LOADING ...

Luyện nghe bài hát Soul To Bare

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

One year has
And things what they used to be
I tried and I
To make right
you and me

Sometimes the thing
Is smile and say
Sometimes the right will
Make cry
I dont know
Where Im
But I already
Whats

got a hold of me
And Im not
I got nothing to lose but my to bare
Somethings got of me
Im not afraid I got to lose
But my soul to

can I say
I think we
it all
Cant
How I feel
What
be

Sometimes the thing
Is and say goodbye
Sometimes the right thing
Make cry
Well I know
Im going
But I know
Whats

got a hold of me
And Im not
I got to lose but my soul to bare
Somethings got of me
Im not afraid I got to lose
But my to bare

You of
You of
of
of
Could of of
But you didnt do for me
So now I got to be
Bare.

Videos

Soul To Bare (Hani's Original Club Mix) - Joi Cardwell
Soul To Bare (Hani's Original Club Mix) - Joi Cardwell
Joi Cardwell - Soul To Bare (Christian Hornbostel Remix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (Christian Hornbostel Remix)
Joi Cardwell   Soul to Bare
Joi Cardwell Soul to Bare
JOI CARDWELL - SOUL TO BARE (HEX HECTOR REMIX) [HQ]
JOI CARDWELL - SOUL TO BARE (HEX HECTOR REMIX) [HQ]
Joi Cardwell - Soul to Bare (Alex Butcher DP remix)
Joi Cardwell - Soul to Bare (Alex Butcher DP remix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (Kabal Mix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (Kabal Mix)
Joi Cardwell - Soul to Bare (Kabal Mix)
Joi Cardwell - Soul to Bare (Kabal Mix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (John '00' Fleming Remix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (John '00' Fleming Remix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (DJ Disciple's Ruff Cutt Mix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (DJ Disciple's Ruff Cutt Mix)
Joi Cardwell ‎– Soul To Bare (Peter Bailey Remix)
Joi Cardwell ‎– Soul To Bare (Peter Bailey Remix)
Soul to Bare
Soul to Bare
Joi Cardwell – Soul To Bare (Vinny Troia Remix) [HD]
Joi Cardwell – Soul To Bare (Vinny Troia Remix) [HD]
Soul To Bare
Soul To Bare
Soul to Bare
Soul to Bare
DJ Cosmo feat. Joi Cardwell - Soul To Bare (DJ Shah's Highnoon at Salinas Remix)
DJ Cosmo feat. Joi Cardwell - Soul To Bare (DJ Shah's Highnoon at Salinas Remix)
Joi Cardwell - Soul To Bare (Chris Micali Dub)
Joi Cardwell - Soul To Bare (Chris Micali Dub)
DJ Cosmo Feat. Joi Cardwell - Soul To Bare (Original Mix)
DJ Cosmo Feat. Joi Cardwell - Soul To Bare (Original Mix)
Joi Cardwell - Soul To Bare ( Chris Micali Mix )
Joi Cardwell - Soul To Bare ( Chris Micali Mix )
Joi Cardwell - Soul To Bare
Joi Cardwell - Soul To Bare
DJ Cosmo feat. Joi Cardwell - Soul To Bare (Original Mix)
DJ Cosmo feat. Joi Cardwell - Soul To Bare (Original Mix)