LOADING ...

Luyện nghe bài hát Suburban Sweetheart

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Got a gift,
Never make the mistakes
If you only be a person
If you could reach the man, yeah

We could move back to the
Rent a house, our name
If you could only a purpose
If you only stay the same, yeah

Sweetheart, sweetheart,
I could you open and unfurl

up and listen
Shut up, you talk too
You're my source for
You're my for retire

Plan a trip, get
Never the same mistakes
If you only be a person
If I could only be a man,

Sweetheart, sweetheart,
I help you open and unfurl
And unfurl, and

Sweetheart,

Got a gift, hesitate
make the same mistake
Sweetheart, sweetheart, unfurl,
Don't go change your color, change your

Videos

Suburban Sweetheart
Suburban Sweetheart
Josh Rouse - Suburban Sweetheart Lyrics
Josh Rouse - Suburban Sweetheart Lyrics
Suburban Sweetheart [Demo]
Suburban Sweetheart [Demo]
Top Tracks - Josh Rouse
Top Tracks - Josh Rouse
I Wish We Had (unreleased Demo)
I Wish We Had (unreleased Demo)
Snowfall (unreleased Demo)
Snowfall (unreleased Demo)
Josh Rouse - Invisible
Josh Rouse - Invisible
It's The Night Time
It's The Night Time
Josh Rouse in Chicago
Josh Rouse in Chicago
Josh Rouse
Josh Rouse
Christmas With Jesus
Christmas With Jesus
Josh Rouse & the Long Vacations - 09. Disguise
Josh Rouse & the Long Vacations - 09. Disguise
Reminiscent
Reminiscent
Little Ghost - Sleep Now Sweetheart - Suburban Sessions #07
Little Ghost - Sleep Now Sweetheart - Suburban Sessions #07
Marvin Gaye
Marvin Gaye
Ugly Stories
Ugly Stories
Josh Rouse
Josh Rouse
Invisible
Invisible
Josh rouse
Josh rouse
Josh Rouse - "Dressed Up Like Nebraska"
Josh Rouse - "Dressed Up Like Nebraska"