LOADING ...

Luyện nghe bài hát Stay With Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I would sleep for
and spend my nights lying awake
I've lost a lot along the way
and found it to learn from my mistakes

me away from all of this
Take me away with one kiss
no one seems to understand and I can't explain

It's to start again
You're never far away where you've been
Something in your makes me begin
To you'll be there 'til the end

Take me away from
You give me everything I
and no one seems to
and I can't

Stay me
got something to give
Something to for
to set me free

Stay me..

I make light of this
You must know that it's you I resist
You've me a reason to exist
If there is any doubt I must

You take me away with something
You me away because of you
No one seems to understand and I can't

Stay me
got something to give
Something to for
Someone to set me
Stay me
I've got to give
Something to for
to set me free

Stay me
Stay me, please

All I know is you me
And everything you helps me deal with the pain
And no one seems to understand and I can't

Videos

The Trews - Stay With Me
The Trews - Stay With Me
The Trews - Stay With Me (Live at the Edge)
The Trews - Stay With Me (Live at the Edge)
Stay With Me
Stay With Me
Stay With Me The Trews @ Barracuda Pretty
Stay With Me The Trews @ Barracuda Pretty
Stay With Me - The Trews live @ Kee to Bala
Stay With Me - The Trews live @ Kee to Bala
The Trews - Tired Of Waiting (Live at the Edge)
The Trews - Tired Of Waiting (Live at the Edge)
The Trews at St FX Antigonish April 18, 2011 - Stay With Me
The Trews at St FX Antigonish April 18, 2011 - Stay With Me
The Trews - Stay With Me acoustic (Rumba Cafe Columbus, OH 5/12/12)
The Trews - Stay With Me acoustic (Rumba Cafe Columbus, OH 5/12/12)
Red Wanting Blue » The Trews "Lord, Keep Me In Mind"
Red Wanting Blue » The Trews "Lord, Keep Me In Mind"
The Trews ~ "Stay With Me" live in HD at Artpark (Lewiston, NY)
The Trews ~ "Stay With Me" live in HD at Artpark (Lewiston, NY)
The Trews w/ Paul Langlois - Stay With Me
The Trews w/ Paul Langlois - Stay With Me
The Trews  ' Stay with Me'  @ Sandringham Hotel, Newtown, Sydney  - 24th February 2011
The Trews ' Stay with Me' @ Sandringham Hotel, Newtown, Sydney - 24th February 2011
The Trews Poor Ol Broken Hearted Me Barracuda Pretty
The Trews Poor Ol Broken Hearted Me Barracuda Pretty
Man Of Two Minds - The Trews ( Lyrics )
Man Of Two Minds - The Trews ( Lyrics )
The Trews - I Can't Say
The Trews - I Can't Say
The Trews ~ "Stay With Me" live in HD at The Queen Elizabeth Theatre
The Trews ~ "Stay With Me" live in HD at The Queen Elizabeth Theatre
The Trews ~ 'Stay With Me' live at Barracuda Pretty
The Trews ~ 'Stay With Me' live at Barracuda Pretty
"The Trews - Stay With Me" at The Viper Room in Calgary, AB on April 28, 2011
"The Trews - Stay With Me" at The Viper Room in Calgary, AB on April 28, 2011
Top Tracks - The Trews
Top Tracks - The Trews
Ocean's End by The Trews
Ocean's End by The Trews