LOADING ...

Luyện nghe bài hát Stateless (Delusional Mix)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You hide high speed out of greed,
and stop to look the world you bleed,
carousel on an unmade bed,
drive the point home after you said.

life in an apocalypse,
add dirt to your endless list,
force fed freedom your will,
adds an age to the you kill.

is you - stateless

Stateless,
are waiting,
you open up
'cos hands are shaking,
waste not, not,
blurred,
sugar coated words.

Crime spread wide on an ill night,
vanishing point homicide,
wait, bear arms out of or thrill,
don't around 'cos they scare you still.

Cold for remembered threats,
faded flames burn you no regrets,
new to an old disease,
breaks the with a sense of need.

Decaying cuts the clock in two,
and sends the time to remember you,
graveyard change, unconditioned spit,
recorded in a different light.

this is you - inside

Videos

Stateless (Delusional Mix)
Stateless (Delusional Mix)
Stateless (Delusional Mix)
Stateless (Delusional Mix)
Damage Manual - Stateless
Damage Manual - Stateless
Damage Manual - Stateless (Laswell Mix)
Damage Manual - Stateless (Laswell Mix)
The Damage Manual - Topic
The Damage Manual - Topic
Stateless (Vocal Delay Mix)
Stateless (Vocal Delay Mix)
Damage Addict (Laswell Mix)
Damage Addict (Laswell Mix)
Stateless (July 99 Atkins Dub Mix)
Stateless (July 99 Atkins Dub Mix)
Quickscopes/No Scopes/Sniping - Black Ops
Quickscopes/No Scopes/Sniping - Black Ops
Acamonchi Art Studio 2003
Acamonchi Art Studio 2003
Blame And Demand (Wobble/Laswell Hybrid Edit)
Blame And Demand (Wobble/Laswell Hybrid Edit)
Leave The Ground
Leave The Ground
Broadcasting
Broadcasting
The Damage Manual - Bagman Damage
The Damage Manual - Bagman Damage
The Damage Manual - Sunset Gun (Beat Mix)
The Damage Manual - Sunset Gun (Beat Mix)
Damage Manual - Expand
Damage Manual - Expand
Sunset Gun (303 Edit)
Sunset Gun (303 Edit)
Damage Manual - Broadcasting
Damage Manual - Broadcasting
The Damage Manual - Scissor Quickstep Lyrics
The Damage Manual - Scissor Quickstep Lyrics
Sunset Gun (Fully Monty Sunny Orb Up Mix)
Sunset Gun (Fully Monty Sunny Orb Up Mix)