood - Seismic
Top Tracks - Dogwood
Top Tracks - Dogwood
All Tracks - Dogwood
All Tracks - Dogwood
Dogwood - Do or Die
Dogwood - Do or Die
13.- The Bad Times - Dogwood - Building a Better Me (2000)
13.- The Bad Times - Dogwood - Building a Better Me (2000)
Dogwood - Building a Better Me
Dogwood - Building a Better Me
Dogwood - Absolution (Lyrics)
Dogwood - Absolution (Lyrics)
Popular Videos - Dogwood
Popular Videos - Dogwood
Dogwood - Feel The Burn
Dogwood - Feel The Burn
DOGWOOD
DOGWOOD
01.- The Good Times - Dogwood - Building a Better Me (2000)
01.- The Good Times - Dogwood - Building a Better Me (2000)
Dogwood
Dogwood
DOGWOOD-SINGULAR.wmv
DOGWOOD-SINGULAR.wmv
Faith
Faith
Dogwood
Dogwood
Dogwood - All Hands On Deck
Dogwood - All Hands On Deck
12.- Overexposed - Dogwood - Building a Better Me (2000)
12.- Overexposed - Dogwood - Building a Better Me (2000)