LOADING ...

Luyện nghe bài hát Stand Up

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

My Head spins, with a lines.
So voices, only one that decides.
I hang my Head, as I my mind.
If I let you down, i apologize.

Theres one right choice, but to gone one is a ways.
It so hard to wish, i could but i can't runaway.
They tell me i shouldn't love you, stand in the way.
But i can the voices & the'll say.

(Chours)
I stand up and love or should I,
Break heart, I never knew why.
the answer in my head, yeah.
We said we never let 'em bring us down, i wanna run i can't quit now.
Anything i do would be enough, unless I up & love.

So I stand up, and I tall.
can't critizise, but they not me at all.
Consiquence all the chance.
Love wait and we won't be givin' it.

One right i make, is another big mistake.
It gets so hard thought about it, but I runaway.
can tell me, I shouldn love you and try to stand in the way.
But I can hear the voices and say.

(Chours)
I stand up and love or should I,
Break your heart, I never why.
Held the in my head, yeah.
We said we let 'em bring us down, though I wanna run i can't quit now.
Anything I do would be enough, I stand up and love.

Everything you are, everything seen so far can't get enough,
and yes I'm gonna for every space and time, until your mine.

(Chours)
Should I stand up and or should I,
Break your heart, I never why.
the answer in my head, yeah.
We said we never let 'em bring us down, i wanna run i can't quit now.
Anything i do would be enough, unless I up and love.

Videos

JLS - Stand Up - 2011
JLS - Stand Up - 2011
Stand Up To Cancer | JLS and Olly Murs | Channel 4
Stand Up To Cancer | JLS and Olly Murs | Channel 4
JLS Prank Olly Murs | Stand Up to Cancer 2012 | Channel 4
JLS Prank Olly Murs | Stand Up to Cancer 2012 | Channel 4
JLS - Stand Up (Prod. By JR Rotem) [New Song 2011]
JLS - Stand Up (Prod. By JR Rotem) [New Song 2011]
JLS - Everybody in Love
JLS - Everybody in Love
Virgin Girls say VOTE JLS!
Virgin Girls say VOTE JLS!
George says VOTE JLS!
George says VOTE JLS!
JLS on Alan Carr 2010
JLS on Alan Carr 2010
JLS - Evolution (Album Sampler)
JLS - Evolution (Album Sampler)
JLS Goodbye
JLS Goodbye
JLS - Crazy for you with lyrics !
JLS - Crazy for you with lyrics !
X Factor runners-up JLS get a record deal with Epic
X Factor runners-up JLS get a record deal with Epic
Airport Attendants- VOTE JLS!
Airport Attendants- VOTE JLS!
JLS's last Sugarscape interview before they split descends in to CARNAGE
JLS's last Sugarscape interview before they split descends in to CARNAGE
JLS FIRST Audition - THE X FACTOR 2008 (FULL)
JLS FIRST Audition - THE X FACTOR 2008 (FULL)
JLS - Hottest Girl In The World (Acoustic Version)
JLS - Hottest Girl In The World (Acoustic Version)
Gavin Inskip does Stand Up and a bit about JLS song - Everybody in Love
Gavin Inskip does Stand Up and a bit about JLS song - Everybody in Love
JLS - Stand by Me/Beautiful Girls (The X Factor UK 2008) [Live Show 7 - Bottom 2]
JLS - Stand by Me/Beautiful Girls (The X Factor UK 2008) [Live Show 7 - Bottom 2]
The X Factor - The Quarter Final Act 2 (Song 2) - JLS | "You Light Up My Life"
The X Factor - The Quarter Final Act 2 (Song 2) - JLS | "You Light Up My Life"
JLS - Everybody in Love (Only Tonight: Live In London)
JLS - Everybody in Love (Only Tonight: Live In London)