LOADING ...

Luyện nghe bài hát Suddenly Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Suddenly
Comes in and finds me on ground
to hide, nowhere to run
There's no back
And a journey has just

love
Breaks down the doors, there is inside
And all of the light in your eyes
Shining here

Has the man in me
And the in you
The in you

All night, heads on the
And eyes are never shut
All night, on the window
But inside, we so much

Suddenly
Takes me away where I've been
Shows me a world I have seen
I could dream

That I ever would myself
a lover like you
A like you

All night, on the pillow
And that are never shut
All night, to body
And thrilling to every

Oh, love
me away where I've never been
It me a world I have never seen
And I want to be
Alone in mystery

me over and over
And and over again

Videos

Chris De Burgh - Suddenly Love
Chris De Burgh - Suddenly Love
Suddenly Love - Chris De Burgh
Suddenly Love - Chris De Burgh
Chris de Burgh - Suddenly Love
Chris de Burgh - Suddenly Love
Chris de Burgh - Suddenly Love Lyrics
Chris de Burgh - Suddenly Love Lyrics
SUDDENLY LOVE  -  Chris de Burgh
SUDDENLY LOVE - Chris de Burgh
Chris De Burgh Suddenly Love - ®  (HD)
Chris De Burgh Suddenly Love - ® (HD)
Suddenly Love
Suddenly Love
Cris De Burgh ~ Suddenly Love....
Cris De Burgh ~ Suddenly Love....
Suddenly Love
Suddenly Love
Chris de Burgh -  Suddenly Love  ( Plötzliche Liebe )
Chris de Burgh - Suddenly Love ( Plötzliche Liebe )
Chris De Burgh - Suddenly Love
Chris De Burgh - Suddenly Love
Quando se ama.SUDDENLY LOVE - CHRIS DE BURGH
Quando se ama.SUDDENLY LOVE - CHRIS DE BURGH
Chris de Burgh ‎– The Love Songs ...Year: 1997
Chris de Burgh ‎– The Love Songs ...Year: 1997
Chris de Burgh - The Love Songs (audio)
Chris de Burgh - The Love Songs (audio)
Suddenly Love
Suddenly Love
Agnetha and Frida of ABBA Suddenly Love by Chris de Burgh
Agnetha and Frida of ABBA Suddenly Love by Chris de Burgh
♥Chris De Burgh ~ Suddenly Love i love you ℒℴνℯ ♥
♥Chris De Burgh ~ Suddenly Love i love you ℒℴνℯ ♥
Suddenly, Love
Suddenly, Love
Chris de Burgh - Greater Love
Chris de Burgh - Greater Love
♥♥♥♥SUDDENLY LOVE♥♥♥♥CHRIS DE BURGH
♥♥♥♥SUDDENLY LOVE♥♥♥♥CHRIS DE BURGH