LOADING ...

Luyện nghe bài hát Somewhere Down The Barrel

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Somewhere the mortar, they saved you from far away labels
Eternity means but a sign on a bridge
When everyones a stranger, they call for you by first name
And at jokes you once made when you were a kid

down the barrel, lies a bullet that I cant keep
And in these waters I'm wading for a
After all, its in my head, Im not a slave to a lust
And in these waters I'm for a reason after all

Screaming limitations silent on New York corners
A terrorists a prisoner, and a tourist a
paintings seem like bargains but theyre nothing but wallpaper
I'm plagued by small town fascists like a rash on my

down the barrel, lies a bullet that I cant keep
And in waters I'm wading for a reason
After all, its in my head, Im not a to a desperate lust
And in these waters I'm waiting for a reason after all, after all, all

Videos

The Dissociatives - Somewhere Down The Barrel
The Dissociatives - Somewhere Down The Barrel
The Dissociatives - Somewhere Down The Barrel (Live HQ)
The Dissociatives - Somewhere Down The Barrel (Live HQ)
The Dissociatives - Somewhere Down The Barrel
The Dissociatives - Somewhere Down The Barrel
The Dissociatives - Somewhere Down The Barrel (Australian Music Awards)
The Dissociatives - Somewhere Down The Barrel (Australian Music Awards)
The Dissociatives - Somewhere Down The Barrel [Live on Rove]
The Dissociatives - Somewhere Down The Barrel [Live on Rove]
the Dissociatives
the Dissociatives
The Dissociatives - Somewhere Down The Barrel
The Dissociatives - Somewhere Down The Barrel
The Dissociatives - Somewhere Down the Barrel
The Dissociatives - Somewhere Down the Barrel
The Dissociatives - Somewhere Down The Barrel (Enmore 2004)
The Dissociatives - Somewhere Down The Barrel (Enmore 2004)
The Dissociatives - The Dissociatives
The Dissociatives - The Dissociatives
The Dissociatives
The Dissociatives
Somewhere Down The Barrel
Somewhere Down The Barrel
THE DISSOCIATIVES - Somewhere Down The Barrel cover
THE DISSOCIATIVES - Somewhere Down The Barrel cover
Somewhere down the barrel (The Dissociatives) ukulele cover
Somewhere down the barrel (The Dissociatives) ukulele cover
dissociatives
dissociatives
The Dissociatives - Topic
The Dissociatives - Topic
The Dissociatives - Goodnight [Prop Sleepyheadz Mix]
The Dissociatives - Goodnight [Prop Sleepyheadz Mix]
The Dissociatives - Somewhere Down the Barrel Lyrics
The Dissociatives - Somewhere Down the Barrel Lyrics
Music - Dissociatives, The
Music - Dissociatives, The
THE DISSOCIATIVES  live in paris - somewhere down the barrel
THE DISSOCIATIVES live in paris - somewhere down the barrel