LOADING ...

Luyện nghe bài hát Stars In Your Eyes

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Na, na, na, na, na, na, na
Na, na, na, na, na, na, na

I was swimming slowly the pools in my head
When I felt a cold wrap around my throat
And pull me out of my little day

I was sailing backwards through the wind in my
When I saw the lights on and you were dragging me out
in my little day dream

The stars in your eyes, they are you alive
I was better off all in my own world
Im not gonna fall for I made up
I was better off all alone in my own

Na, na, na, na, na, na, na
Na, na, na, na, na, na, na

I was chasing comets with a net
I could pull one down again
But I was just slipping into my day dream

plastic melted your heart away
And Im never gonna go again
'Cause I was just perfect here in my little day

The in your eyes, they are burning you alive
I was better off all in my own world
Im not fall for something I made up
I was off all alone in my own world

I was better off left alone, I was better off left
Stars in your eyes, drag me away this time

I get so bored, everything is working out fine
That I have to get in something
I get so bored, everything is working out fine
I to get tangled in something, tangled in something
I cant help

The stars in you eyes, are burning you alive
I was better off all alone in my own
Im not fall for something I made up
I was off all alone in my own world

Na, na, na, na, na, na, na
(I was off left alone)
Na, na, na, na, na, na, na
(I was off left alone)

Na, na, na, na, na, na, na
(I was better off alone)
Na, na, na, na, na, na, na
(I was off left alone)

Videos

armor for sleep stars in your eyes with lyrics
armor for sleep stars in your eyes with lyrics
Stars In Your Eyes - Armor For Sleep (cover)
Stars In Your Eyes - Armor For Sleep (cover)
Armor for Sleep - Stars in your eyes
Armor for Sleep - Stars in your eyes
Armor for sleep- Stars in your eyes
Armor for sleep- Stars in your eyes
Stars In Your Eyes
Stars In Your Eyes
Armor for sleep - Stars in your eyes
Armor for sleep - Stars in your eyes
Armor For Sleep - Stars In Your Eyes (Bass Cover)
Armor For Sleep - Stars In Your Eyes (Bass Cover)
Stars In Your Eyes- Armor For Sleep - Kingdom Hearts
Stars In Your Eyes- Armor For Sleep - Kingdom Hearts
Armor For Sleep-Lullaby
Armor For Sleep-Lullaby
stars in your eyes
stars in your eyes
stars in your eyes
stars in your eyes
THE STARS IN YOUR EYES
THE STARS IN YOUR EYES
Armor For Sleep - Somebody Else's Arms
Armor For Sleep - Somebody Else's Arms
Armor For Sleep | Vanished | Lyrics
Armor For Sleep | Vanished | Lyrics
Armor For Sleep
Armor For Sleep
STARS iN HER EYES
STARS iN HER EYES
Armor For Sleep
Armor For Sleep
Armor For Sleep
Armor For Sleep
Armor For Sleep: The Wanderer's Guild
Armor For Sleep: The Wanderer's Guild
Top Tracks - Armor for Sleep
Top Tracks - Armor for Sleep