LOADING ...

Luyện nghe bài hát Stand Up

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

My Head spins, with a lines.
So many voices, one that decides.
I hang my Head, as I my mind.
If I let you down, i apologize.

Theres one choice, but to gone one is a million ways.
It gets so hard to wish, i but i can't runaway.
They tell me i shouldn't love you, stand in the way.
But i can hear the & the'll say.

(Chours)
Should I stand up and or should I,
your heart, I never knew why.
Held the in my head, yeah.
We said we let 'em bring us down, though i wanna run i can't quit now.
i do would be enough, unless I stand up & love.

So I up, and I stand tall.
They can't critizise, but not me at all.
Consiquence all the chance.
Love wait and we won't be givin' it.

One choice i make, is another big mistake.
It gets so thought about it, but I won't runaway.
They can me, I shouldn love you and try to stand in the way.
But I can hear the voices and say.

(Chours)
Should I stand up and or should I,
Break your heart, I never why.
Held the in my head, yeah.
We said we never let 'em us down, though I wanna run i can't quit now.
Anything I do would be enough, I stand up and love.

Everything you are, everything seen so far can't get enough,
and yes I'm gonna fight for every space and time, your mine.

(Chours)
Should I up and love or should I,
your heart, I never knew why.
Held the in my head, yeah.
We said we never let 'em us down, though i wanna run i can't quit now.
Anything i do be enough, unless I stand up and love.

Videos

JLS - Stand Up - 2011
JLS - Stand Up - 2011
JLS Prank Olly Murs | Stand Up to Cancer 2012 | Channel 4
JLS Prank Olly Murs | Stand Up to Cancer 2012 | Channel 4
Stand Up To Cancer | JLS and Olly Murs | Channel 4
Stand Up To Cancer | JLS and Olly Murs | Channel 4
JLS - Stand Up (Prod. By JR Rotem) [New Song 2011]
JLS - Stand Up (Prod. By JR Rotem) [New Song 2011]
JLS - Everybody in Love
JLS - Everybody in Love
JLS FIRST Audition - THE X FACTOR 2008 (FULL)
JLS FIRST Audition - THE X FACTOR 2008 (FULL)
Chris Brown - Don't Wake Me Up
Chris Brown - Don't Wake Me Up
Gavin Inskip does Stand Up and a bit about JLS song - Everybody in Love
Gavin Inskip does Stand Up and a bit about JLS song - Everybody in Love
JLS - Billion Lights (Official Audio)
JLS - Billion Lights (Official Audio)
JLS - Crazy for you with lyrics !
JLS - Crazy for you with lyrics !
JLS BEING STITCHED UP BY LOUIS ANNOYMOUS 19 07 09
JLS BEING STITCHED UP BY LOUIS ANNOYMOUS 19 07 09
JLS's last Sugarscape interview before they split descends in to CARNAGE
JLS's last Sugarscape interview before they split descends in to CARNAGE
JLS on Alan Carr 2010
JLS on Alan Carr 2010
JLS get pranked!!
JLS get pranked!!
JLS Don't Go
JLS Don't Go
Vote JLS for BRITs Best Single 2012!
Vote JLS for BRITs Best Single 2012!
JLS - Keep You (Only Tonight: Live In London)
JLS - Keep You (Only Tonight: Live In London)
JLS - Stand by Me/Beautiful Girls (The X Factor UK 2008) [Live Show 7 - Bottom 2]
JLS - Stand by Me/Beautiful Girls (The X Factor UK 2008) [Live Show 7 - Bottom 2]
JLS - Evolution (Album Sampler)
JLS - Evolution (Album Sampler)
A Very JLS Christmas! 22.12.2012 Full Version HD
A Very JLS Christmas! 22.12.2012 Full Version HD