LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sunset

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I up, its 5 past 9
I see face next to mine
Its like you came heaven
the angels are on my side
Outside the sky is
I smile and close my
I be dreaming

I we never say goodbye
When the sun in your eyes
And as we the day go by
Ill think of you the night

Through the of the sky
for the morning light
I that time will never fly
As the sun sets in your

As the dawn over me
I sit here asking why'd you
You me we'd see each other
My heart had so high
a call came through tonight
Seems I've lost you a fight
I was dreaming...

We might have to say
Last time the sun sets in eyes
I'm left here lying a sigh
Ill think of you the night

Through the of the sky
Don't want to see the light
I that time will never fly
As the sun in your eyes

Let the sun set in eyes...
Let the sun set in eyes...
In eyes...

So I Ill say goodbye
Once the lights in your eyes
As the of time goes by
in my mind forever
Through the of the sky
for the morning light
Time never to fly
sunset in your eyes

Videos

Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon
Chasing Eidolon
Set Me Free (with Lyrics) - by Chasing Eidolon
Set Me Free (with Lyrics) - by Chasing Eidolon
Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon - Puppet
Chasing Eidolon - Puppet
Chasing Eidolon - Set Me Free
Chasing Eidolon - Set Me Free
Chasing Eidolon - I'll Be There
Chasing Eidolon - I'll Be There
Chasing Eidolon - I'll Be There
Chasing Eidolon - I'll Be There
Chasing Eidolon - Supernova
Chasing Eidolon - Supernova
Chasing Eidolon - Fallen Down
Chasing Eidolon - Fallen Down
Dreamy wanderings in 2:22AM
Dreamy wanderings in 2:22AM
Chasing Eidolon - Fallen Down
Chasing Eidolon - Fallen Down
Chasing Eidolon - Set Me Free
Chasing Eidolon - Set Me Free
Bleach Opening One // Aura Kingdom Version
Bleach Opening One // Aura Kingdom Version
Chasing Eidolon   Set Me Free
Chasing Eidolon Set Me Free
Chasing Eidolon - Puppet
Chasing Eidolon - Puppet
Chasing Eidolon - You Cant Have Everything
Chasing Eidolon - You Cant Have Everything
Blocks and Escher - Sagan VIP
Blocks and Escher - Sagan VIP
Télécharger gratuitement et légalement Chasing Eidolon - Sunset
Télécharger gratuitement et légalement Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon - You Can't Have Everything
Chasing Eidolon - You Can't Have Everything