LOADING ...

Luyện nghe bài hát Stiff Competition

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Stiff competition, if I go up you take me
Stiff competition, and when I'm down you take me
Stiff all over the world
I screw you, you screw me, they us
we go again

Alright, we had so fun
When we're
When together
When together, now

I looked in your eyes
Oh, was it at first sight?
It took me minutes, you're waiting
for your turn
Your turn, it won't be

Stiff competition, I worked every day of my life
Stiff competition, get it up, you me higher
Stiff competition all over the
The I get, the more I like it
The bigger they are, the harder fall again

Alright, we had so fun
we're together
When together
When together, now

I hard in your eyes
Oh, was it love at sight?
It took me minutes, you're waiting
Waiting for turn
Your turn, it be long

Ahh, oh, no
competition
Stiff
Stiff
Stiff
(Ooo)

Videos

Cheap Trick, "Stiff Competition"
Cheap Trick, "Stiff Competition"
Cheap Trick - Stiff Competition - Reading Festival UK '79
Cheap Trick - Stiff Competition - Reading Festival UK '79
Foo Fighters with Rick Nielson - Stiff Competition (Cheap Trick cover)
Foo Fighters with Rick Nielson - Stiff Competition (Cheap Trick cover)
Cheap Trick - Stiff Competition / Houston 78
Cheap Trick - Stiff Competition / Houston 78
Stiff Competition
Stiff Competition
Stiff Competition (Alternate Version)
Stiff Competition (Alternate Version)
Cheap Trick - Stiff Competition - 3/29/1980 - Capitol Theatre (Official)
Cheap Trick - Stiff Competition - 3/29/1980 - Capitol Theatre (Official)
Cheap Trick - Stiff Competition
Cheap Trick - Stiff Competition
Foo Fighters with Rick Nielsen - Stiff Competition (Cheap Trick cover)
Foo Fighters with Rick Nielsen - Stiff Competition (Cheap Trick cover)
Cheap Trick "Stiff Competition" Belly up Solana Beach 7-19-2015
Cheap Trick "Stiff Competition" Belly up Solana Beach 7-19-2015
Stiff Competition(Outake)
Stiff Competition(Outake)
Stiff Competition (Cheap Trick cover) - Foo Fighters, Live Chile 2015
Stiff Competition (Cheap Trick cover) - Foo Fighters, Live Chile 2015
Cheap Trick "Stiff Competition" Rockford, IL hometown show 11-21-2015
Cheap Trick "Stiff Competition" Rockford, IL hometown show 11-21-2015
Stiff Competition - Cheap Trick w/special guests
Stiff Competition - Cheap Trick w/special guests
Cheap Trick - Hello There/Stiff Competition
Cheap Trick - Hello There/Stiff Competition
Cheap Trick - Stiff Competition (Outtake)
Cheap Trick - Stiff Competition (Outtake)
Cheap Trick - Stiff Competition - Dream Police Tour @ Budokan 1979
Cheap Trick - Stiff Competition - Dream Police Tour @ Budokan 1979
Stiff Competition - Cheap Trick (guitar cover)
Stiff Competition - Cheap Trick (guitar cover)
Foo Fighters "Stiff Competition" Cheap Trick Cover, The Ryman 10/31/14
Foo Fighters "Stiff Competition" Cheap Trick Cover, The Ryman 10/31/14
Stiff Competition (Live at Budokan)
Stiff Competition (Live at Budokan)