LOADING ...

Luyện nghe bài hát Stars In Your Eyes

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Na, na, na, na, na, na, na
Na, na, na, na, na, na, na

I was swimming through the pools in my head
I felt a cold hand wrap around my throat
And me out of my little day dream

I was sailing through the wind in my head
When I saw the lights on and you were dragging me out
Again in my little day

The in your eyes, they are burning you alive
I was off all alone in my own world
Im not gonna for something I made up
I was off all alone in my own world

Na, na, na, na, na, na, na
Na, na, na, na, na, na, na

I was chasing comets a butterfly net
Thinking I could pull one again
But I was slipping into my little day dream

California melted your heart away
And Im never gonna go again
'Cause I was just perfect in my little day dream

The in your eyes, they are burning you alive
I was off all alone in my own world
Im not gonna fall for something I up
I was better off all in my own world

I was off left alone, I was better off left alone
Stars in eyes, they drag me away this time

I get so bored, everything is out just fine
That I have to get tangled in
I get so bored, is working out just fine
I have to get tangled in something, in something
I cant myself

The stars in you eyes, are burning you alive
I was better off all alone in my own
Im not fall for something I made up
I was better off all alone in my own

Na, na, na, na, na, na, na
(I was off left alone)
Na, na, na, na, na, na, na
(I was off left alone)

Na, na, na, na, na, na, na
(I was better off alone)
Na, na, na, na, na, na, na
(I was better off alone)

Videos

Armor for Sleep - Stars in your Eyes
Armor for Sleep - Stars in your Eyes
armor for sleep stars in your eyes with lyrics
armor for sleep stars in your eyes with lyrics
Armor for sleep- Stars in your eyes
Armor for sleep- Stars in your eyes
Stars In Your Eyes - Armor For Sleep (cover)
Stars In Your Eyes - Armor For Sleep (cover)
Armor for Sleep - Stars in your eyes
Armor for Sleep - Stars in your eyes
Stars In Your Eyes- Armor For Sleep - Kingdom Hearts
Stars In Your Eyes- Armor For Sleep - Kingdom Hearts
Armor For Sleep - Stars In Your Eyes (Bass Cover)
Armor For Sleep - Stars In Your Eyes (Bass Cover)
Armor for sleep - Stars in your eyes
Armor for sleep - Stars in your eyes
Armor For Sleep - Lullaby
Armor For Sleep - Lullaby
Armor For Sleep - Somebody Else's Arms
Armor For Sleep - Somebody Else's Arms
stars in your eyes
stars in your eyes
Smile For Them
Smile For Them
armor for sleep - the more you talk the less i hear
armor for sleep - the more you talk the less i hear
Armor For Sleep  - My Saving Grace
Armor For Sleep - My Saving Grace
Armor For Sleep - Williamsburg (Video)
Armor For Sleep - Williamsburg (Video)
Armor For Sleep-Lullaby
Armor For Sleep-Lullaby
Armor For Sleep: Frost and Front Steps
Armor For Sleep: Frost and Front Steps
armor of sleep
armor of sleep
Armor For Sleep: The Wanderer's Guild
Armor For Sleep: The Wanderer's Guild
Armor For Sleep - Chemicals
Armor For Sleep - Chemicals