LOADING ...

Luyện nghe bài hát Soul To Bare

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

One year has
And things aint they used to be
I tried and I
To make things
you and me

Sometimes the best
Is smile and say
Sometimes the thing will
another cry
Well I know
Im going
But I know
Whats

Somethings got a of me
And Im not
I got nothing to lose but my soul to
Somethings got of me
Im not afraid I got to lose
But my soul to

can I say
I we already
it all
Cant
How I feel
What
be

Sometimes the best
Is and say goodbye
Sometimes the right thing
another cry
Well I dont
Im going
But I already
Whats

Somethings got a of me
And Im not
I got nothing to but my soul to bare
Somethings got of me
Im not afraid I got nothing to
But my soul to

You of
You of
of
of
Could of of
But you do nothing for me
So now I got to be
Bare.

Videos

Soul To Bare (Hani's Original Club Mix) - Joi Cardwell
Soul To Bare (Hani's Original Club Mix) - Joi Cardwell
Joi Cardwell - Soul To Bare (Christian Hornbostel Remix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (Christian Hornbostel Remix)
Joi Cardwell   Soul to Bare
Joi Cardwell Soul to Bare
JOI CARDWELL - SOUL TO BARE (HEX HECTOR REMIX) [HQ]
JOI CARDWELL - SOUL TO BARE (HEX HECTOR REMIX) [HQ]
Soul To Bare (feat. Joi Cardwell) (Radio Edit)
Soul To Bare (feat. Joi Cardwell) (Radio Edit)
Joi Cardwell ‎– Soul To Bare (Peter Bailey Remix)
Joi Cardwell ‎– Soul To Bare (Peter Bailey Remix)
Joi Cardwell - Soul To Bare ( Chris Micali Mix )
Joi Cardwell - Soul To Bare ( Chris Micali Mix )
Joi Cardwell - Soul To Bare (Alex Butcher Remix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (Alex Butcher Remix)
DJ Cosmo Feat. Joi Cardwell - Soul To Bare (Original Mix)
DJ Cosmo Feat. Joi Cardwell - Soul To Bare (Original Mix)
Joi Cardwell - Soul To Bare
Joi Cardwell - Soul To Bare
Joi Cardwell - Soul To Bare (Chris Micali Dub)
Joi Cardwell - Soul To Bare (Chris Micali Dub)
Soul To Bare (High Noon At Salinas Remix) (feat. Joi Cardwell)
Soul To Bare (High Noon At Salinas Remix) (feat. Joi Cardwell)
Soul To Bare (Radio Edit) (feat. Joi Cardwell)
Soul To Bare (Radio Edit) (feat. Joi Cardwell)
Joi Cardwell - Soul To Bare (DJ Disciple's Ruff Cutt Mix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (DJ Disciple's Ruff Cutt Mix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (Peter Bailey Remix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (Peter Bailey Remix)
Joi Cardwell ‎– Soul To Bare (Christian Hornbostel Mix)
Joi Cardwell ‎– Soul To Bare (Christian Hornbostel Mix)
Joi Cardwell – Soul To Bare (Vinny Troia Remix) [HD]
Joi Cardwell – Soul To Bare (Vinny Troia Remix) [HD]
Joi Cardwell - Soul to Bare (Alex Butcher DP remix)
Joi Cardwell - Soul to Bare (Alex Butcher DP remix)
Orienta-Rhythm feat. Joi Cardwell - "Happy" (Timmy Vegas & The Universal Band Mix)
Orienta-Rhythm feat. Joi Cardwell - "Happy" (Timmy Vegas & The Universal Band Mix)
Joi Cardwell ‎– Soul To Bare (Neil Kolo's Bass Soul Vocal)
Joi Cardwell ‎– Soul To Bare (Neil Kolo's Bass Soul Vocal)