LOADING ...

Luyện nghe bài hát Suburban Sweetheart

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Got a gift,
Never the same mistakes
If you could only be a
If you only reach the man, yeah

We could move to the suburbs
Rent a house, our name
If you could find a purpose
If you only stay the same, yeah

Sweetheart, sweetheart,
I could help you open and

up and listen
Shut up, you talk too
my source for inspiration
You're my hopes for

a trip, get away
Never the same mistakes
If you could only be a
If I only be a man, yeah

Sweetheart, sweetheart,
I could help you and unfurl
And unfurl, and

Sweetheart,

Got a gift, don't
Never the same mistake
Sweetheart, sweetheart, unfurl,
Don't go change color, change your color

Videos

Suburban Sweetheart
Suburban Sweetheart
Josh Rouse - Suburban Sweetheart Lyrics
Josh Rouse - Suburban Sweetheart Lyrics
Suburban Sweetheart [Demo]
Suburban Sweetheart [Demo]
Josh Rouse in Chicago
Josh Rouse in Chicago
Top Tracks - Josh Rouse
Top Tracks - Josh Rouse
Little Ghost - Sleep Now Sweetheart - Suburban Sessions #07
Little Ghost - Sleep Now Sweetheart - Suburban Sessions #07
1972
1972
Trouble
Trouble
1972
1972
Lavina
Lavina
Dressed Up Like Nebraska
Dressed Up Like Nebraska
The White Trash Period Of My Life
The White Trash Period Of My Life
Cannot Talk [Dressed Up Like Nebraska Outttake]
Cannot Talk [Dressed Up Like Nebraska Outttake]
Josh Rouse Nebraska
Josh Rouse Nebraska
City Blues
City Blues
Camping In Copenhagen [Demo for "Summer Kitchen Ballad"]
Camping In Copenhagen [Demo for "Summer Kitchen Ballad"]
Josh rouse
Josh rouse
Josh Rouse
Josh Rouse
Josh Rouse - Lavina
Josh Rouse - Lavina
Josh Rouse
Josh Rouse