LOADING ...

Luyện nghe bài hát Spring Break

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

so we're off, off on a
got a week, tweak, make it a-o-k
with this girl, it was heart and
but I couldn't get her station my song was old

it was wack, it back
no I'm gonna do that
take it back, no I'm never through that
never ever gonna feel way again

I can see your reflection and it's gone
SPRING BREAK, wait until, wait
I can see your reflection and then gone
SPRING BREAK, wait until, wait

well she went Baywatch for a jock
with a nice stand and a tan
well if I was Braveheart I'd get ill dude
but I'm not hard, I'm not Ice

it was wack, take it
no I'm gonna do that
take it back, no I'm never through that
never ever gonna feel way again

I can see your reflection and then it's
BREAK, wait until, wait until
I can see reflection and then it's gone
SPRING BREAK, wait until, wait

until, wait until, then

I can see your and then it's gone
SPRING BREAK, wait until, until
I can see your reflection and then gone
SPRING BREAK, until, wait until
and I see your reflection
SPRING BREAK, wait until, until
and I see your reflection
BREAK, wait until, wait until then

Videos

Army of Freshmen Spring Break
Army of Freshmen Spring Break
Army of Freshmen - Spring Break
Army of Freshmen - Spring Break
Army of Freshmen - Spring Break (O2 Academy Islington, London, 20th April 2011)
Army of Freshmen - Spring Break (O2 Academy Islington, London, 20th April 2011)
Army of Freshmen, "Juiet"
Army of Freshmen, "Juiet"
Army Of Freshmen - Birmingham Academy
Army Of Freshmen - Birmingham Academy
Army Of FreshMEN Live @ iMusicast June 7, 2003
Army Of FreshMEN Live @ iMusicast June 7, 2003
Army Of Freshmen - Summers Over
Army Of Freshmen - Summers Over
Army of Freshmen at the Local Rock Picnic
Army of Freshmen at the Local Rock Picnic
army of freshmen - paradise
army of freshmen - paradise
Army of Freshmen - Uniforms
Army of Freshmen - Uniforms
Crowned King & Army of Freshmen LIVE at Tower Records (Osaka)
Crowned King & Army of Freshmen LIVE at Tower Records (Osaka)
America, You're Breaking My Heart - Army Of Freshmen Norwich Waterfront Studio
America, You're Breaking My Heart - Army Of Freshmen Norwich Waterfront Studio
Army Of Freshmen - Last Dance
Army Of Freshmen - Last Dance
Army of Freshmen - Get Em Up (Official Music Video)
Army of Freshmen - Get Em Up (Official Music Video)
Army Of Freshmen 'Body Parts' Music Video (Official)
Army Of Freshmen 'Body Parts' Music Video (Official)
Army of Freshmen 'Juliet'
Army of Freshmen 'Juliet'
Army of Freshmen - 10,000 Years (lyrics)
Army of Freshmen - 10,000 Years (lyrics)
Army of Freshmen - Some Happy Ending
Army of Freshmen - Some Happy Ending
Army of Freshmen - Maybe in the Midwest (lyrics)
Army of Freshmen - Maybe in the Midwest (lyrics)
Army of Freshmen - Waiting On Me
Army of Freshmen - Waiting On Me