LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sunset

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I wake up, its 5 9
I see your face to mine
Its you came from heaven
Guess the angels are on my
Outside the sky is
I smile and my eyes
I be dreaming

I we never say goodbye
When the sun sets in your
And as we the day go by
Ill think of you through the

the darkness of the sky
Waiting for the morning
I hope that time never fly
As the sun sets in your

As the dawn comes me
I sit here asking you leave
You promised me see each other
My heart had so high
Then a call came through
Seems lost you without a fight
I was dreaming...

We have to say goodbye
time the sun sets in your eyes
I'm left lying with a sigh
Ill think of you through the

the darkness of the sky
Don't to see the morning light
I hope that will never fly
As the sun in your eyes

Let the sun set in eyes...
Let the sun set in eyes...
In eyes...

So I guess Ill say
Once the lights in your eyes
As the of time goes by
Youre in my mind
Through the of the sky
for the morning light
Time seems to fly
Last sunset in eyes

Videos

Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon
Chasing Eidolon
Set Me Free (with Lyrics) - by Chasing Eidolon
Set Me Free (with Lyrics) - by Chasing Eidolon
Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon - Puppet
Chasing Eidolon - Puppet
Chasing Eidolon - Set Me Free
Chasing Eidolon - Set Me Free
Chasing Eidolon - I'll Be There
Chasing Eidolon - I'll Be There
Chasing Eidolon - I'll Be There
Chasing Eidolon - I'll Be There
Chasing Eidolon - Supernova
Chasing Eidolon - Supernova
Chasing Eidolon - Fallen Down
Chasing Eidolon - Fallen Down
Dreamy wanderings in 2:22AM
Dreamy wanderings in 2:22AM
Chasing Eidolon - Fallen Down
Chasing Eidolon - Fallen Down
Chasing Eidolon - Set Me Free
Chasing Eidolon - Set Me Free
Bleach Opening One // Aura Kingdom Version
Bleach Opening One // Aura Kingdom Version
Chasing Eidolon   Set Me Free
Chasing Eidolon Set Me Free
Chasing Eidolon - Puppet
Chasing Eidolon - Puppet
Chasing Eidolon - You Cant Have Everything
Chasing Eidolon - You Cant Have Everything
Blocks and Escher - Sagan VIP
Blocks and Escher - Sagan VIP
Télécharger gratuitement et légalement Chasing Eidolon - Sunset
Télécharger gratuitement et légalement Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon - You Can't Have Everything
Chasing Eidolon - You Can't Have Everything