LOADING ...

Luyện nghe bài hát Suburban Sweetheart

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Got a gift,
Never the same mistakes
If you could only be a
If you could only reach the man,

We move back to the suburbs
Rent a house, change our
If you could only a purpose
If you could only stay the same,

Sweetheart, sweetheart,
I could help you and unfurl

up and listen
Shut up, you too much
You're my source for
You're my hopes for

a trip, get away
Never the same mistakes
If you only be a person
If I only be a man, yeah

Sweetheart, sweetheart,
I could help you and unfurl
And unfurl, and

Sweetheart,

Got a gift, don't
Never the same mistake
Sweetheart, sweetheart, unfurl,
Don't go change your color, change your

Videos

Suburban Sweetheart
Suburban Sweetheart
Josh Rouse - Suburban Sweetheart Lyrics
Josh Rouse - Suburban Sweetheart Lyrics
Top Tracks - Josh Rouse
Top Tracks - Josh Rouse
Suburban Sweetheart [Demo]
Suburban Sweetheart [Demo]
Josh Rouse in Chicago
Josh Rouse in Chicago
Josh Rouse
Josh Rouse
Late Night Conversation
Late Night Conversation
Cannot Talk [Dressed Up Like Nebraska Outttake]
Cannot Talk [Dressed Up Like Nebraska Outttake]
Dressed Up Like Nebraska
Dressed Up Like Nebraska
The White Trash Period Of My Life
The White Trash Period Of My Life
Trouble
Trouble
A Woman Lost In Serious Problems
A Woman Lost In Serious Problems
Josh Rouse - Lavina
Josh Rouse - Lavina
Women And Men
Women And Men
Josh rouse
Josh rouse
Josh Rouse
Josh Rouse
Josh Rouse-Dressed Up Like Nebraska.wmv
Josh Rouse-Dressed Up Like Nebraska.wmv
Josh Rouse - Invisible
Josh Rouse - Invisible
The Man Who...
The Man Who...
Josh Rouse - "Dressed Up Like Nebraska"
Josh Rouse - "Dressed Up Like Nebraska"