LOADING ...

Luyện nghe bài hát Stay With Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I want you right with me
If you really wanna be me
Then come on, just with me
'Cause I really wanna get to you

Ooh, I want you here with me
If you really wanna be me
come on and stay with me
Come on and stay me

at me girl, I can't believe
This feeling is than a crush on you
And I can tell by the way you
You feel the same and we're both than friends

If you want me baby, tell me so
Why don't you me, baby
fade, of love you gotta let it show
Why don't you let feelings show

be our little secret no one has to know
We can keep it on the down low,
We can take it fast, or do you it nice and slow
I need you by my

I you right here with me
If you really wanna be me
Then on, just stay with me
'Cause I really get to know you

Ooh, I want you right with me
If you really wanna be me
Then on and stay with me
Come on and stay me

Can you in my eyes
The happiness you are in my heart
The joy you bring makes me wanna
I love you and you mean the to me

If you me baby then tell me so
Why you tell me, baby?
Candle of love, you gotta let it show
Why don't you let your feelings

It'll be our little secret no one has to
We can it on the down low, baby
We can take it fast, or do you it nice and slow
I you by my side

I want you here with me
If you wanna be with me
Then come on, just with me
'Cause I wanna get to know you

Ooh, I want you right with me
If you really wanna be me
come on and stay with me
Come on and stay me

I want you here with me
If you really be with me
Then on, just stay with me
'Cause I really get to know you

Ooh, I you right here with me
If you really be with me
come on and stay with me
Come on and stay me

It's not girl, to tell
I'm so in love with you, baby
And I know you feel I feel
'Cause when we're together it so right
So with me

I want you right with me
If you really wanna be me
Then come on, just stay me
'Cause I really wanna get to you

Ooh, I you right here with me
If you really wanna be me
Then come on and with me
on and stay with me

I want you here with me
If you really be with me
Then come on, just with me
I really wanna get to know you

Ooh, I you right here with me
If you wanna be with me
come on and stay with me
Come on and stay me

Videos

Room 112 - Stay With Me  (High Quality)
Room 112 - Stay With Me (High Quality)
Stay with Me
Stay with Me
112 feat Faith Evans - Stay For Just A While (AuDio) + Lyrics
112 feat Faith Evans - Stay For Just A While (AuDio) + Lyrics
112 - "Love Me" (Feat. Mase)
112 - "Love Me" (Feat. Mase)
Stay With Me | 112
Stay With Me | 112
Stay With Me (112) One Twelve
Stay With Me (112) One Twelve
Be With You | 112
Be With You | 112
For a While (feat. Faith Evans)
For a While (feat. Faith Evans)
Stay With Me
Stay With Me
Stay with Me - 112
Stay with Me - 112
112 Dance With Me
112 Dance With Me
Love Me (feat. Mase)
Love Me (feat. Mase)
112 - Dance With Me
112 - Dance With Me
Blackstreet - Don't Leave Me
Blackstreet - Don't Leave Me
112 dance with me lyrics
112 dance with me lyrics
Stay with Me  - 112
Stay with Me  - 112
112 - Stay With Me (1998)
112 - Stay With Me (1998)
112 [Feat. Mase] - Love Me
112 [Feat. Mase] - Love Me
Love Me
Love Me
Puff Daddy - "I'll Be Missing You" (Feat. Faith Evans & 112)
Puff Daddy - "I'll Be Missing You" (Feat. Faith Evans & 112)