LOADING ...

Luyện nghe bài hát Spit in the Face

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

How can we be
The bloodline of kings in the of white
Lynch law abiding citizens cashing in their
The sky is on fire, the sky is on
It's blood red and torching any horizon it

Spit in the of the deceased
Bite down on tongue and turn the other cheek
Spit in the face of the
like a ghost when we pass on the street

Spit, spit, in the face
No, I don't give a fuck you think of me?
Are we getting anywhere? I'm getting out of

How can we be
Abandoning the children in the to feed ourselves
We will all stay more healthy if we don't distribute
Aimed friendly fire, aimed fire
is only greed living the life we desire

Spit in the of the deceased
Bite down on your tongue and turn the cheek
Spit in the of the deceased
Disappear like a ghost when we pass on the

Spit, spit, spit in the
No, I don't give a what you think of me?
Are we getting anywhere? I'm out of here, oh

Spit in the of the deceased
Bite down on your and turn the other cheek
Spit in the face of the
Disappear a ghost when we pass on the street

Spit, spit, spit in the
I don't give a what you think of me?
Are we anywhere? I'm getting out of here

As we set sail across a sea
(As we set sail across a sea)
Unconquerable by
(We are unconquerable)
As we set sail across a sea
(As we set sail a raging sea)
by reality
I am infallible, I am

in the face of the deceased
Bite down on your tongue and turn the cheek
Spit in the face of the
Disappear like a ghost when we on the street

Spit, spit, in the face
No, I don't give a fuck what you of me?
Are we anywhere? I'm getting the fuck out of here

The nation is dead, live the new nation
The nation is dead, long live the new
The nation is dead, live the new nation
The is dead, long live the new nation

The nation is dead, long live the new
The nation is dead, long live the new
The nation is dead, long the new nation
The is dead, long live the new nation

The nation is dead, long live the new
The nation is dead, long live the new
The nation is dead, live the new nation
The nation is dead, long live the new
The nation is dead, dead,

Videos

Spit In The Face (good quality)
Spit In The Face (good quality)
Spit In The Face
Spit In The Face
Anti-Flag - Spit In The Face (Doornroosje, 30 juni 2008)
Anti-Flag - Spit In The Face (Doornroosje, 30 juni 2008)
Anti-Flag Spit in the Face Plagiarism STOLE "Reaction" by From Ashes Rise
Anti-Flag Spit in the Face Plagiarism STOLE "Reaction" by From Ashes Rise
Rocksmith CDLC - Anti-Flag - Spit in the Face
Rocksmith CDLC - Anti-Flag - Spit in the Face
Spit In The Face by Anti-Flag
Spit In The Face by Anti-Flag
Anti flag - Spit in the face
Anti flag - Spit in the face
Anti-Flag - Tearing Down The Borders
Anti-Flag - Tearing Down The Borders
ANTI FLAG-Spit in the face (live 2008)
ANTI FLAG-Spit in the face (live 2008)
Anti-Flag - Spit in the Face LIVE
Anti-Flag - Spit in the Face LIVE
ANTI FLAG-Spit in the face (live 2008)
ANTI FLAG-Spit in the face (live 2008)
AnTi-FlaG live am posthof...Spit in the face
AnTi-FlaG live am posthof...Spit in the face
Anti-Flag -Spit in the Face2
Anti-Flag -Spit in the Face2
ANTI-FLAG   "Spit in the face"   AWESOME QUALITY
ANTI-FLAG "Spit in the face" AWESOME QUALITY
Anti-Flag : Spit In The Face
Anti-Flag : Spit In The Face
anti-flag - spit in the face
anti-flag - spit in the face
AntiFlag - Spit In The Face BassCover
AntiFlag - Spit In The Face BassCover
Anti-Flag -Spit in the Face
Anti-Flag -Spit in the Face
Spit In The Face - Anti-Flag, Dublin 17/5/08
Spit In The Face - Anti-Flag, Dublin 17/5/08
Anti-Flag Live in Norwich part1 Spit in the Face
Anti-Flag Live in Norwich part1 Spit in the Face