LOADING ...

Luyện nghe bài hát Soul To Bare

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

One has past
And things what they used to be
I tried and I
To make right
you and me

Sometimes the best
Is and say goodbye
Sometimes the right will
another cry
Well I dont
Where Im
But I already
past

Somethings got a of me
And Im not
I got to lose but my soul to bare
got hold of me
Im not I got nothing to lose
But my soul to

can I say
I we already
it all
Cant
How I inside
What
be

Sometimes the thing
Is and say goodbye
the right thing will
Make cry
Well I dont
Where Im
But I already
past

Somethings got a of me
And Im not
I got to lose but my soul to bare
Somethings got of me
Im not I got nothing to lose
But my soul to

You of
You of
of
of
Could of of
But you do nothing for me
So now I got to be
Bare.

Videos

Soul To Bare (Hani's Original Club Mix) - Joi Cardwell
Soul To Bare (Hani's Original Club Mix) - Joi Cardwell
Joi Cardwell   Soul to Bare
Joi Cardwell Soul to Bare
Joi Cardwell - Soul To Bare (Christian Hornbostel Remix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (Christian Hornbostel Remix)
DJ Cosmo Feat. Joi Cardwell - Soul To Bare (Original Mix)
DJ Cosmo Feat. Joi Cardwell - Soul To Bare (Original Mix)
JOI CARDWELL - SOUL TO BARE (HEX HECTOR REMIX) [HQ]
JOI CARDWELL - SOUL TO BARE (HEX HECTOR REMIX) [HQ]
Joi Cardwell - Soul To Bare (John '00' Fleming Remix) (1999)
Joi Cardwell - Soul To Bare (John '00' Fleming Remix) (1999)
DJ Cosmo feat. Joi Cardwell - Soul To Bare (Original Mix)
DJ Cosmo feat. Joi Cardwell - Soul To Bare (Original Mix)
Joi Cardwell ‎– Soul To Bare (Christian Hornbostel Mix)
Joi Cardwell ‎– Soul To Bare (Christian Hornbostel Mix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (Hyper Pearl Remix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (Hyper Pearl Remix)
Soul To Bare
Soul To Bare
Soul to Bare
Soul to Bare
Joi Cardwell - Soul to Bare (Kabal Mix)
Joi Cardwell - Soul to Bare (Kabal Mix)
Soul to Bare
Soul to Bare
Soul To Bare
Soul To Bare
Soul To Bare (High Noon At Salinas Remix) (feat. Joi Cardwell)
Soul To Bare (High Noon At Salinas Remix) (feat. Joi Cardwell)
Soul to Bare
Soul to Bare
Soul To Bare
Soul To Bare
Joi Cardwell - Soul To Bare (Kabal Mix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (Kabal Mix)
DJ Cosmo feat. Joi Cardwell - Soul To Bare (DJ Shah's Highnoon at Salinas Remix)
DJ Cosmo feat. Joi Cardwell - Soul To Bare (DJ Shah's Highnoon at Salinas Remix)
Joi Cardwell ‎– Soul To Bare (Peter Bailey Remix)
Joi Cardwell ‎– Soul To Bare (Peter Bailey Remix)