LOADING ...

Luyện nghe bài hát Stay With Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I would sleep for
and spend my lonely nights awake
I've lost a lot along the way
and found it to learn from my mistakes

me away from all of this
Take me with just one kiss
Cause no one seems to and I can't explain

It's to start again
You're far away from where you've been
Something in your eyes makes me
To you'll be there 'til the end

Take me away memory
You me everything I need
and no one seems to
and I can't

Stay me
I've got something to
to live for
Someone to set me

with me..

I won't make light of
You know that it's you I can't resist
You've given me a reason to
If there is any I must insist

You take me with something true
You me away because of you
No one seems to understand and I explain

with me
I've got something to
to live for
Someone to set me
with me
I've got to give
to live for
Someone to set me

with me
Stay with me,

All I know is you me
And everything about you helps me with the pain
And no one seems to and I can't explain

Videos

The Trews - Stay With Me
The Trews - Stay With Me
The Trews - Stay With Me (Live at the Edge)
The Trews - Stay With Me (Live at the Edge)
The Trews ~ "Stay With Me" live in HD at The Queen Elizabeth Theatre
The Trews ~ "Stay With Me" live in HD at The Queen Elizabeth Theatre
Stay With Me
Stay With Me
Top Tracks - The Trews
Top Tracks - The Trews
The Trews - Hope & Ruin
The Trews - Hope & Ruin
Ocean's End by The Trews
Ocean's End by The Trews
THE TREWS "In The Morning" (2014)
THE TREWS "In The Morning" (2014)
Man Of Two Minds - The Trews ( Lyrics )
Man Of Two Minds - The Trews ( Lyrics )
The Trews - The Travelling Kind
The Trews - The Travelling Kind
the trews - a man of two minds
the trews - a man of two minds
Red Wanting Blue » The Trews "Lord, Keep Me In Mind"
Red Wanting Blue » The Trews "Lord, Keep Me In Mind"
The Trews - Topic
The Trews - Topic
Stay With Me (Acoustic)
Stay With Me (Acoustic)
The Trews - Makin' Sunshine
The Trews - Makin' Sunshine
Is It Your Fault You're Poor? Russell Brand The Trews (E152)
Is It Your Fault You're Poor? Russell Brand The Trews (E152)
The Trews - Love Is The Real Thing
The Trews - Love Is The Real Thing
The Trews - People Of The Deer
The Trews - People Of The Deer
Highway of Heroes - The Trews song as the background
Highway of Heroes - The Trews song as the background
Hold Me In Your Arms
Hold Me In Your Arms