LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sunset

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I wake up, its 5 9
I see your face next to
Its you came from heaven
the angels are on my side
Outside the sky is
I smile and my eyes
I be dreaming

I we never say goodbye
When the sun sets in your
And as we the day go by
Ill think of you through the

the darkness of the sky
Waiting for the light
I hope that time never fly
As the sun sets in eyes

As the dawn comes me
I sit here asking you leave
You promised me we'd see other
My heart had flown so
Then a call came through
I've lost you without a fight
I was dreaming...

We might have to say
Last the sun sets in your eyes
I'm left lying with a sigh
Ill think of you the night

the darkness of the sky
Don't want to see the light
I that time will never fly
As the sun sets in your

Let the sun set in eyes...
Let the sun set in eyes...
In eyes...

So I guess Ill say
Once the died in your eyes
As the of time goes by
in my mind forever
Through the of the sky
Waiting for the light
never seems to fly
Last sunset in your

Videos

Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon - Puppet
Chasing Eidolon - Puppet
Set Me Free (with Lyrics) - by Chasing Eidolon
Set Me Free (with Lyrics) - by Chasing Eidolon
Chasing Eidolon
Chasing Eidolon
Télécharger gratuitement et légalement Chasing Eidolon - Sunset
Télécharger gratuitement et légalement Chasing Eidolon - Sunset
ChasingEidolon
ChasingEidolon
Chasing Eidolon - Fallen Down
Chasing Eidolon - Fallen Down
Chasing Eidolon - Supernova
Chasing Eidolon - Supernova
Chasing Eidolon - Set Me Free
Chasing Eidolon - Set Me Free
Sunset Chase
Sunset Chase
puppet musique chasing eidolon
puppet musique chasing eidolon
Chasing Eidolon - You Can't Have Everything
Chasing Eidolon - You Can't Have Everything
Chasing Eidolon - I'll Be There
Chasing Eidolon - I'll Be There
Sunset in Your Eyes
Sunset in Your Eyes
Chasing Eidolon - Puppet
Chasing Eidolon - Puppet
Chasing Eidolon - Set me free (Letra en español)
Chasing Eidolon - Set me free (Letra en español)
Chasing Eidolon   Set Me Free
Chasing Eidolon Set Me Free
MM romance audiobook
MM romance audiobook
Chasing Eidolon - Set Me Free
Chasing Eidolon - Set Me Free