LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sunsets Are but Once a Day

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Hello, my
It's good to know you're after me
On day, I'll plummet to the sea
In my life will you keep me warm?

Listen when I tell you sun, the reasons are so
The irony is no one is here
When you're by my side, got all my friends
But veracity gives me a tender glimpse and then I'm left with

Goodbye, my
I'm glad I got to share world with you
Our affinity is now
In your next life can I you warm?
Keep you

Listen when I you sun, the reasons are so clear
The irony is no one is here
When you're by my side, I've got all my
But veracity me a tender glimpse and then I'm left with nothing

The sun sets but a day
The sun sets but a day

Videos

Dogwood - Sunsets Are But Once A Day
Dogwood - Sunsets Are But Once A Day
Dogwood Sunsets Are But Once A Day
Dogwood Sunsets Are But Once A Day
Dogwood "Sunsets Are But Once A Day" Live 3/24/2018
Dogwood "Sunsets Are But Once A Day" Live 3/24/2018
Sunsets Are But Once A Day
Sunsets Are But Once A Day
Dogwood - Feel The Burn
Dogwood - Feel The Burn
Dogwood - Seismic
Dogwood - Seismic
DOGWOOD - Never Die
DOGWOOD - Never Die
Dogwood - Do or Die
Dogwood - Do or Die
Dogwood-The Good Times.
Dogwood-The Good Times.
Dogwood - Jesus
Dogwood - Jesus
Dogwood - We Cry Victory
Dogwood - We Cry Victory
Dogwood 2018
Dogwood 2018
Top Tracks - Dogwood
Top Tracks - Dogwood
DOGWOOD
DOGWOOD
Dogwood-Dogwood
Dogwood-Dogwood
Dogwood Faith
Dogwood Faith
Dogwood
Dogwood
Dogwood 2018 July 4
Dogwood 2018 July 4
Dogwood
Dogwood
Dogwood "Tribute" Live 3/23/2018
Dogwood "Tribute" Live 3/23/2018