LOADING ...

Luyện nghe bài hát Spit in the Face

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

How can we be
The bloodline of in the house of white
Lynch law abiding citizens cashing in rights
The sky is on fire, the sky is on
It's blood red and torching any it desires

Spit in the face of the
Bite down on your tongue and turn the other
Spit in the face of the
Disappear like a ghost when we pass on the

Spit, spit, spit in the
No, I don't give a what you think of me?
Are we getting anywhere? I'm getting out of

How can we be
Abandoning the in the forest to feed ourselves
We all stay more healthy if we don't distribute wealth
Aimed friendly fire, aimed friendly
is only greed living the life we desire

Spit in the of the deceased
down on your tongue and turn the other cheek
Spit in the face of the
Disappear like a ghost when we pass on the

Spit, spit, spit in the
No, I don't give a fuck you think of me?
Are we anywhere? I'm getting out of here, oh

Spit in the of the deceased
Bite down on your and turn the other cheek
in the face of the deceased
Disappear like a ghost when we on the street

Spit, spit, spit in the
I don't give a fuck you think of me?
Are we getting anywhere? I'm getting out of

As we set across a raging sea
(As we set sail a raging sea)
by reality
(We are unconquerable)
As we set sail a raging sea
(As we set across a raging sea)
by reality
I am infallible, I am

Spit in the face of the
Bite down on your and turn the other cheek
Spit in the of the deceased
Disappear like a ghost we pass on the street

Spit, spit, in the face
No, I don't give a fuck what you of me?
Are we getting anywhere? I'm getting the out of here

The nation is dead, live the new nation
The nation is dead, long the new nation
The nation is dead, long live the new
The nation is dead, long live the new

The is dead, long live the new nation
The nation is dead, live the new nation
The nation is dead, long the new nation
The nation is dead, long the new nation

The is dead, long live the new nation
The nation is dead, live the new nation
The is dead, long live the new nation
The nation is dead, long live the new
The nation is dead, dead,

Videos

Spit In The Face (good quality)
Spit In The Face (good quality)
Spit In The Face
Spit In The Face
Anti-Flag - Spit In The Face (Doornroosje, 30 juni 2008)
Anti-Flag - Spit In The Face (Doornroosje, 30 juni 2008)
Anti-Flag Spit in the face
Anti-Flag Spit in the face
Anti-Flag - Spit in the Face LIVE
Anti-Flag - Spit in the Face LIVE
Anti-Flag The Smartest Bomb
Anti-Flag The Smartest Bomb
Anti-Flag : Spit In The Face
Anti-Flag : Spit In The Face
ANTI FLAG-Spit in the face (live 2008)
ANTI FLAG-Spit in the face (live 2008)
Anti-Flag - Spit In The Face - Berlin
Anti-Flag - Spit In The Face - Berlin
anti-flag - spit in the face
anti-flag - spit in the face
Rocksmith CDLC - Anti-Flag - Spit in the Face
Rocksmith CDLC - Anti-Flag - Spit in the Face
ANTI-FLAG   "Spit in the face"   AWESOME QUALITY
ANTI-FLAG "Spit in the face" AWESOME QUALITY
Anti flag - Spit in the face
Anti flag - Spit in the face
Anti-Flag Spit in the Face Plagiarism STOLE "Reaction" by From Ashes Rise
Anti-Flag Spit in the Face Plagiarism STOLE "Reaction" by From Ashes Rise
Spit In The Face by Anti-Flag
Spit In The Face by Anti-Flag
Anti-Flag Vices (New Song)
Anti-Flag Vices (New Song)
Anti-Flag - The Bright Lights of America (good quality)
Anti-Flag - The Bright Lights of America (good quality)
Anti-Flag -Spit in the Face
Anti-Flag -Spit in the Face
AntiFlag - Spit In The Face BassCover
AntiFlag - Spit In The Face BassCover
Spit In The Face - Anti-Flag, Dublin 17/5/08
Spit In The Face - Anti-Flag, Dublin 17/5/08