LOADING ...

Luyện nghe bài hát Stand Up

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

My Head spins, with a lines.
So many voices, only one decides.
I my Head, as I change my mind.
If I let you down, i apologize.

one right choice, but to gone one is a million ways.
It so hard to wish, i could but i can't runaway.
They tell me i shouldn't love you, stand in the way.
But i can hear the voices & say.

(Chours)
I stand up and love or should I,
Break your heart, I never why.
Held the in my head, yeah.
We said we let 'em bring us down, though i wanna run i can't quit now.
Anything i do would be enough, unless I up & love.

So I stand up, and I tall.
can't critizise, but they not me at all.
Consiquence all the chance.
Love won't wait and we be givin' it.

One right i make, is another big mistake.
It gets so hard about it, but I won't runaway.
can tell me, I shouldn love you and try to stand in the way.
But I can the voices and the'll say.

(Chours)
Should I up and love or should I,
Break heart, I never knew why.
Held the in my head, yeah.
We said we never let 'em bring us down, though I run i can't quit now.
Anything I do would be enough, unless I up and love.

Everything you are, I've seen so far can't get enough,
and yes I'm fight for every space and time, until your mine.

(Chours)
I stand up and love or should I,
Break your heart, I knew why.
the answer in my head, yeah.
We said we never let 'em bring us down, though i wanna run i quit now.
Anything i do would be enough, I stand up and love.

Videos

JLS - Stand Up - 2011
JLS - Stand Up - 2011
JLS - Everybody in Love
JLS - Everybody in Love
Stand Up To Cancer | JLS and Olly Murs | Channel 4
Stand Up To Cancer | JLS and Olly Murs | Channel 4
JLS - Stand Up (Prod. By JR Rotem) [New Song 2011]
JLS - Stand Up (Prod. By JR Rotem) [New Song 2011]
JLS - Everybody in Love (Only Tonight: Live In London)
JLS - Everybody in Love (Only Tonight: Live In London)
JLS Prank Olly Murs | Stand Up to Cancer 2012 | Channel 4
JLS Prank Olly Murs | Stand Up to Cancer 2012 | Channel 4
JLS FIRST Audition - THE X FACTOR 2008 (FULL)
JLS FIRST Audition - THE X FACTOR 2008 (FULL)
JLS - Stand by Me/Beautiful Girls (The X Factor UK 2008) [Live Show 7 - Bottom 2]
JLS - Stand by Me/Beautiful Girls (The X Factor UK 2008) [Live Show 7 - Bottom 2]
JLS - Billion Lights (Official Audio)
JLS - Billion Lights (Official Audio)
JLS - Hottest Girl In The World (Acoustic Version)
JLS - Hottest Girl In The World (Acoustic Version)
JLS - Everybody In Love A Capella!!
JLS - Everybody In Love A Capella!!
JLS - My Love
JLS - My Love
JLS Goodbye
JLS Goodbye
JLS Stand By Me/ Beautiful Girl
JLS Stand By Me/ Beautiful Girl
JLS on Alan Carr 2010
JLS on Alan Carr 2010
JLS - Stand By Us & Beautiful Girl with LYRICS
JLS - Stand By Us & Beautiful Girl with LYRICS
Chris Brown - Don't Wake Me Up
Chris Brown - Don't Wake Me Up
JLS - Don`t go [Lyrics]
JLS - Don`t go [Lyrics]
JLS - Keep You (Only Tonight: Live In London)
JLS - Keep You (Only Tonight: Live In London)
JLS's last Sugarscape interview before they split descends in to CARNAGE
JLS's last Sugarscape interview before they split descends in to CARNAGE