LOADING ...

Luyện nghe bài hát Sunset

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I up, its 5 past 9
I see your face next to
Its like you came from
the angels are on my side
Outside the sky is
I and close my eyes
I must be

I we never say goodbye
When the sun sets in your
And as we the day go by
Ill think of you the night

the darkness of the sky
Waiting for the morning
I hope time will never fly
As the sun in your eyes

As the dawn comes me
I sit here why'd you leave
You promised me we'd see each
My had flown so high
Then a came through tonight
Seems I've you without a fight
I was dreaming...

We have to say goodbye
Last time the sun sets in eyes
I'm left lying with a sigh
Ill think of you through the

Through the of the sky
Don't want to see the morning
I hope time will never fly
As the sun sets in eyes

Let the sun set in eyes...
Let the sun set in eyes...
In eyes...

So I guess Ill say
Once the lights died in eyes
As the of time goes by
Youre in my mind
Through the of the sky
Waiting for the morning
Time seems to fly
Last in your eyes

Videos

Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon - Sunset
Set Me Free (with Lyrics) - by Chasing Eidolon
Set Me Free (with Lyrics) - by Chasing Eidolon
Chasing Eidolon
Chasing Eidolon
Télécharger gratuitement et légalement Chasing Eidolon - Sunset
Télécharger gratuitement et légalement Chasing Eidolon - Sunset
Chasing Eidolon   Set Me Free
Chasing Eidolon Set Me Free
MM romance audiobook
MM romance audiobook
Chasing Eidolon - Set me free (Letra en español)
Chasing Eidolon - Set me free (Letra en español)
Set Me Free
Set Me Free
Everlit - "The Call of Gaia" Official Lyric Video
Everlit - "The Call of Gaia" Official Lyric Video
Chasing Eidolon - Set Me Free
Chasing Eidolon - Set Me Free
Chasing Eidolon - Puppet
Chasing Eidolon - Puppet
Final Fantasy XIII
Final Fantasy XIII
Chasing Eidolon - I'll Be There
Chasing Eidolon - I'll Be There
Sunset Chase
Sunset Chase
Christian Rusch ft. Chase - Set Me Free (Daniel Ascot Remix)
Christian Rusch ft. Chase - Set Me Free (Daniel Ascot Remix)
Final Fantasy XIII Trilogy OST
Final Fantasy XIII Trilogy OST
"Set me free -  Chasing"  EIDOLON videoclip de Amanda Solla
"Set me free - Chasing" EIDOLON videoclip de Amanda Solla
The Sunleth Waterscape - Final Fantasy XIII Music Extended
The Sunleth Waterscape - Final Fantasy XIII Music Extended
Chasing Eidolon - Fallen Down
Chasing Eidolon - Fallen Down
Los Angeles Won't You Set Me Free? - Six Moons Later
Los Angeles Won't You Set Me Free? - Six Moons Later