LOADING ...

Luyện nghe bài hát Stay With Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I sleep for days
and my lonely nights lying awake
I've been lost a lot the way
and found it hard to learn my mistakes

Take me away from all of
me away with just one kiss
Cause no one seems to understand and I can't

It's hard to again
You're never far away from where you've
in your eyes makes me begin
To you'll be there 'til the end

Take me away from
You give me everything I
and no one seems to
and I can't

Stay me
I've got something to
to live for
Someone to set me

with me..

I make light of this
You must know it's you I can't resist
given me a reason to exist
If is any doubt I must insist

You take me away with true
You take me because of you
No one seems to understand and I explain

with me
I've got to give
Something to for
to set me free
Stay me
I've got something to
Something to for
to set me free

Stay me
Stay with me,

All I is you move me
And everything about you helps me deal the pain
And no one seems to understand and I can't

Videos

The Trews - Stay With Me
The Trews - Stay With Me
The Trews - Stay With Me (Live at the Edge)
The Trews - Stay With Me (Live at the Edge)
Stay With Me The Trews @ Barracuda Pretty
Stay With Me The Trews @ Barracuda Pretty
The Trews ~ "Stay With Me" live in HD at The Queen Elizabeth Theatre
The Trews ~ "Stay With Me" live in HD at The Queen Elizabeth Theatre
The Trews - Stay With Me acoustic (Rumba Cafe Columbus, OH 5/12/12)
The Trews - Stay With Me acoustic (Rumba Cafe Columbus, OH 5/12/12)
The Trews ~ "Stay With Me" live in HD at Artpark (Lewiston, NY)
The Trews ~ "Stay With Me" live in HD at Artpark (Lewiston, NY)
Stay With Me
Stay With Me
Man Of Two Minds - The Trews ( Lyrics )
Man Of Two Minds - The Trews ( Lyrics )
Stay With Me - The Trews live @ Kee to Bala
Stay With Me - The Trews live @ Kee to Bala
Highway of Heroes - The Trews song as the background
Highway of Heroes - The Trews song as the background
the trews - a man of two minds
the trews - a man of two minds
Track By Track: Hope & Ruin: Stay
Track By Track: Hope & Ruin: Stay
"The Trews - Stay With Me" at The Viper Room in Calgary, AB on April 28, 2011
"The Trews - Stay With Me" at The Viper Room in Calgary, AB on April 28, 2011
The Trews - Topic
The Trews - Topic
The Trews w/ Paul Langlois - Stay With Me
The Trews w/ Paul Langlois - Stay With Me
The Trews ~ 'Stay With Me' live at Barracuda Pretty
The Trews ~ 'Stay With Me' live at Barracuda Pretty
The Trews  ' Stay with Me'  @ Sandringham Hotel, Newtown, Sydney  - 24th February 2011
The Trews ' Stay with Me' @ Sandringham Hotel, Newtown, Sydney - 24th February 2011
The Trews - You Gotta Let Me In - Live & Acoustic in Lloydminster Oct 27/10
The Trews - You Gotta Let Me In - Live & Acoustic in Lloydminster Oct 27/10
The Trews at St FX Antigonish April 18, 2011 - Stay With Me
The Trews at St FX Antigonish April 18, 2011 - Stay With Me
The Trews
The Trews